România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

DECEBAL ŞI RĂZBOAIELE SALE CU ROMANII

CONFORM TĂBLIŢELOR DE LA SINAIA

         

 


 

Decebal s fost o personalitate importantă a istoriei noastre.  El este cunoscut mai ales sub aspectul sinuciderii sale, pentru a nu cădea viu în mâinile romanilor. Insă, din conţinutul tăbliţelor de la Sinaia, rezultă imaginea unui conducător deosebit de apreciat, care, până la moartea sa, a constituit pentru romani un adversar de temut. După moartea lui Decebal, pacea cu romanii a fost încheiată de generalul Diegi pe mijlocul Tisei.

 

In tăbliţele de la Sinaia, ale căror imagini au fost publicate de către Dan Romalo în cartea sa [1], se gasesc, printre altele, şi referiri la razboiul dintre romanii din timpul împăratului Domiţian şi apoi a lui Traian cu Decebal şi a perioadei care a urmat. Informaţii interesante despre perioada de început a războaielor lui Decebal cu romanii sunt date în tăbliţa 130, prezentată mai jos.

 

                

Fig. 1. Tăbliţa 130. O victorie a lui Decebal la 2321 de ani de la Zamolsxis.

 

Textul original are următorul conţinut, redat cu ajutorul alfabetului latin:

DU RO BASILEO DABO GETO UISO LUE MYLTEO ADEUSO PATO RO LOE DU RO DE NUA AEPA BOYDUNH BYO ON TRAKIO  E LUE SOE A SHUT OE LO ASKO MUY EPOE  LO AZ ANIO  ·:·  · ///= ·    DUE ZAMOLSXIO.

Al lui Ro împărat al cetăţii geţilor poartă, el pe mulţi i-a adus (la) patul lui Ro la (zeul) Ro de la a noastră apă (de la) Boydun(um) care era în Tracia şi a fost scut armăsarilor iepelor lui la anii 2321 de la Zamolsxis.

ON SOY NECIBO SOY DUIO FUMIEO ON EIUA DE RA RETE FOE GE ZYA  TORE  POESTA TOE NOBALO MEGAISO HILIARHIO SIETO STO E DOUA  ONO  BIOS CETE A TORO CEO DE NOPO OE  TOEZ GY EDI GE.

In a lor nechibzuinţă (prostie) văzând nişte fumuri în a lor depărtare focuri ale Geei divină poartă (de la) Poesta a acelui nobil mare general al celor şapte sute două zeci şi unu ceată de tauri vii, care la chemarea vacilor (femelelor) lor, au mers (alergat) la Geea.  

LOES FUE EDOE GE  SO LUI G(h)IAO KOE LO YA DEL FO SOY LUEY LO NOPE  ZI.

Ei au plecat la Geea cu a lor femele care lângă al lor foc erau la a lor chemare la zei.

NO GEO FAHTO SOE TRO SKRIPTOE ON SONTO LUE ANTONIO HYLARHYO RUMUNUE A CEO PRESO ON KATE NOE SOA G(h)EZOMITOE LO TALEPIHO RUMIEO RA DU  ELOYU CE  NHEO BEZINO.

Ai noştri oameni au făcut trei scrisori către Antonio generalul romanilor după ce au închis în închisoarea noastră pe a lor somităţi, la palatul romanilor, la dânşii, pe Bezino.

BASILEO DU RO N* - DECEBALO Impărat al lui Ro, nobilul Decebal.

N* … BEZINO  Nobilul Bezino.

Textul acestei plăci este deosebit de interesant şi important, în acelaşi timp, deoarece pe lângă faptul că descrie meritele lui Decebal în războaiele cu romanii din zona unei localităţi din Tracia care este numită Boidun(um), menţionează şi anul când a avut loc acest război: 2321 de la Zamolsxis. Dacă această bătălie din Tracia a avut loc în anul 87, atunci rezultă că evenimentele legate de Zamolsxis (săgetarea lui) a avut loc în anul 2234 î.Hr.

