România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Promovarea Sfinţilor şi Mărturisitorilor Români

 

De  sărbătoarea naţională a neamului, 1 DECEMBRIE, ziua tuturor românilor,  la Chişinău, Republica Moldova, a fost lansat un proiect inedit spiritual - „SFINŢI ŞI MĂRTURISITORI ROMÂNI – LUPTĂTORI PENTRU UNITATEA ŞI VEŞNICIA NEAMULUI”. Autorii proiectului sunt tinerii, membri ai Fundaţiei Explorărilor Tradiţiilor Spiritual-Morale „VASILIADA” de pe lângă biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Chişinău, Republica Moldova.

Obiectivul  proiectului constă în promovarea Sfinţilor şi Mărturisitorilor Români prin editarea icoanelor sfinţilor şi o carte cu expunerea succintă a vieţii lor.

După cum a explicat preotul Viorel Cojocaru, Preşedintele Fundaţiei „VASILIADA”, la lecţiile de catihism, pe care le ţine în fiecare zi de marţi, în cadrul cărora a şi fost lansat proiectul, motivaţia imperioasă a acestui proiect rezidă în însuşi realitatea zilei de azi, care a intuit pe membrii fundaţiei de a întreprinde acţiuni concrete pentru schimbarea acestei situaţii. Şi face în continuare o prezentare a proiectului.

„Este vorba că în  această perioadă grea prin care trec ambele ţări române, România şi Republica Moldova, avem nevoie de simboluri cu tendinţe de unitate naţională. Pe tot parcursul istoriei noastre am convenit la ideea că nu există persoane mai vrednice de respect şi îndrumare  în acest moment decât sfinţii noştri (mucenici şi cuvioşi, voievozi şi mărturisitori), doar ei au perceput şi trăit după un model de valori spirituale adevarate. Viaţa lor reprezintă un stindard de viaţă pentru societatea de azi, mai ales a tinerilor, care sunt rupţi de istoria noastră adevărată. Ne propunem un proiect prin care să cunoaştem şi să trăim după modele autentice. Dorim ca tot românul ortodox să cunoască eroii lui Hristos şi ai neamului românesc.

Setul de produse litografice va conţine următoarele produse:

a) o carte cu descrierea succintă a vieţii sfinţilor şi mărturisitorilor români;

b) un set de icoane care va include: 12 icoane ale sfinţilor români pe lunile anului, icoana tuturor sfinţilor români şi 22 icoane ale mărturisitorilor şi cuvioşilor români.

Au fost editate mai multe lucrări ce ţin de viaţa şi icoanele sfinţilor noştri. Au ajuns în Republica Moldova însă foarte puţine şi nici pe departe nu satisfac necesităţile oamenilor de a-şi cunoaşte personalităţile care reprezintă un simbol al vieţii unui creştin, un etalon la care ar trebui să tindă fiecare dintre noi. Pentru ai cunoaşte, însă, sfinţii trebuie să fie prezenţi în forma posibilă de răspândire şi informare. Este vorba, în primul rând, de ora de religie în şcoli şi prezenţa lor în bisericile unde este locuinţa sfinţiilor. Umplem golul minţii copiilor cu nume de politicieni, artisti, sportivi, promotori ai diferitor credinţe, oratori etc., dar numai despre sfinţii noştri nu le vorbim. Aici nu învinuim pe nimeni, această se întâmplă din mai multe motive, inclusiv că nu-i avem la îndemână. Acestea sunt argumentele şi motivaţia care ne-a îndemnat de a ne implica în realizarea acestui proiect.

În icoane vor fi incluşi chipurile a peste 130 sfinţi români, incluşi în calendarul creştin cu zi de pomenire de Patriarhia Ortodoxă Română.

Mărturisitorii, cuvioşii şi sfinţii părinţi vor conţine chipul următoarelor personalităţi: Ilie Cleopa, Antim Găină, Paisie Olaru, Iachint Unculeac, Vichentie Mălai, Petroniu Tănase, Arsenie Papacioc, Gherasim Iscu, Dmitrie Bejan, Daniil de la Rarău, Gheorghe Calciu, Benedict Ghiuşi, Ilarion Felea, Dumitru Stăniloae, Sofian Boghiu, Marcu Dumitrescu, Ilie Lăcătuşu, Justin Pârvu, Arsenie Boca, Valeriu Gafencu, s. a.

