România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Scriitorul

Ion Mărgineanu

 

S-a născut în satul Lopadea Veche, jud. Alba. la 28 octombrie 1941, deşi el spune că "anul nu mai contează, pentru că a suferit deteriorări", tatăl său - Ioan Mărginean, fiind "primul muncitor din satul Lopadea Veche, care a trăit 93 de ani", iar mama sa - Palaghia, a crescut şase copii. Făcea parte din cuminţenia pământului.

Studii: Şcoala primară în satul natal, şcoala elementară la Mirăslău, liceul la Aiud (azi „Titu Maiorescu”), Facultatea  la Bucureşti - cu specializarea: limba şi literatura română, limba şi literatura rusă. Diplomat.

Este căsătorit  cu profesoara de violoncel Maria Petre, care este şi o talentată poetesă semnând cu pseudonimul Maria D-Alba, şi locuieşte la Alba Iulia şi Cluj-Napoca.

Activitatea profesională: A fost profesor cu definitivat la Liceul din  Sebiş, jud. Arad,  apoi metodist, director la Casa de Creaţie din Arad, ziarist la Sf. Gheorghe, metodist şi inspector principal cu probleme de carte şi literatură la Comitetul de Cultură al judeţului Alba. După zavera din 1989 a fost ales preşedinte al Inspectoratului judeţean pentru cultură Alba, consilier, consilier şef şi primul director al noii instituţii - Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional al judeţului Alba. A părăsit Direcţie, preferând pensionarea, determinat şi de unele motive personale: n-a vrut să se înscrie într-un anume partid aflat atunci la guvernare.

Activitatea literară şi publicistică: A devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România, în cadrul Filialei Sibiu, încă din 1977, actualmente fiind membru al Filialei Alba - Hunedoara şi în consiliul de conducere; dar este şi membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi al Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi (Ucraina). A publicat peste 100 de cărţi, din cele mai diverse genuri literare: poezie, proză, eseu, teatru, memorialistică, dicţionare, traduceri, folclor, antologii, fiind şi autor de prefeţe, de postfeţe pentru colegi-scriitori mai tineri — totul într-o generoasă revărsare de gânduri, de idei, imagini şi, mai ales, de metafore... Intre acestea menţionăm aici doar scrierile dedicate magului din Lancrăm: Ceasul care nu apune; Lancrămul - un sat pentru eternitate; Lucian Blaga – amiaza flăcării; Lucian Blaga - rezerva de oxigen a memoriei; Ceremonia paginii — 21 pentru eternitatea Blaga, Corneliu Blaga - Lucian Blaga necunoscut iar acum, publicată într-o rodnică colaborare, această nouă carte: Lucian Blaga - epistolar filosofic (Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2016).

Activitate civică: Este iniţiator şi fondator, în mai 1981, atrăgându-l alături pe Gh. Maniu, directorul Casei de Cultură Sebeş, al Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, aflat acum la cea de-a 36-a ediţie. Împreună cu prof. Mircea Cenuşă, a fondat şi prima societate culturală din ţară purtând numele lui Lucian Blaga (în 1990).

Ca organizator al Festivalului Blaga s-a implicat într-o serie de acţiuni culturale privind destinul postum al operei şi personalităţii marelui filosof şi scriitor din Lancrăm, precum: atragerea în festival a unor filosofi şi scriitori reprezentativi din ţară şi diasporă, aşa cum a fost prezenţa, la ediţia a IV-a, din mai 1984, a filosofului Constantin Noica şi, apoi, mai ales după 1990, a unor academicieni-filosofi, traducători, cercetători şi exegeţi ai operei blagiene, profesori de filosofic din centre universitare, edituri, reviste literare etc.

A făcut toate demersurile necesare pentru: înmormântarea Corneliei Blaga în cimitirul ortodox din Lancrăm, pentru amplasarea statuii lui Lucian Blaga în satul natal, pentru confecţionarea şi amplasarea bustului lui Lucian Blaga în parcul municipiului Alba Iulia, pentru denumirea unor străzi şi instituţii cu numele marelui filosof şi scriitor, cum sunt: Biblioteca Judeţeană Alba, Casa Municipală de Cultură Sebeş redenumită Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş, precum şi a unor librării şi cenacluri literare...

A fost printre cei care au susţinut traducerea în limba franceză a unor volume din sistemul filosofic blagian - lucru realizat graţie Fundaţiei Internaţionale „Fronde”, conduse de prof. Gh. Dănescu-Pişcoci, împreună cu scriitorii Rdu Selejean, Maria D'Alba, Ana Selejan, Gh. Maniu, Ion Mărgineanu etc.

A fondat numeroase publicaţii - între care şi publicaţiile Festivalului „Lucian Blaga”:  Paşii Profetului,   Caietele  Blaga  şi  Sebeşul şi  este  prezent  în  colegiile redacţionale ale unor reviste literare, de cultură în ţară şi străinătate.

A iniţiat şi fondat biblioteca publică „Alba Iulia” din Chişinău, Republica Moldova, de asemenea „Aleea Scritorilor” din Alba Iulia, Centrul de Librării Alba, Asociaţia folcloriştilor şi etnografilor Alba. Este cetăţean de onoare al mai multor localităţi, investit cu „Meritul Cultural” de două ori, tradus cu poezii în mai multe limbi, face parte din mai multe colegii redacţionale, conduce publicaţii cu un anumit specific etc.

Este iniţiator şi al altor manifestări culturale devenite tradiţionale în judeţul Alba, precum: Colocviile de literatură „Iosif Pervain” (Cugir), Colocviile „Ion Lăncrănjan” (Oarda de Sus), Colocviile „George Bariţiu” şi „Timotei Cipariu” (Blaj), Colocviile „Aron Cotruş” (Cergău, Blaj), Zilele „Ion Agârbiceanu” (la Cenade, Bucium), Zilele „Liviu Rebreanu” (Aiud, împreună cu conducerea Casei de Cultură din localitate) ş.a.

Pentru valoarea scrierilor lui literare şi publicistice, scriitorul ION MĂRGINEANU a fost inclus în mai multe dicţionare, istorii literare şi antologii, de asemenea importante instituţii culturale din ţară i-au decernat premii şi diplome de excelenţă, iar Guvernul Republicii Moldova i-a acordat brevetul şi medalia jubiliară „Mihai Eminescu”, în timp ce Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova i-a decernat un premiu foarte special pentru poezie şi pentru promovarea relaţiilor culturale.

Fiind un om al cetăţii implicat cu toată fiinţa în slujirea Limbii Române, a patrimoniului cultural naţional, scriitorul ION MĂRGINEANU a avut şi are contribuţii de necontestat în promovarea operei filosofice şi a personalităţii lui Lucian Blaga. De aceea, Academia Română, prin reprezentanţii ei, s-a gândit să-i. recompenseze astăzi faptele culturale aşa cum se cuvine, acordându-i Premiul special pentru filosofie „Lucian Blaga”.

Felicitări, domnule Ion Mărgineanu!

Acad. ALEXANDRU SURDU

 vicepreşedinte al Academiei Române