Prin aducere la “patul lui Ro” se înţelege faptul că mulţi soldaţi duşmani au fost incineraţi pe o movilă tronconică de pământ, pavată cu piatră la partea superioară, care era atribuită zeului suprem, Ro, iar prin plecare la Geea se înţelege moartea persoanelor sau vietăţilor respective. Al doilea război cu romanii (în timpul lui Domiţian) pare să fi avut loc în apropierea localităţii Poesta, care era situată pe cursul superior al Ialomiţei. Aici, Decebal cu generalii săi au întins o cursă romanilor atrăgându-i prin fumul care se ridica de la aprinderea unor focuri într-un loc pe unde urma să treacă o ceată de 721 de tauri separaţi de restul turmei. La “chemarea” vacilor din turmă, taurii au trecut peste romanii care atacau provocând moartea celor întâlniţi în cale. In acest fel, au fost prinşi şi generalii lor, care au fost închişi. După aceste evenimente, au fost scrise trei scrisori (probabil cu propuneri de pace) pe care le-a dus la Roma generalul Vezina.

 

 

Fig. 2. Tăbliţa 94. Decebal şi generalii cu armatele lor la Sarmisegetuza.

 

In legătură cu conţinutul tăbliţei din figura 1 este şi cel din figura 2, al cărei text este dat mai jos împreună cu traducerea aferentă:

DACEBALO ON SOTYCEO DU MAERO BIRO DACIYO POE NOBALIEO ZE BELA TO .  Decebal însoţit de marii bărbaţi ai Daciei au plecat cu nobilii să se bată.

REYU DACEO KUE KOPONO SAMITOE A ZO LUE DEO ZABELO PUDO ON GE NYBEY RO DU ELO SAR GECEIO.

Rânduri (şiruri) de daci a căror templu mare pe pământ (este) al zeului Zabelo au plecat la Geea (adică au murit) şi cerescul Ro de la ţara geţilor.

- H. DIEGIO BIESINO ARE ZANDO PANTE LO RUMUNO SO LUE MATO DACIEBALO.

 Generalii Diegio (şi) Vezina au trimis scrisori romanilor de la stăpânul Decebal.

SALCERO ROTOPANO  Ai împărăţiei cerurilor Cavaleii lui Ro.

FUSKO   Fuscus (sub portretul personajului din faţa lui Decebal aşezat pe scaun).

KOTOPOLO BOICERO.  Marele preot al războinicilor cerului.

-K- BAION SO ENO ERIGEIO - + - GENUKLOE 

 Marele preot Baion cu conducătorii lui  - + - la Genucla.

TALIPIKO SARMIGETUZO – S - M-    E-MD-E -KIRU

Palatul de la Sarmgetuza  …..

Despre capturarea generalului Fuscus şi tortutarea lui cu câini de către generalul Diegio avem informaţii şi din tăbliţa 22 [ 3].

Tăbliţa din figura 2 este interesantă prin faptul că reprezintă palatul lui Decebal de la Sarmisegetuza, iar Decebal este prezentat stând pe scaun avându-l în faţa lui pe generalul roman Fuscus. Conţinutul tăbliţei din figura 2 este în concordanţă cu informaţiile din celelalte tăbliţe. Alte amănunte privind situaţia după întoarcerea solilor de la Roma sunt date în tăbliţa 96 prezentată în figura 3.  Această tăbliţă are, în mare parte, un conţinut religios; ea referindu-se, în principal, la felul în care conducătorii Daciei au mulţumit zeilor pentru victoria împotriva romanilor.

 

 

Fig. 3. Tăbliţa 96. Intoarcerea emisarilor de la romani.

 

Textul tăbliţei 96 este distribuit printre imaginile de pe placă şi este greu de completat datorită şi faptului că unele cuvinte sunt exprimate prin iniţiale, iar unele simboluri au o semnificaţie neîntâlnită în alte tăbliţe. Textul original şi cel tradus este dat mai jos:

MATO DACEBALO SO ONTURNO SI PORTO DEGINO PANTE LO RIOMUNU SO MIZE PATO ON ANCE LO KOPONO AIO DIEO PANTE DATO NA SO MATOI GEYO ON TUAH FOM TRUPEYO MITRA LO ZO.

Stăpânul (împăratul) Decebal cu întoarcerea trimisului său Diegio din solia la romani a pus la patul  care se afla la templul zeilor săi mesajul dat oamenilor săi împărăteşti pentru a lor favorizare a trupelor lui Mitra pe pământ.

 M = D = ON KO SIME RO ON APO FIEROM  ZAMOLXY AH SIME SO MAREHO – ZABELO OH  PATO MALO ARMOSO + D + DUE  ZIOMO SARMIGETUZO  NOBALO – A TO MATO DACEBALO.

M-D- (probabil iniţialele de la MATO DACEBALO) . cu (în) adâncul apei cu credinţa în Ro în a  lui Zamolxis  mal  abis, cu al Mariei - Zabelo de la patul micii armate + D+ de la a divinei Sarmigetuza nobili a acelui împărat Decebal.

