România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Din realizările
FUNDAŢIEI „ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA
ŞI INTEGRITATEA ROMÂNIEI”
I.
Amplasarea de plăci comemorative, busturi şi statui în
memoria unor personalităţi româneşti istorice,
culturale şi religioase, martiri şi eroi

 

Bustul primului unificator al neamului românesc MIHAI VITEAZUL și o placă comemorativă,
amplasate la Biserica Ortodoxă "Sf. Treime" Maieri II Alba Iulia care a fost construită și din materiale
rezultate în urma distrugeri, de către habsburgi, la începutul sec. XVIII-lea, a Mitropoliei Ortodoxe a
Bălgradului și a Arhiepiscopiei Ardealului, construită de către Mihai Viteazul în anul 1597. Placa
comemorativă a fost amplasată pe biserica respectivă (vezi Revista Dacoromania, nr. 34/2009)

Placa comemorativă aplicată pe Palatul Principilor Transilvaniei, unde a locuit și Mihai Viteazul
în perioada 1 noiembrie 1599 - septembrie 1600

Placa comemorativă amplasată la 29 noiembrie
2003, pe locul în care se afla clădirea, unde la 30
noiembrie 1918, deputații și delegații la Marea
Adunare Națională, au hotărât condițiile Marii
Uniri, Programul Marii Uniri Naționale și cel al
Marii Adunări Populare de a doua zi - 1
Decembrie 1918 - (clădirea a fost demolată în
noiembrie1989)

Clădirea restaurantului-hotel Dacia, unde în preziua
Marii Adunări (30 noiembrie) au fost definitivate
Hotărârile Aducării Naționale de la 1 Decembrie 1918

Placa comemorativă aplicată la 29 noiembrie 2003 pe clădirea av.lt.rez. AVRAM VESA, comandantul
Gărzii Naționale Române din Abrud, care a avut misiunea de a asigura buna desfășurare a Marii
Adunări Naționale de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia

Reamenajarea mormântului fotografului SAMOILĂ MÂRZA de la Marea Unire de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918

Placa comemorativă amplasată pe clădirea fostului
penitenciar austro-ungar din Alba Iulia, în memoria martirei
de la Blaj, PUIA MARIA, unde a fost închisă, torturată și unde a
trecut la cele veșnice în anul 1915

Mormântul martirei PUIA Maria dela Blaj

Placa comemorativă amplasată pe clădirea
marelui patriot român av. RUBIN PATIȚIA, care a
făcut parte din fruntașii memorandiști, iar în
continuare a luptat pentru unirea Ardealului cu
Patria Mamă și pentru neamul românesc. Pentru
activitatea patriotică permanentă a avut de
suferit, inclusiv în închisorile austro-ungare

Dezvelirea plăcii comemorative în amintirea patriotului ZAHARIA MUNTEAN,
care împreună cu familia s-a sacrificat pentru neamul românesc, în special înainte de 1 Decembrie
1918. Regimul austro-ungar, pentru activitatea desfășurată în favoarea neamului românesc, l-a condamnat
la moarte. Victoria armatei române din Primul Război Mondial l-a salvat de execuție.

La data de 28.02.2007, Fundația „Alba Iulia 1918
pentru unitatea și integritatea României” a fixat
o cruce de lemn pe locul real unde au fost
„zdrobiți cu roata” martirii neamului românesc
Horea și Cloșca, împreună cu „ortacii” lor. Locul
respectiv denumit „Cornul Podeiului” a fost
stabilit spânzurătoarea orașului Alba Iulia, după
trecerea Transilvaniei sub stărânirea Imperiului
Austriac cu denumirea: Galgen Beer

Placa comemorativă amplasată pe locul unde s-a
aflat Hanul „La Istrătoaie”, locul unde a poposit
geniul poeziei românești MIHAI EMINESCU, la
data de 27-28 august 1866, cu ocazia participării
la Adunarea Generală a ASTREI, care s-a
desfășurat la Biserica Ortodox㠄Sfânta Treime”
din cartierul Maieri I - Alba Iulia

