România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Sărbătoare românească la Vârşeţ

-15 ianuarie 2015. Vârşeţ-Republica Serbia-

 

La a 165 –a aniversare a naşterii poetului naţional Mihai Eminescu şi a celei de a cincea desfăşurare a Zilei Culturii Române, Societatea de Limbă Română din Voivodina –Republica Serbia( preşedinte Lucian Marina) a organizat, joi, 15 ianuarie a.c., la Centrul de Cultură din Vârşeţ( str. Sterijina nr. 62) o festivitate deosebită.

Reuniunea organizată în colaborare cu Centrul de Cultură din Vârşeţ şi cu sprijinul financiar al Adunării comunei Vârşeţ a fost şi o continuare a ediţiei a 40-a, jubiliară, a Taberei de Creaţie a Scriitorilor Români din Serbia, prilej de a fi decernate premii pentru creatorii cei mai merituoşi.

Manifestarea culturală, de o ţinută aleasă, a fost onorată de participarea Excelenţei Sale,a domnului Daniel Banu, ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Serbia şi de consulul general al României la Vârşeţ, domnul Cosmin Lotreanu, de numeroşi invitaţi, oameni de cultură şi artă din Serbia şi Ţara Mamă-România. Timişoara a fost reprezentată de o delegaţie a Asociaţiei culturale „Constantin Brâncuşi” formată din jurist Aurel Matei Bancu, secretar al Asociaţiei şi redactor general de redacţie al revistei  „Coloana Infinitului”, de profesoara Rodica Pop, preşedintele Asociaţiei literare „Eugen Jebeleanu” de la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara „poetă şi de col.( r) Constantin C.Gomboş, istoric militar. Cu acest prilej din partea Consiliului Judeţean Timiş ( prin bunăvoinţa d-lui diplomat inginer Răzvan Hrenoschi) s-a făcut o donaţie de cărţi şi reviste pentru biblioteca Societăţii de Limbă Română din Voivodina.

La debutul acţiunii, moderatorul acesteia, d-l Lucian Marina a salutat invitaţii, urându-le multă sănătate şi împliniri în Noul An 2015 şi le-a adus mulţumiri pentru participare.

„Aniversăm azi-spunea Lucian Marina-165 de ani de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu cu respectul cuvenit pentru întreaga sa operă, pentru mesajul ce ni l-a lăsat peste vreme, nouă urmaşilor de a cultiva şi valorifica bogata noastră limbă literară. Totodată, aniversăm şi 40 de ani ai Coloniei Literare care a dat rezultate deosebite pe planul creaţiei literare a scriitorilor români din Serbia. E un bun prilej de bilanţ dar şi de a recompensa pe cei mai valoroşi autori, unii prezenţi de la prima manifestare”.

În cuvântul său, Excelenţa Sa, Domnul Ambasador, Daniel Banu a rostit, printre altele :  „Mă simt onorat pentru invitaţia de a lua parte la această manifestare, de a fi împreună cei cu inimă română.Urez tuturor participanţilor un călduros LA MULŢI ANI cu sănătate şi împliniri. Îl sărbătorim azi pe Mihai Eminescu şi cultura română. O facem cu demnitate şi bucurie. Cu sentimentul puternic al dăinuirii noastre prin limbă şi cultură, prin legătura trainică pe care ne o dă, peste ani şi vremuri, opera măiastră a poetului nostru naţional. Am venit cu bucurie la Vârşeţ, la întâlnirea cu românii de aici, care nu şi-au uitat de la cel mai în vârstă, la cei mai tineri, legăturile cu Ţara Mamă-România.

Va da citire Mesajului adresat românilor din diasporă de către Ministrul Afacerilor Externe, domnul Bogdan Aurescu cu îndemnul de a păstra şi cultiva valorile culturii române pe care le reprezintă Mihai Eminescu şi creaţia sa. Îl felicit pe Lucian Marina pentru efortul depus şi strădania de a ne uni în această zi a culturii naţionale sub spiritul lui Eminescu. Am venit şi cu o donaţie de carte pe care o ofer cu multă plăcere bibliotecii Societăţii de Limbă Română din Voivodina –Serbia”.