TRASO KOTOPOLO  BOYCERO ON PARTA MINEMA A FORO TALIPIKO - M – S : - -

(La) ordinul marelui preot al războinicilor cerului în partea mică a forului palatului – M –S-

Tăbliţa 96 conţine o serie de imagini printre care se remarcă în partea stânga-sus portretul lui Decebal, care este, din păcate, detriorat. Portretul lui Decebal este reprezentat şi pe plăcuţa 114 însă şi acolo este reprezentat cu defecte. In partea de mijloc se remarcă templul Marisei sau Mariei, având în stânga zeul Ro, cu soarele şi luna pe piept, iar în dreapta pe zeiţa Geea reprezentată cu o bufniţă în braţe. In partea din dreapta-mijloc ar pute fi reprezentat zeul Zabelo.

Despre pacea încheiată cu romanii sunt date informaţii interesante în tăbliţa 121 prezentată în figura 4, de mai jos, urmată de transcrierea textului cu ajutorului alfabetului latin şi traducerea lui.

 

 

Fig. 4. Tăbliţa 121.  Pacea încheiată cu romanii în timpul lui Domiţian.

 

ZOBIO – DU – PACEO- D –   Chemare la pace – D-

ON PERO SYE A RIOMYONO DEY MATEO DACE OE CE STOE A TERO DUA BENDO GE DOE GINO ON SOTIBO FAPTOE DYESO APLO DE RO, GEA SOE SAR FYTE ZIO ZABELIO DEOE GEA SO KUE STO PACEO SIE DE SO DOMYCEO KUE ICE ZO MYTO.

La Tatăl sfânt al romanilor, zeii împăratului Daciei de care au fost puşi la pământ de două ori, Geea, datorită faptelor în exces ale zeului Aplo (Apolo) al lui Ro, Geea în împărăţia sa l-a făcut pe zeul Zabelio zeu al Geei pe care se bazează pacea sfântă a morţilor săi, pe care fiecare vietate o întâlneşte.

POE FUSKO DEGINO LO CERIN CIO DU DIEGIO – I • ON PERO SIA O RIOMUNO SO SETOI ZOB DO ZOA EYDO .// .. +++•+-/_  .. OBOLIO.

Apoi, Fuscus datorită cererii celei a lui Diegio – trimis la Tatăl sfânt la romani a stabilit înţelegerea pentru a zeilor ajutor  (urmeaza simboluri greu de interpretat)  de contribuţie.

POE HRONI P• SIO ON TURNIZO ARMOSO GE DU LO TALYPIKO RIOMUNO DEZ DEO TEROZ SIND PRIO PARCiYO PROE NOBALIO DACiYO.

Apoi au apărat pacea sfântă întorcând armata Geei de la palatal romanilor a căror zei ai pământului au luat pacea de la nobilii Daciei.

TRASO ON ANCEO MAERO BIRO DU SARMIGETUSO.

Ordin tuturor marilor bărbaţi de la Sarmigetusa

In colţul din Stânga-jos:

DACiYBALO +++         Decebal +++           

DIEGIO K- BOYCIRO  Diegio  mare preot al boicerilor (războinicii cerului)

BISYNO  CIRO              Vizino   conducător 

In colţul din dreapta-jos:

M: RO: DOMYTEU     Impăratul romanilor Domyteu (Domiţian);

H: FUSKU  H.I.O.        Generalul Fusco;

H: IULIAN: K- RO       Generalul Iulian, mare preot al romanilor.

            După cum se poate constata, romanii au fost nevoiţi să încheie pacea acceptând condiţiile impuse de către daci. Această situaţie va dura până la războaiele cu împăratul Traian, când Decebal şi-a pierdut viaţa în împrejurări descrise, de asemenea, în ţăbliţele de la Sinaia.  Depre moartea lui Decebal şi evenimentele care au avut loc avem informaţii din mai multe tăbliţe, între care şi tăbliţa 84 de mai jos.

 

 

Fig. 5. Tăbliţa 84. La Sarmisegetuza după moartea lui Decebal.

 

Conţinutul tăbliţei 84, împreună cu traducerea aferentă, este dat mai jos:

N-M- DACEBALO DY AN DAEM AO LO RE GEIO EMA NOBALI BOEN CEYO DACEO SIE ON  SOTYCEIO GIE DO DE GE.

Nobilul împărat Decebal care la moarte cu rânduri de oameni de ai lui nobili războinici pe care dacii i-au văzut  însoţindu-l la zeiţa Geea.

