România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Să ne refacem curajul de-a apăra

Limba Română şi Istoria

neamului românesc

 

 

A reduce orele de limba română şi istorie în şcoli, pe arealul învăţământului românesc, din varii motive înseamnă, dragi români, un atentat inadmisibil la propria biografie a poporului român! Dacă limba părinţilor tăi, dacă istoria zbuciumată a naţiei tale nu le stăpâneşti, spre a le transmite din tată în fiu, din Doină în Dor, din vise în speranţă atunci îţi semnezi singur, încet, încet, dar sigur propria dispariţie din cultură şi civilizaţie!

Atunci, ce preamărim, ce lăsăm generaţiilor viitoare ca sentimentul cel mai curat? Moştenirea altora? Limba altor popoare, tradiţiile şi obiceiurile acestora, dreptul la supravieţuire?

Cei care încă neîndreptăţesc propria noastră naştere, vrând s-o pună la index, s-o îmbrace în altfel de tricolor, prin  reducerea acestor ore esenţiale, primordiale de limba română şi de istorie, trebuie luaţi de guler şi aruncaţi la groapa destrămării! Cum să batjocorim un popor, tăindu-i, sufocându-i de pe băncile şcolii rădăcinile?

În aceste rădăcini s-a plămădit însăşi istoria poporului român, jertfă cu jertfă, bucurie cu bucurie, din cântec de leagăn în cântec de leagăn până astăzi, şi aşa va rămâne mereu pentru că ea, această ISTORIE - este sentimentul cel mai curat al statorniciei şi continuităţii noastre pe pământul umanităţii.

Nu cumva această aberantă cerere, propunere face parte dintr-o bătălie mai amplă pentru a jigni, a pregăti, a accentua dispariţia propriului tău popor?

Ce dramă trăim! – Popor român, hai „la lupta cea mare”, a libertăţii prin adevăr! Trebuie să ne apărăm singuri din naştere în naştere, precum dintr-o Rugăciune în alta prin „Tatăl nostru”.

Să nu uităm nicicând, că strâns legată de limba română, de istoria noastră, ca într-o albie de cunoaştere, de dezvoltare şi promovare, a fost şi rămâne şi limba latină – Scoaterea ei din manuale, de la unele clase are efecte adânci în limpezirea unor aspecte ale graiului românesc, în interdependenţa acestor limbi de-a lungul vremii.

Să avem grijă să apărăm marile valori ale umanităţii, din care fac parte limba română, latină etc.

Aşadar, români, vegheaţi!

La coş cu experienţe degradabile ale unităţii limbii şi istoriei, la coş cu cei ce seamănă întuneric în sfintele veşminte ale sufletului românesc!

Aceste cuvinte nu fac parte dintr-un simplu protest, ele sunt chiar ploile calde ale inimii, ce amplifică pe crengi frumuseţea fructelor românităţii, pentru culegătorii ei veşnici: românii!

Să avem grijă de aceste seminţe mirabile, de aceste fructe, printre care limba română şi istoria, pârtii ale latinităţii, ale culturii şi civilizaţiei umane. A elimina aceste rădăcini înseamnă a trimite ţara din degradare-n degradare! Inadmisibil de acceptat!

 

                                                                 Vă îndeamnă să luaţi atitudine împotriva nemernicilor, ale trădătorilor şi vânzătorilor de ţară şi

Prof. Ioan MĂRGINEAN

Ec. Ioan STRĂJAN