Consulul general al României la Vârşeţ Cosmin Lotreanu a subliniat importanţa evenimentului aniversat şi faptul că  „la Vârşeţ ne-am unit în jurul lui Eminescu şi a limbii literare române”. Ne-a adus aminte de sublinierea poetului Nichita Stănescu care afirma  „Limba Română este Patria mea” şi că niciodată, să nu-l uităm pe Eminescu”.Suntem minoritari în Republica Serbia dar ne-am păstrat, cu toate vitregiile vremurilor, identitatea naţională. Spre cinstea şi onoarea românilor din Republica Serbia”. Cei doi oaspeţi de onoare au fost distinşi cu Premiul de Excelenţă oferit de Societatea de Limbă Română din Voivodina.A urmat la cuvânt d-l Marinel Petrică( directorul Centrului Cultural din Vârşeţ) care a transmis celor prezenţi marea sa bucurie pentru aniversarea naşterii poetului naţional Mihai Eminescu şi a celor 40 de ani ai Taberei de creaţie Literară la instituţia pe care o conduce, astăzi, cu sala plină şi a transmis în numele Primăriei localităţii Vârşeţ şi a Centrului Cultural salutări de bun venit şi reuşită.

La cei 75 de ani poetul şi scriitorul Slavco Almăjan a prezentat eseul  „Eminescu –poetica permanenţei”.”  Poet actual-sublinia acesta-îşi păstrează valenţele ca şi acum un veac. Opera sa rezistă ca diamantul”. Va face referiri critice la „Luceafărul”, ,,Scrisorile” şi ,,Odă în metru antic”, subliniindu-le valoarea şi mesajul artistic pe care ni le transmit peste vremuri. Va aborda raportul dintre geniu şi societate, necesitatea omului de a pune întrebări care vizează nemurirea neacceptând moartea, energia incredibilă a operei eminesciene, cu locul geniului printre stele, cu acele  „verbe durative” care au permanenţă şi rezistă în literatura naţională şi universală. Acestuia i s-a conferit placheta omagială şi premiul pentru  „Opera omnia”.