 – K - BOICERO DYA EA IO CEO SO GE SOEZ FEM SYR LARI LO RO GEA.

Marele preot al boicerilor (războinicii cerului)  care  au auzit aceasta, cu Geea  femeilor lor (soţiilor) le-a strâns gâtul (adică le-au sugrumat) la Ro (şi) Geea.

TI CEY YN DOA UY EIO RIOMYNO A NIO HAMO SO PIO SARGECIO OP AO.

Toţi aceia dintre ei care au auzit dintre romani, ei toţi au băut din a ţării geţilor apă.

 –M- DACEBALO PORCE ZINDO KUE DEGI MEGASO GETE LO LOE AU NIDO O PARCEO.

Stăpânul Decebal scrisoare a trimis pe care Diegio, mai marele geţilor, la al lor cuib, pentru pace.

EN GINO ARMOSO DACEO SOI  KOME OP OZIE SO STARAGO ELO GEO PURCENA LO SARMIGETUSO A MI GLOTELO DACEIO HILIARHI  INA UM  FO FEAZ OE ++  TALIPIKO NE SI BIO ON ZABELO IECI.

Ca urmare (că) armata dacilor a venit, din auzite, i-a speriat pe ei (încât) oamenii au pornit la Sarmigetuza cu a lor mulţime a dacilor cu ai lor conducători cu ei ca să fie siguri ++ la palat că ei vii din război au ieşit.

H. DIEGIO         H. BEZINO     Generalul Diegio        Generalul Bezino

TALI. SARMIGETUSO    Palatul (de la) Sarmigetuza

            Despre împrejurările morţii lui Decebal avem informaţii şi din conţinuteul tăbliţei 65 [3] , prezentat mai jos:           

DACIBALO GEIO ON TURNO DV KAETOE EDOE ZABIELIO EDO DASZO OE SAGANO SARGECIO, SOTICIO DOE PANTELO SOUE + RUMUNO SOPRESO EU GESIAO LOE CETO SARMIGETUSO.  SOE G(h)ESOMITO KAPEO POESTO DACEIO CIOE KUE RIGOE TESOE CIO FOSE LO EI TRASO NOEU KOTOPOLO BOICERO  H. DIEGIO.

In traducere se poate obţine următorul text. (Pe) Decebal, (care) se întorcea de la cete mergând la Zabelo (zeul războiului)  să ceară ajutor pentru apararea Sargetiei (a ţării geţilor) însoţit de două steaguri de ale sale + romanii l-au surprins când se găsea lângă cetatea Sarmigetuzei.  După înalta sa voinţă, dacilor din Poesta, ca un  rege preţuit ce le-a fost,  le-a împuternicit un  nou mare preot al boicerilor (războinicii cerului) pe  H. (hiliarhul) Diegio.

        Autorul plăcii, după ce arată că Decebal a fost surprins de romani, lângă Sarmigetuza, în timp ce se întorcea de la conducerea armatei şi se îndrepta spre  templul lui Zabelo (zeul războiului) însoţit de două unităţi militare pentru a cere ajutor în apărarea ţării geţilor, înainte de aceasta, l-a împuternicit mare preot la Poestadava pe Diegio. 

       Unele evenimentele dramatice care au avut loc în timpul şi după moartea lui Decebal sunt descrise în tăbliţa cu nr. 28 prezentată în figura 6, în care, se confirmă faptul că Diegio era mare preot la Poestadava. Textul principal are următorul conţinut:

 DACO ARMOS SONTO DUSACEO. SIO ROTOIPANO FACTO DU JEOIU CO SOA BIR GEL A SOMO CIROA, SO GhILA COSA CEO BORUSA BACERA CASERO CO DACO ARMOSA.

In  traducere se obţine: Armata dacilor a fost copleşită. Ai săi cavaleri ai lui Ro (Ro, zeul suprem) au făcut de vii cu corpul lor zid marelui conducător, a sa ascuţită sabie ce a străpuns căpetenii s-a frânt (odată) cu a dacilor armată.

 

 

Fig. 6 . Tăbliţa 28. Cavalerii zeului Ro au făcut zid viu în jurul lui Decebal.

 

      Textul principal din partea de jos are următorul conţinut: DU JEOIU  A PARO SE CAPO DACEBIALO SO SIN TO NOBALO.  In traducere: De vii la rug (sau la para focului) cu capul lui Decebal a celor care se văd (pe imaginea tăbliţei) nobili.