Setul va include şi o carte care va cuprinde următoarele:

a) o istorie generală a tuturor sfinţilor români şi a personalităţilor marcante care au ţinut aprinsă făclia credinţei strămoşeşti în perioada comunistă şi nu numai;

b) o descrierea succintă a vieţii fiecarui sfânt şi mărturisitorilor în parte;

c) calendarul Bisericii Ortodoxe Române cu indicarea sfinţilor români.

 

Istoria vieţii Sfântului va conţine informaţii importante din viaţa sa, data serbării, locul aflării moaştelor, minuni, alte date captivante.

Lucrarea va fi destinată şi copiilor, inclusiv în şcolile unde se predă religia, bibliotecilor parohiale şi personale, instituţiilor de învăţământ teologic şi nu numai, bibliotecilor publice, şcolilor duminicale şi asociaţiilor creştine, creştinilor şi,, nu în ultimul rând, pelerinilor ce vizitează sfintele mănăstiri şi lăcaşurile creştine.

Rugăm tot românul binecredincios să susţină proiectul cu idei, cu propuneri ca împreună să reuşim să promovăm pe sfinţii noştri aşa cum merită jertfa lor.

Ar fi utile credem şi pentru credincioşii români din parohiile din afara graniţelor României, dar şi pentru românii din Ţară nu ar fi un surplus de informaţie despre sfinţi”.

         Cu drag, tinerii de la Fundaţia „VASILIADA”.

 

Deja şi-au anunţat tot sprijinul întru realizarea acestui proiect de suflet doritori de a se încadra activ în aceste acţiuni, printre primii fiind mănăstirea Diaconeşti. Iar preotul Viorel Cojocaru  a înmânat celor prezenţi la lecţia de catehism primul semn de bun augur al proiectului – iconiţa Sfântului Dumitru Stăniloae, fost  preot, teolog, profesor universitar, dogmatist, traducător, scriitor şi ziarist român, el fiind considerat unul dintre autorităţile proeminente ale teologiei europene din secolul XX şi cel mai mare teolog român. 

 

Pentru cei care vor să se implice în realizarea acestui proiect prezentăm datele de contact:   Sediul Fundaţiei este la Chişinău, Republica Moldova, str. Alba Iulia, 16, tel. + 373 22 71 98 09; adresa electronică: fvasiliada@gmail.com si pagina web: www.vasiliada.md

NOTĂ: Fundaţia „VASILIADA” a fost creată de un grup de creştini care doresc să se implice în promovarea valorilor naţional-creştine pe teritoriul actualei Republici Moldova. Lista colaboratorilor cu această organizaţie rămâne deschisă. Fundaţia „VASILIADA” acceptă colaborarea cu persoanele juridice naţionale şi internaţionale, care doresc să susţină promovarea obiectivelor propuse.

Obiectivele Fundaţiei constau în:

• Contribuirea la promovarea valorilor creştine în societate, sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor societăţii;

• Promovarea şi susţinerea implementării disciplinei „Religia” în procesul de învăţământ în Republica Moldova;

• Contribuirea la formarea cadrelor didactice pentru predarea profund-calitativă a orei de religie în şcoală;

• Contribuirea la redescoperirea şi reiterarea tezaurului patristic, liturgic, canonic, istoric şi dogmatic al Bisericii cu scopul fortificării duhovniceşti a copiilor, tinerilor şi maturilor;

• Contribuirea la consolidarea vieţii bisericeşti misionare, în vederea combaterii desacralizării vieţii creştine şi a relativismului religios;

• Contribuirea la promovarea rolului familiei în educaţia noii generaţii;

• Reconstituirea rolului valorilor creştine în procesul de constituire a bazelor etice şi spirituale în viaţa societăţii moderne;

•Contribuirea la promovarea binefacerii în societate.

 

Beneficiari ai Fundaţiei sunt persoanele fizice şi persoanele juridice necomerciale, în folosul cărora, poate fi efectuată o anumită plată, pot fi prestate servicii sau remise o parte din bunurile Fundaţiei, pentru care sunt destinate programele desfăşurate de către Fundaţie, şi anume: orfanilor, familiilor cu mulţi copii, persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire, condamnaţilor, oamenilor în etate, persoanelor cu dezabilităţi şi familiilor din care acestea fac parte, copiii abandonaţi, tinerelor mame singure, altor persoane aflate în stare de nevoie socială, organizaţii neguvernamentale şi alte instituţii, care au ca scop ajutorarea acestor categorii de persoane.

Ion AXENTI

  Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Chișinău

Preotul Viorel Cojocaru