În intervenţia sa, doamna Felicia Marina-Munteanu, din Novi Sad, preşedinta Cenaclului literar „Radu Flora” cu emoţii pentru reîntoarcerea în oraşul copilăriei va aprecia opera eminesciană şi a subliniat modul în care aceasta i-a influenţat activitatea literară.Va recita două poezii, una în limba sârbă, consacrate lui Eminescu. Fiind de la început iniţiatoarea, alături de alţi scriitori români din Serbia a Taberei Literare de Creaţie a făcut un recurs la cei 40 de ani de activitate şi a nominalizat unii din cei mai talentaţi scriitori români din Republica Serbia. A fost distinsă cu premiul de excelenţă şi placheta aniversară. Decanul de vârstă al scriitorilor români din Republica Serbia, poetul octogenar Aurel Mioc a fost ascultat cu multă emoţie. A recitat din creaţia proprie,” aplaudat la scenă deschisă”, poeziile ,,Reqviem”, ,,Poezie şi Muză „şi ,,Picură cu umbre”. Recompensat cu premiul de excelenţă. O surpriză deosebită a produs, poetul ţăran, mândru de originea sa, Paul Voina. Acesta a recitat cu mult aplomb creaţia eminesciană ,,Doina”. Ne-a mărturisit celor prezenţi la activitate: „Anul trecut am fost la Ipoteşti cu d-l Lucian Marina şi am rămas profund impresionat de locurile copilăriei poetului. Azi dimineaţă, a afirmat acesta, la Răţişor, unde se vorbeşte româneşte, am sădit doi tei, unul cu numele Eminescu şi altul cu cel al Veronicăi Micle”.A dat citire apoi, unei poezii din volumul său” Rază de soare”. Viorel Dolha, preşedintele Asociaţiei învăţătorilor din Arad, a rostit printre altele :” Azi, aici, la Vârşeţ, i-am deschis uşa lui Eminescu. Larg. Vă rog să aplaudaţi pe învăţătorii şi profesorii care i-au învăţat pe elevii, prezenţi azi la manifestare, poeziile lui Eminescu. Aţi văzut cu câtă emoţie au rostit în limba maternă opera poetului naţional. Ei, florile neamului, vor duce mai departe mesajul poetului de la Ipoteşti. Să-i felicităm!”A primit Premiul de Excelenţă .Au mai luat cuvântul : Marina Stratulat( Coştei), ziaristă, poetă şi realizatoare la T.V.Vârşeţ, lector univ. dr. Brânduşa Juică ( premiu pentru critică literară), Ioan Baba( Novi Sad, Radioteleviziunea Voivodinei-T.V.Novi Sad, Programul în limba română” ) care a prezentat fragmente din creaţia sa literară şi ultimul număr al revistei de literatură, artă şi cultură transfrontalieră” Lumina”( anul LXVII, serie nouă, nr. 10-12/2014( 563-565), Premiul pentru poezie, Ana Niculina Ursulescu ( Radio Novi Sad, emisiunea pentru copii în limba română” Bună dimineaţa fetiţe, bună dimineaţa băieţi”, Premiu de excelenţă pentru literatura pentru copii, prof. Ioan Berlovan, premiu de excelenţă, prof. univ.dr. Ileana Magda, preşedinte al Adunării Societăţii de Limbă Română din Voivodina( a surprins gestul acesteia care, în momentul acordării premiului de excelenţă s-a întors spre drapelul tricolor şi s-a închinat în faţa acestuia ca respect pentru România şi patria lui Eminescu), Ionel Stoiţ( Novi Sad), preşedintele Asociaţiei Scriitorilor în Graiul Bănăţean din Voivodina, premiu de excelenţă.

Luând cuvântul, juristul Aurel Matei Bancu, a adus salutul Timişoarei şi a Asociaţiei culturale  „Constantin Brâncuşi”. Va afirma: „Sunt deosebit de onorat pentru invitaţia făcută de d-l Lucian Marina pentru a participa la această întâlnire de suflet românesc”. Va vorbi de Eminescu şi actualitatea operei sale. În numele Asociaţiei pe care o reprezintă a acordat Diplome de Excelenţă unor participanţi la manifestare. D-na Pop Rodica, stăpânită de emoţie în glas, a rostit: „Azi, aici, la Vârşeţ, e sărbătoarea limbii române, a poetului naţional Mihai Eminescu, căreia îi facem o adâncă plecăciune”. Va citi din creaţia sa două poezii. La rândul meu, vădit emoţionat, mai ales că tensiunea eminesciană era maximă,am rostit, printre altele: „E târziu dar suntem pătrunşi de spiritul lui Eminescu. Alocuţiunile prezentate azi, în dulcea limbă românească, ne-au dat o trăire deosebită. O stare de mândrie de a fi români şi de emulaţie. O reîntoarcere în timp la Eminescu, simţind nevoia de a-l reciti. I-am cunoscut poeziile din fragedă copilărie, la Alba Iulia, având dascăli buni. Cu cât am înaintat în studii şi în vârstă, după ce am străbătut cu pasul locurile prin care aceasta a trecut, de la Botoşani, Ipoteşti, Iaşi, Alba Iulia, Blaj şi până la Bellu unde-şi doarme somnul de veci, mi-am dat seama cât de uriaşă şi complexă este opera sa, ce pilon reprezintă pentru cultura şi limba română. Suntem azi români şi ne mândrim cu acest fapt datorat, în mare parte lui Eminescu care ne-a lăsat o limbă literară dar şi avertizarea că nimic nu se poate face fără trudă „fără cultură, fără raportarea mereu la valorile naţionale supreme, la ceea ce ne face cinste şi onoare: limba, credinţa, datina şi istoria. La acei eroi ai Neamului Românesc a căror jertfă nu trebuie uitată nici o clipă”. Le-am transmis mesajul de salut al Maestrului Ştefan Popa Popa’s şi am dăruit din partea acestuia pentru Biblioteca Societăţii de Limbă Română din Novi Sad, cele două volume ale sale, o reuşită tipografică,” Ştefan Popa -Popa’s-Anthropo-Satire, Arts Visuels, Paris, 2014.”M-am referit succint la detractorii operei eminesciene. La cei care aruncă mereu cu noroi în opera sa şi care nu produc decât dezgust şi milă. Le-am recomandat să citească articolul celui mai tânăr academician român, d-l Ioan-Aurel Pop, din revista  „Magazin istoric”(ian.2015), intitulat  „Păcătuind faţă de Eminescu” Eminescu şi Transilvania „în care domnia sa subliniază că  „ni s-a părut tuturor drept cel mai firesc lucru ca Ziua culturii naţionale pentru toţi românii să fie ziua naşterii lui Mihai Eminescu. La acest moment, din sală mai multe voci au strigat: „Noi îl cunoaştem şi-l iubim pe d-l academician Ioan-Aurel Pop. A fost în vizită la noi şi i-am apreciat expunerea şi dragostea sa pentru Neamul Românesc de pretutindeni”. Când scriu aceste rânduri, m-am gândit la intervenţia spontană din sala Centrului Cultural din Vârşeţ,de apreciere la adresa celui mai tânăr membru al Academiei Române. Am fost şi sunt mândru şi bucuros. Au mai fost şi alte oficialităţi române prin Vârşeţ, de-a lungul timpului, de care românii de acolo nu-şi mai aduc aminte. Oare de ce?! Au plătit prea mult pentru consumaţia acelora care nu şi-au onorat promisiunile faţă de români?!