     Textul imprimat între rânduri are un conţinut mai greu de citit şi de înţeles, deoarece, pe lângă faptul că este scris cu litere mici, semnificaţia literelor uneori este greu de găsit. Se poate distinge următorul conţinut: DACIBALO GEON TUENO DIEGION SONTA RUMUNONO  BAOLO  IX SCO GEJE MISO GLOTELO DU SARMIGETUSO.  DACEBALO GEJE MYSO DEGI MARISY KOPONO S.M.Ge.T.O.Z.  In traducere s-ar obţine următoarele fraze.

Decebal, care a tăiat zeci de sute de romani, de nevoie a pierdut mulţimea (de oameni) a Sarmigetusei. Decebal de nevoie a pierdut al zeiţei Marisa templu de la Sarmigetuza

Textul imprimat în partea de mijloc are următorul conţinut: ONDO TIS  DAEGi DIGIO KE LO SOA MATO POESTA DAVO GhIJO MISA COROLA POEST ZABELO –V-+++M+P (plus alte simboluri cu semnificaţie incertă).

In traducere, se obţine următorul text: pe valurile Tisei, Daegi, conducătorul care era marele preot al Poestei Davo de nevoie (obligat) a pus coroană peste zeul războiului…..

          Din ultimele două plăci se poate deduce că cele două unităţi militare care îl însoţeau pe Decebal au fost depăşite numeric de către unităţile romanilor. Luptătorii daci au făcut zid viu în jurul conducătorului lor, însă, în cele din urmă, Decebal şi-a pus capăt zilelor în modul cunoscut şi din relatările istorice. De asemenea este posibil ca, odată cu incinerarea sa să fi trecut în împărăţia cerului, de vii, şi un număr de opt nobili credincioşi lui prezentaţi în procesiunea din figura 6.

            Alte amănunte legate de moartea lui Decebal se găsesc în tăbliţa cu numărul 114 conform notaţiei uitilizate de Dan Romalo, reprezentată în figura 7 de mai jos. Aceasta tăbliţă  a fost realizată după un timp apreciabil după moartea lui Decebal şi conţine unele informaţii care diferă mult de ceea ce se ştie din alte surse în care se relatează despre aceste evenimente.

 

 

Fig. 7. Tăbliţa 114. Moartea lui Decebal şi evenimentele care au urmat.

 

Incepând din coloana din stânga-sus, avem următorul conţinut exprimat cu ajutorul alfabetului latin:

POE DAOS DAO NEOS NYO ***  Cântă dacii de la a lor naştere***

HOE ZO RO ESO POE SYO, SO ***

 Pe care zeul RO merge cantecele să le vadă (audă). Aşa ***

KATALIEO ON SONTO DE NEO *** viteji ei erau din naştere ***

ON SONTO EU RYOMUNO SO ***  (încât) i-au fost romanii ***

PASUE SYO KORUO YNOA ***  pus a lor inimă la al lor ***

DEUO NUEN ZABELIEO ***  zeu al războiului ***

NOBALO DACI YEO SOINDA*** Nobilii daci ştiau  ***

A OESO OE  LUE BAYO ***  din auzite despre al lor bai***

A TO ZYEOEM DACIYOBALO PU DIEO ON TURNYO ZO NE DOE ZABELYEO RYOMUNOE DUE SARGECIO  ON SARMIGETUZO  ‘O’ D’ Ci’ M’.

La a acelui divin  Decebal, după zei,  la  întoarcerea de la ale sale două războaie cu romanii din Sargeţia la Sarmigetuza (urmează patru iniţiale care ar putea avea semnificaţia morţii lui Decebal).

LOE SYO DEGI NE DO REKOE RYBO SARO O YE AZOYO GE ZIEO TYE ZAIONO BALYEO SOE  Pe el l-au văzut cu zecile lângă valea râului împărăţiei despre a lui încântare a Geei zeiţa de al ei fermecator rege.

In colţul din stânga-jos avem H. DYEGIO- generalul Dyegio.

In coloana din mijloc începând de sus, avem:

A TO ZIEO SOMYTO DACIEOBALO ON HON ZYE FERA TODUE. 

In aceea zi marele Decebal, el însuşi (s-a) făcut mort.

KAPEO DACO A TO SOE DYEO GYZMITO DU GE NOTUE FO.

Capul dacului în acele zile mari ale Geei (a fost) pus in foc.

In partea de jos pe mijloc este reprezentat un monument însoţit de următorul text:

TRUPEU DACO RYOMUNI YEO. Monumentul dacilor de romani luat.