Monumentul ridicat în amintirea celor 49 martiri - copii, femei și bătrâni - nevinovați din cartierul
Lipoveni, uciși de garda maghiară din Alba Iulia, condusă de localnicul Jöny Fogorosy în revoluția
română din Transilvania din 1848/1849. Românii uciși au fost îngropați la ordin de către țigani într-o
groapă comună în grădina maghiarului Jöny Fogorosy. Monumentul a fost amplasat la Biserica Ortodoxă
„Adormirea Maicii Domnului” din Lipovenii Bălgradului, unde ar fi trebuit înmormântați martirii

Placă comemorativă, în amintirea prof. dr.
ȘTEFAN MANCIULEA, aplicată pe biserica din
vecinătatea locuinței sale din satul Straja - jud. Alba,
unde s-a născut și a copilărit și și-a încheiat
activitatea patriotul intelectual ardelean, de
formație blăjeană, om de știință și publicist în
domeniile: geografie, istorie, demografie, bibliologie
și altele, demn luptător pentru nobila cauză
românească - Libertatea și Unitatea Națională

Placa comemorativă reamplasată (31 mai 2003
pe locul unde a fost clădirea Tribunalului din
Alba Iulia, în care a fost închis și maltratat
AVRAM IANCU, în drum spre Sibiu dus de
jandarmii unguri. Placa comemorativă, inițial
fost amplasată în anul 1924 de către Societatea
de Lectur㠄George Coșbuc” a elevilor de la
Liceul „Mihai Viteazul” din Alba Iulia (azi
Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan”) care după
anul 1945 a fost înlăturată

Placa comemorativă reamplasată (31 mai 2003) pe clădirea fostului Protopopiat
Ortodox Alba Iulia unde a poposit poetul țărănimii noastre
GEORGE COȘBUC
(1866-1918). Placă amplasată inițial de către
Societatea de Lectur㠄George Coșbuc” a elevilor
de la Liceul „Mihai Viteazul” din Alba Iulia (azi
Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan”) care după
anul 1945 a fost înlăturată

Placa comemorativă așezată, la data de 20
octombrie 2002, pe Biserica Ortodoxă
„Adormirea Maicii Domnului” din Cartierul
Lipoveni - Alba Iulia unde a avut loc Sinodul
Național Bisericesc din 14-18 februarie 1761,
organizat de Călugărul SOFRONIE

Placa comemorativă aplicată
la data de 21 octombrie 2008,
pe castelul lui Nalacz din
localitatea Bobâlna, jud.
Hunedoara, unde a fost
închis Călugărul SOFRONIE
în iarna anilor 1759/1760 și
eliberat de țăranii români
din zonă sub conducerea
Protopopului Ioan din Săliște

Placa comemorativă fixată la data de 1 august 2009,
la Zlatna, pe locul unde a fost eliberat Călugărul
SOFRONIE de către cca. 7000 de moți, după ce a
fost arestat a doua oară în Biserica Ortodoxă din
Abrud, de către o gardă a armatei habsburgice
formată din 43 de husari condusă de lt. Halmegy,
care îl duceau la închisoare la Alba Iulia

Construirea statuii Călugărului SOFRONIE și
dezvelirea ei la data de 17 febr. 2008 la Biserica Ortodox㠄Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Lipoveni - Alba Iulia,
unde s-a desfășurat cel mai inportant Sinod bisericesc al timpului organizat de călugărul Sofronie de la Cioara, împreună cu protopopul
Ioan din Săliște, ieromonahul Ianochie din Veneția de Sus și preotul Rusan din Lipovenii Bălgradului.
Sinodul organizat și desfășurat a avut un rol deosebit pentru apărarea adevăratei credințe strămoșești a neamului românesc din Transilvania.
Mișcarea călugărului Sofronie a fost premergătoare revoluției lui Horea, Cloșca și Crișan. Măsurile
diabolice luate de Curtea de la Viena prin „viteazul” general Bukow, în fruntea companiilor de
husari, sunt edificatoare prin dărâmarea celor cca. 200 de schituri, mănăstiri și biserici creștine ale
românilor ortodocși din Transilvania, precum și a atrocităților asupra românilor


NOTĂ: La realizarea acestor acțiuni, am fost sprijiniți de către Consiliul Municipiului Alba Iulia și colaboratori cărora
le mulțumim și pe această cale. Acțiunile realizate, se află prezentate documentat, în revista DACOROMANIA, din
perioadele respective și care se află pe site-urile: www.dacoromania.ro; www.enciclopedia-dacica.ro (ENDA - Dacoromania)