România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Anul 1928, Alba Iulia şi

trădarea prinţului Carol

 

Trăind în exil în Occident din 1925 - în urma aventurii cu Elena Lupescu, aventură folosită de prim ministrul I.I.C. Brătianu pentru a-l înlătura de la succesiunea la Tron - prinţul Carol aspira, după moartea tatălui său, Ferdinand, în 1927, să vină pe Tronul României, detronându-şi fiul minor, Mihai. Pentru a-şi atinge scopul a încercat o mulţime de metode, unele imorale, altele de-a dreptul aventuriste şi nu s-a dat înlături chiar de la trădarea intereselor României. Dovedea astfel, din nou, că pune mai presus de interesele României, propriile interese, aşa cum făcuse în 1918, 1919, 1925 când renunţase la funcţia de moştenitor al Tronului, prima dată chiar dezertând din Armata Româna.

În 1928, Carol s-a gândit - sub inspiraţia Camarilei ce începuse a se forma în jurul său, alcătuita din Elena Lupescu şi o serie întreagă de aventurieri, dezertori din Armata Română sau hoţi condamnaţi la închisoare în România, dar şi din unii diplomaţii toţi cu aspiraţii materiale într-o viitoare Domnie - să se folosească de Adunarea populară din 6 mai 1928 convocată de PNŢ la Alba Iulia cu scop electoral, pentru a da o lovitura de Stat. Carol  urma să vină în Ţară cu un avion, călătoria începând în Marea Britanie. Trebuia să aterizeze la Alba Iulia şi, cu sprijinul mulţimii de acolo, să ajungă a se încorona la Bucureşti. Unul din cei mai mari escroci din anturajul lui Carol - Barbu Ionescu (Leibovici, Moritz, Marcel), condamnat pentru furt în România, fugit în Occident, unde ajunsese industriaş în Belgia - a organizat aventura, care nu putea reuşi decât cu sprijinul Guvernului Ungariei.

În schimbul acestuia, Carol a promis o rectificare de graniţă în favoarea Ungariei. Târgul antiromânesc putea fi un precedent pentru dărâmarea întregului Sistem Versaillez. De aceea, presa occidentala l-a dezvăluit şi l-a incriminat. Iar autorităţile de la Londra au interzis zborul lui Carol cu avionul şi i-au cerut imperativ să părăsească Marea Britanie.

La început a văzut pericolul presa britanică, alertata şi de faptul că aventura carlisto-maghiară urma să pornească din Anglia „Morning Post” scria că prinţul „şi-a pierdut complet reputaţia. Oricare ar fi împrejurările acestei afaceri, e sigur că instigatorii sunt unguri, fără simpatie pentru România. Chestiunea revizuirii Tratatului de la Trianon ar contraria vederile oricărui partid politic din România”. (Articol preluat în „Universul” din 11 mai 1928). „Times” sublinia şi el greşeala majoră a lui Carol, încercarea de a veni pe Tron cu sprijinul Ungariei, căreia i-a făcut promisiunea de a-i ceda din teritoriul României. (Numărul din l7 mai 1928.) S-a alertat şi presa din Cehoslovacia, „Prager Presa” dăduse ştirea la 9 mai 1928. Considera că în spatele „afacerii” era „mâna lui Rothermere”, lordul britanic susţinător al revizionismului maghiar.

La Londra s-a tipărit, în câteva mii de exemplare, o proclamaţie a lui Carol către Poporul Român, numită „Manifestul  de la Gadstone”, care urmau să fie aruncate din avion peste Adunarea de la Alba Iulia, pentru a anunţa sosirea, din cer, a prinţului.