In coloana din dreapta-sus, avem textul care urmează:

AB DEGA DETE KAPO PERE, SETE LEMENINO FEZYRE GE CIO GIUO TURNISTRU PEO. După ce preotul a dat capul tatălui (ceresc) a aşezat lemne făcute de bărbaţii ale căror femei pe rând cântau.

DAHO KORO GIO, PO DIYO HUO, SYPITO SYO RIOMONO SO PASY KO AYO TO KOROFIYO ON ZABELIEO PORCYEO DYEU KATO. YO KUE HILYARKIO DU LUE DACIOBALO DAKYO.

A dacului inimă, care, după a zeilor voinţă, scoasă a fost de catre romanii care au plecat cu ea pe corabie la a (zeului) Zabelo poartă, la a zeilor templu. Aflat (auzit) de la generalii Daciei lui Decebal

In coloana din dreapta-jos, avem următorul text:

A GOEMU RUDIYO DOE MATO SO ZI TO FUYE DACO GE HO KUE SONY ZOE DOE BOKA SO RIUM A YRO  BRORO  KOTOPOLYEO SO POESTA TO LOE DAKO

H. BEZINO  La a lui plângere a împăratului cu care au fost dacii oameni cu care pui vii doi tăuraşi  pe rând au mers (să fie) prăjiţi (sau fierţi) de marii preoţi cu cântări către ai lor daci, generalul Bezino   

In pecetea din mijloc-dreapta avem următorul conţinut:

PUDO ON GE NIBEI RO DU ELO SAR GECIO    M  DA

Plecat la Geea şi cerescul Ro de la Sargetia (ţara geţilor).

După moartea lui Decebal, în noile condiţii create, Diegio, cel care îi tortura pe romani cu câinii, a fost nevoit să încheie, pace cu romanii. Pacea s-a încheiat pe Tisa, romanii încă nu ocupaseră Sarmigetuza, astfel încât  a putut avea loc ceremonialul descris în figurile 6 şi 7, şi anunţarea încheierii păcii, după cum se poate desluşi din conţinutul plăcii cu nr. 6.

 Conţinutul plăcii separat în cuvinte este următorul:

DITECE NOSTEO DACEO TO CEO RUMUNU SO STOP TO ACIE ON POSEREA. NOSTEO DACEO SO RO MESO AO SO SARMIGETUZO SO KOTOPOLO BOICERO SO LISTO DEGIO PACEO DIY FISE UN BISYKO AD SAIYO ZABELO. TRASO DIEGI HILIARKYU CETA SUROVADO.

In traducere se obţine următorul conţinut: Ziceţi dacilor noştri că acei romani au oprit atacurile. Dacii noştrii cu Ro (zeul suprem) au mers la a lor Sarmigetusă cu marii preoţi ai boicerilor să asculte pacea lui Diegi căreia i s-a facut un altar alături de Zabelo. Din însărcinarea lui Diegi, hiliarhul cetei de trâmbiţaşi.

       După cum rezultă din conţinutul traducerii, Diegio a fost cel care a încheiat pacea cu romanii. Nu se pomeneşte nimic despre alţi conducători daci, această situaţie ar fi normală după moartea lui Decebal.

        In concluzie, Decebal şi generalii săi Diegio şi Vezina au fost mari personalităţi ai istoriei Daciei.

 

UNGUREANU Viorel,

prof.univ.dr.ing., Bacău


 

 

Bibliografie:

1. Romalo, Dan, Cronică getă apocrifă pe plăci de plumb? Bucureşti: Alcor Edimpex, 2005.

2. Manolache, Dumitru, Tezaurul dacic de la Sinaia, legendă sau adevăr ocultat? Editura DACICA, Bucureşti, 2006.

3. Ungureanu, Viorel, Diegio-urmaşul lui Decebal la Sargedava. Al-IV-lea Simpozion Internaţional CUCUTENI- 5000. Iaşi,Chişinău, Bacău, 2009

4. Ungureanu, Viorel, Ro-zeul suprem al traco-geto-dacilor, Dacoromania, nr. 66, Alba Iulia, 2013.

5. Ungureanu, Viorel, Moştenirea geto-dacă a limbii române, Dacoromania, nr. 68, Alba Iulia, 2014.

6. Ungureanu, Viorel, Sarmi Geta Usa – poarta împărăţiei geţilor, Dacoromania, nr. 69, Alba Iulia, 2014.

7. www.dacia.org şi  www.dacii.ro