România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Monumentul Unirii

Ultima strigare

 

Vă reamintim, dragi albaiulieni, că recent vicepremierul Dâncu, scoborâtor de pe înaltele scene politice clujene, un sociolog cu adânci reverberaţii în materie, pentru a consolida şi mai mult dezechilibrata realitate a poporului român, a venit, cu o idee năstruşnică, care să fim sinceri, nu ne-a mers şi nu ne va merge la suflet din varii motive. Iată segmentul de înţelepciune sociologică, probabil o altfel de alchimie politică, bazată pe cunoaşterea profundă a unei ţări împovărate din exterior, stil Bruxeliană, ţinută sub sabia financiară a Fondului Monetar Internaţional, a unor bănci şi corporaţii străine, marginalizată în propriile aspiraţii, vise şi speranţe, anume să se şteargă superba afirmaţie papală că „România este chiar Grădina Domnului”, împinsă să-şi deterioreze profund bogăţiile solului şi subsolului, să nu poată să-şi coaguleze pentru sine frumuseţea minţilor tinere, experienţa predecesorilor, prin care încearcă să facă un cadou nesperat monarhiei româneşti, regalităţii, descendenţilor ei, propunând un plan de reglare financiară pe mai multe decenii, care să le asigure în continuare opulenţa, continuitatea prin truda şi sacrificiile României, ale poporului român. Prin aceasta binecuvântare financiară vrea să-şi reliefeze înălţimea spirituală sociologul român, politicianul tehnocrat? E o dovadă că „înţelepţii tehnocraţi nu spun încă lucruri trăsnite” – Nu detaliem propunerea d-voastră, domnul Dâncu, pentru că dorim să vă punem o întrebare paşnică, eficientă, care să contrabalanseze meniul pe viitor al celor apăraţi.

Când doriţi să încredinţaţi poporul român că merită să i se satisfacă una dintre marile dorinţe: Ridicarea Monumentului Unităţii Naţionale de la 1 Decembrie? Răsplata benefică, binemeritată pentru toţi cei care s-au jertfit la realizarea Unirii, începând de la delegaţi, la mulţimea de sute de mii, prezentă pe Câmpul lui Horea, fostul „Platou al romanilor”, la conducătorii ce-au parafat Marea Unire, în frunte cu Goldiş, Maniu, Vaida-Voievod etc., adevărate cariatide ale conştiinţei naţionale? Ei, domnule Dâncu, merită întâi şi întâi să fie ridicaţi pe piedestalul preţuirii naţionale, ţinând cont că Rezoluţia Marii Uniri a fost dusă la Bucureşti şi pusă în palmele regelui. Şi această recunoaştere nu mai poate staţiona în cortegiul de umbre al foştilor şi actualilor trădători şi vânzători de ţară, ea trebuie să ardă ca o flacără biruitoare şi hrănitoare în pridvorul inimii fiecărui român, în paginile de istorie ale românităţii, recunoscându-i-se fiecăruia partea lui de adevăr. Concret, domnule Dâncu, am eu înalte aspiraţii naţionale, om al culturii şi educaţiei, ce are în vedere guvernul tehnocrat, lansând ideea unor mari edificii morale legate de Unire, pentru că nu am întâlnit ce anume se va întreprinde, ce se întâmplă cu Monumentul Unităţii Naţionale, văzând că prioritate a avut monumentul „Aripi”, care comportă multe discuţii, printre care: ce-a fost mai întâi, Marea Unire sau aripile luptei împotriva comunismului etc.? Domnule, Dâncu, sunteţi dator Albei Iulii, Transilvaniei, Măriei Sale Clujului, Aradului, Oradiei, Timişoarei, Braşovului, ca să nu înlănţuim tot ce mişcă, râu şi ram, adică României, să urgentaţi acest deziderat prin guvernul actual, concretizând, efectiv, cum se realizează Monumentul întru eternitate. E ultima chemare la adevăr, pentru că poporul nu iartă, suferă, se chinuie, dar  va bate cu pumnul în masă cândva! Este ultima strigare domnule viceprimministru spre a deschide încreţiturile unor minţi ce îneacă încă o dorinţă primordială, un semn al solidarităţii Limbii Române cu Măria Sa Tricolorul, pecete a preţuirii valorilor, ca perenitate naţională. Aşadar, domnule Dâncu, vă rog, capul sus! Trimite Albei Iulii aşteptatul Răspuns! Alba Iulia nu-i pesedistă, penelistă, pedistă, ea este buletinul de identitate al Poporului român. Ţineţi cu el şi nu rătăciţi şi mai mult! Adevărul Marii UNiri este chiar albia ei, ca permanenţă.

 

                                                                                        Aşteptăm urgenţa!

Ion MĂRGINEANU