România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Alba Iulia – catalizator al unităţii naţionale a poporului român

APEL

 

Unul dintre cele mai adânci sentimente, coagulate de-a lungul vremii într-o biografie de excepţie a românităţii, a fost şi rămâne sentimentul unirii, lăsat ca demnitate şi înţelepciune din tată în fiu.

El este calendarul nostru de trudă şi jertfă, care s-a închegat cu strălucire la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, această vatră de lumină a Europei, cu aromă daco-romană.

Unitatea naţională a românilor, rod al unei lungi evoluţii istorice, pregătiră cu tot ce a fost mai curat în sufletul românesc, săvârşită cu jertfa celei mai bune părţi a acestui neam, este astăzi comoara noastră cea mai de preţ, care a fost stropită cu sânge şi sfinţită cu lacrimi, demonstrându-se că merităm menţinerea măreţei zi de „1 DECEMBRIE 1918”.

Este de neconceput să întâmpinăm Centenarul Marii Uniri, fără a trăi la Alba Iulia, respiraţia Marii Uniri Naţionale, pentru care au fost sacrificate deopotrivă vise şi speranţe, nopţi albe ale sufletului românesc, în care să se recunoască românitatea, dorinţa întregului popor român pentru veşnicirea lui. Iată pentru ce, acest moment alături de Catedrala Reîntregirii, Muzeul Naţional al Unirii, Sala Unirii, statuia lui Mihai Viteazul şi complexitatea bustului Avram Iancu, să se constituie într-un adevărat Memorial al Marii Uniri.

Monumentul pe care îl dorim a se ridica la centenar, trebuie să fie reprezentativ pentru românii de pretutindeni, să fie măreţ prin amplitudinea lui, impunător ca semnificaţii istorice, un adevărat simbol naţional care să dea strălucire Alba Iuliei şi să rămână peste veacuri, oglindă a recunoştinţei noastre pentru toţi cei care s-au trudit şi jertfit pentru noi.

Locul de amplasare a monumentului, trebuie să fie „Câmpul lui Horea”, locul unde cei peste 100.000 de români la 1 Decembrie 1918 şi-au exprimat într-un singur glas, dorinţa arzătoare pentru unirea cu ţara mamă.

Monumentul trebuie să devină şi să rămână un teritoriu de pelerinaj al românităţii.

Realizarea monumentului trebuie să se facă printr-un concurs de proiecte, organizat de către Primăria Alba Iulia, Consiliul Municipal Alba Iulia şi Ministerul Culturii, care să solidarizeze pe adevăraţii artişti şi arhitecţi pentru a găsi cele mai potrivite simboluri şi virtuţi istorice şi contemporane, ale poporului român, încrustate în strălucirea monumentului, pentru a fi lăsate urmaşilor ca sentimentul cel mai curat.

Românii sunt rugaţi să dea întregul lor sprijin moral, luat ca marcată însufleţire, pentru realizarea acestui deziderat fierbinte al istoriei neamului românesc, să fie prezenţi la 1 Decembrie 2018, purtând o floare de recunoştinţă pe care să o depună la tâmpla Monumentului Unităţii Naţionale, pentru ca respiraţia ei să fie chiar bătaia de inimă a Alba Iuliei în eternitatea României.

Vă aşteptăm cu aleasă preţuire, pentru fiecare în parte, pentru că doar împreună suntem şi rămânem Marea Unire.

Comitetul de iniţiativă “Marea Unire – CENTENAR 2018 – Alba Iulia”:

- Fundaţia “Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”

- Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” Bucureşti

- Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” filiala judeţeană Alba

- Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război “Regele Ferdinand” filiala judeţeană Alba

- Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere “Gemina” filiala judeţeană Alba

- Despărţământul Astra “Eugen Hulea” Alba Iulia

- Societatea Cultural Patriotică “Avram - Iancu” Alba Iulia

- Asociaţia Pensionarilor “Speranţa” a judeţului Alba

- Asociaţia foştilor deţinuţi politici, filiala Alba

- Asociaţia Tuturor Românilor – “Cinste şi Dreptate”

- Redacţia Revistei Cultural Istorice “Dacoromânia”

P.S. Vă rugăm să transmiteţi mai departe, apelul nostru pentru manifestările centenarului de la

 1 Decembrie 2018, rugându-vă să vă manifestaţi adeziunea la iniţiativa noastră!