România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Premiile Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”

Sebeş – Lancrăm - Alba Iulia,

Ediţia a XXXV-a, 2015

 

Sâmbătă, 9 mai 2015 s-a încheiat la Lancrăm cea de-a XXXV-a ediţie a Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”. Au fost două zile pline. Oaspeţi de seamă, din ţară şi din străinătate au fost prezenţi la festival. Sesiunile de comunicări Opera lui Lucian Blaga: contribuţii şi interpretări s-au bucurat de aprecierea celor prezeni. Au fost lansate mai multe volume de carte, reviste şi antologii de poezie blagiană. Am asistat la recitalul de muzică şi poezie susţinut de actorul Dorel Vişan acompaniat la flaut de Emma Damian. Seara s-a încheiat cu un Recital de muzică clasică susţinut de Orchestra de cameră a judeţului Alba, sub bagheta maestrului Dan Liviu Cernat. Sâmbătă, după momentul comemorativ şi depunerea de jerbe şi flori la statuia marelui cărturar, la biserica ortodoxă din Lancrăm, la mormântul poetului, a fost oficiată slujba de pomenire de un sobor de preoţi. Sub genericul Poezie şi culoare în festival au fost vernisate două expoziţii de pictură, una aparţinând pictorului Aurel Sârbu, deschisă în sala „Gheorghe Maniu” la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş iar cealaltă în curtea Casei Memoriale „Lucian Blaga” din Lancrăm, care a reunit creaţii ale artiştilor plastici amatori din cadrul Asociaţiei „Arttrad” Valea Frumoasei. Ambele expoziţii au reuşit să-i încânte pe invitaţi prin frumuseţea şi varietatea temelor alese. Momentul poetic şi muzical a fost susţinut de membrii Cenaclului „Lucian Blaga” care şi-au prezentat creaţiile, bucurându-se de aprecierea invitaţilor festivalului.

Ca în fiecare an, Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, şi-a desemnat câştigătorii.

Componenţa juriului la această ediţie a fost:  Preşedintele juriului: EUGENIU NISTOR – prof.univ. Tg. Mureş; Secretarul juriului: ION MĂRGINEANU – scriitor; membrii juriului: MIOARA POP – director Biblioteca jud. Alba; ILIE MOISE – prof. univ. Sibiu;   MIRCEA POPA – prof. univ. Cluj Napoca; IOAN BÂSCĂ – consilier  cultural Consiliul Jud. Alba; AUREL SÂRBU – membru UAP. În urma jurizării creaţiilor literare şi a lucrărilor de artă plastică, din cadrul ediţiei a XXXV-a a Festivalului Internaţional „Lucian Blaga” au fost acordate următoarele premii:      

MARELE PREMIU al Festivalului Internaţional „Lucian Blaga” acordat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş: POP  OANA MIHAELA – CLUJ-NAPOCA; PREMIUL I  acordat de Consiliul Judeţean Alba: PRODEA ANDRA GABRIELA – BUCUREŞTI; PREMIUL  II  acordat de Fundaţia Culturală „Lucian Blaga” Sebeş: ENEA GELA – CRAIOVA; PREMIUL  III acordat de Biblioteca Judeţeană „L Blaga” Alba Iulia: GRUIA IOAN EMANUEL – ARAD; PREMIUL Revistei „DISCOBOLUL”: BELDEANU DIANA ANDREEA – SUCEAVA; PREMIUL Revistei „ASTRA BLĂJEANĂ”: COJOACĂ LUMINIŢA – ZIMNICEA; PREMIUL  acordat de CLUBUL ROTARY: BOTEZAN GHEORGHE – LUDUŞ;  PREMIUL  Revistei „ IZVOARE FILOSOFICE” Tg. Mureş: PASCU BALACI – ORADEA; PREMIUL  acordat de Editura „ARDEALUL” din Tg. Mureş şi al Filialei Tg. Mureş al USR: TĂTARU TEODOR LAUREAN – AIUD;  PREMIUL  acordat de Ziarul „UNIREA” Alba Iulia: NICULESCU DRAGOŞ – BUCUREŞTI; PREMIUL acordat de Ziarul „SEBEŞANUL”: NEGRU ALEXANDRA ALINA – SUCEAVA; PREMIUL  acordat de Revista „DACOROMANIA”:  CĂMUI PETRUŢ DAN – BUCUREŞTI; PREMIUL acordat de Biblioteca Judeţeană Alba pentru traduceri: MĂNOIU IONELA – BĂLEŞTI GORJ; PREMIUL acordat de Biblioteca Jud. Alba pentru literatură pentru copii: LEBĂDĂ SORIN – BOTOŞANI.

Premiile la concursul de artă plastică: PREMIUL I: NICOLAE MUNTEANU – ALBA IULIA; PREMIUL II: ROMI ADAM – ALBA IULIA; PREMIUL III: DORICĂ SUSAN – SEBEŞ.

Trofeele MIRABILA SĂMÂNŢĂ au fost acordate următorilor: PREMIUL „LUCIAN BLAGA” acordat de Academia Română: prof. CONSTANTIN ŞALAPI; PREMIUL PENTRU EXEGEZĂ: ION MĂRGINEANU; PREMIUL PENTRU TRADUCEREA OPEREI  BLAGIENE: JUAN FRANCISCO PENA; PREMIUL PENTRU TRADUCEREA OPEREI  BLAGIENE acordat de FUNDAŢIA CULTURALĂ „LUCIAN BLAGA” SEBE‘: GHEORGHE VINŢAN; PREMIUL PENTRU EXCELENŢĂ: Dottore FABIO MELANA; PREMIUL EX AEQUO: IOAN BÂSCĂ.