Toţi membrii delegaţiei Timişoarei au primit  „Premiul de Excelenţă” din partea Societăţii de Limbă Română din Voivodina-Republica Serbia pentru  „contribuţia adusă la înfăptuirea dezideratelor nobile vizând ocrotirea patrimoniului cultural şi identitar al românilor din Serbia, păstrarea limbii moderne şi cultivarea limbii române literare”.

Programul manifestării, bine coordonat de moderatorul Lucian Marina, presărat cu versuri eminesciene dar şi din creaţia scriitorilor români din Serbia, a cuprins şi un recital de muzică la chitară şi voce, din creaţia eminesciană susţinut de Mihai Henţ( Arad) şi tânăra Aneta Gaşpar ( Vârşeţ). Două grupuri de elevi de la Şcoala generală bilingvă  „Olga Petrov Radisic”  ( prof.preg. Lenuţa Urzescu) format din Darisa Cornea, Andrea Zeman Cebzan, Mirela Cotârlă şi Maria Andreici, şi de la Liceul bilingv ,,Borislav Petrov Brata” ( prof.preg.Romanţa Vărăgeanu) format din Robert Ţăran, Ghina Ştefan, Ramona Kotzoman şi Vasilia Vărăgeanu au recitat din creaţia eminesciană”  Lacul”,”  Când amintirile”,”  Somnoroase păsărele”,”  O, mamă”,”  Mai am un singur dor”, Codrule, codruţule”.”  La revedere” ş.a

Târziu în noapte, ne-am luat rămas bun de la prietenii noştri din Vârşeţ, cu obligaţia de a reveni, pe 24 ianuarie a.c, la Ovcea( Belgrad),la Şcoala generală”  Regina Maria/Mignon” la reuniunea dedicată zilei Unirii Principatelor Române şi a relaţiilor româno-sârbe din aceea vreme organizată de Societatea de Limbă Română în colaborare cu Ambasada României la Belgrad.

Am trecut graniţa în România pe la Stamora Moraviţa, după miezul nopţii, cu datoria împlinită: de a fi alături de fraţii noştri din Voivodina, la sărbătorirea zilei de naştere a poetului naţional, Mihai Eminescu.

Mulţumiri din suflet, prietene, Lucian Marina,” fracele nostru”.

Constantin C. Gomboş - Timişoara