În condiţiile tehnice de atunci, un zbor neîntrerupt din Anglia la Alba Iulia era imposibil. De aceea, s-a ales o escală la Budapesta. Aceasta şi-a dat acordul, pentru că acţiunea se încadra în politica sa revizionistă. Un emisar al lui Carol, britanicul Dutley Heathcote, va încheia cu Guvernul Ungariei un acord secret. Acordul a fost descoperit. Şi, fapt neobişnuit dar indicând gravitatea situaţiei, în condamnarea aventurii lui Carol şi a implicării Ungariei, s-a antrenat însuşi Regele Marii Britanii, George al V-lea. Într-o întrevedere cu Eduard Beneš, ministrul cehoslovac de externe, aflat în vizită la Londra. Regele îl critica pe Carol: „Este condamnabil! Deşi îmi este rudă, îmi pare bine că Guvernul meu a fost ferm şi l-a invitat să părăsească Marea Britanie fără întârziere”. Reprezentantul diplomatic al Ungariei la Londra a fost chemat la ministerul de Externe Britanic, unde „i s-a tras o bună săpuneală pentru amestecul în aventură” - se scria în raportul trimis la Bucureşti de D.N. Ciotori, secretar al Legaţiei României la Londra. Pe tema respectivă, a fost şi un episod în Parlamentul Marii Britanii: Pe 8 mai 1928, în Camera Comunelor, ministrul secretar de Stat la Interne, William Hicks, a fost chemat să răspundă unei întrebări privind tentativa lui Carol. (ANIC, fond Casa Regală, Carol Caraiman, dosar 4/1928, vol. II, f.l-2) comentând agitaţia produsă, ziarul „Daily Expres” din 14 mai 1928 scria: „Rezultă clar că ungurii au avut cunoştinţă de cele ce se pregăteau la Londra şi că Ţ…ţ, acordaseră binevoitorul lor concurs”.

În Franţa, ziarele salutau poziţia autorităţilor britanice, faptul ca Guvernul Baldwin nu înţelegea să încurajeze pe cei care doreau să revizuiască Tratatul de la Trianon. Totodată, se sublinia unitatea de vederi a partidelor româneşti în respingerea revizionismului şi îndepărtarea lui Carol de interesul naţional românesc. Cel mai cunoscut dintre ziariştii francezi ai momentului, Pertinax, scria în „L’Intransigent”: „Faptul de a-l vedea Ţpe Carolţ pactizând cu ungurii, în vederea unei restaurări, îl compromite în ochii tuturor patrioţilor românii”. În acelaşi ziar, Jacques Ancel eticheta acţiunea lui Carol ca o trădare. (Articole reluate în „Curentul” din 13 mai 1928)

În România, trădarea lui Carol, gata să accepte politica revizionistă a Ungariei, a produs în opinia publică o reacţie ostilă majoră. A fost una din rarele situaţii când partidele politice s-au situat de aceeaşi parte. A fost un moment când toate partidele româneşti legale s-au dovedit a fi antirevizioniste.

Carol a negat mereu existenţa înţelegerii sale cu Ungaria. Însă, un exemplar al acesteia a fost descoperit de Siguranţă acasă la Barbu Ionescu, cel care, pentru a-l încheia, fusese şi el la Budapesta în 1928, iar după urcarea pe Tron a lui Carol, îl şantaja cu publicarea lui. (Şeful siguranţei, care descoperise documentul ce-l incrimina pe Rege, în 1934, Ştefan Bugeţianu, îi va raporta evenimentul lui Ion Antonescu, în 1941. Petre Ţurlea, „Carol al II-lea şi Iuliu Maniu”, p.14-17)

Aşadar, trădarea prinţului Carol, viitorul Rege Carol al II-lea este pe deplin dovedită. Pentru a ajunge pe Tron, el acceptase să ciuntească teritoriul Ţării. Trădarea din 1928 va fi completată cu laşitatea din 1940, părăsirea fără luptă a unei treimi din teritoriul României.

* Fragment din volumul „Românii şi ungurii 1918-1940”, în curs de apariţie.

 

prof. univ. dr. Petre ŢURLEA

 

Notă: cele de mai sus au fost confirmate de către prim-ministrul Armand Călinescu, în lucrarea „Însemnări politice – memorii şi jurnale” astfel:

«6 septembrie. Cristescu îmi spune că, cu prilejul descinderii la Barbu Ionescu s-a găsit un document semnat de B(arbu) I(onescu) ca mandatar al prinţului Carol şi dr. Gavril împreună cu trei unguri, ca mandatari ai lui Rothermere prin care în schimbul unor cesiuni de teritorii la graniţa noastră către unguri se consimte prinţului un însemnat împrumut2.

Aflu de la Madgearu că Maniu avea cunoştiinţă de acest document.

Tot de la Cristescu! Doi comisari au fost trimişi şi la Paris pentru ca să obţină prin orice mijloace – eventual cambriolare – anumite documente aflate la Puiu Dumitrescu.»

2 un asemenea document nu s-ar fi putut întocmi decât în perioada anilor 1926-1930, după renunţarea la succesiunea tronului»

(Redacţia)