România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

 

Lumina Domnului Iisus Cristos
a ajuns și la Alba Iulia

În seara învierii, 15 aprilie 2017,
 reprezentanți ai Fundației ,,Alba Iulia 1918,
 pentru Unitatea și Integritatea României”,
 împreună cu membri ai Despărțământului Astra
 ,,Eugen Hulea”, Alba Iulia, au aprins candele,
 așezate în forma unei cruci (foto), pe locul
 unde se află acoperite cu pământ vestigiile celei
 mai vechi și importante Episcopii Ortodoxe
 românești răsăritene, din secolul al X-lea, din
 această parte a Europei.
 Clădirea a fost construită în Alba Iulia la
 mijlocul secolului al X-lea de către episcopul
 Ierotei, cu participarea conducătorului Iuliu cel
 Bătrân.
 Un rol deosebit la realizarea acestei episcopii
 l-a avut împăratul Bizanțului (al Imperiului
 Roman de Răsărit), Constantin al VII-lea,
 Porfirogenetul, personalitate importantă
 implicată în consolidarea și răspândirea
 creștinismului.
 Existența unui centru creștin puternic la
 Alba Iulia, în secolul al X-lea, în această parte a
 Europei, l-a determinat pe împăratul Constantin
 al VII-lea, care era un bun creștin, om de cultură
 și istoric, să-l invite la Constantinopol pe
 conducătorul Iuliu cel Bătrân, care ocrotea și
 sprijinea creștinismul la Alba Iulia, împreună
 cu călugărul Ierotei, care săvârșea slujbele
 religioase. Delegația sosită de la Alba Iulia a fost
 primită cu mult fast la Constantinopol, în
 spiritul regulilor protocolare ale înalților
 demnitari ai timpului. Lui Iuliu cel Bătrân i s-a
 acordat titlul de PATRICIU. În perioada de cca.
 o lună de zile, cât au fost pregătirile la
 Constantinopol, călugărul Ierotei a fost hirotonit
 episcop al acestor meleaguri românești, de către
 patriarhul Constantinopolului, THEOPHILACT.
 Canonizarea călugărului Ierotei s-a desfășurat
 în cea mai importantă biserică ,,Sfânta Sofia”
 din Constantinopol. În continuare, Patriarhia
 Constantinopolului a sprijinit material
 Episcopia lui Ierotei de la Alba Iulia.
 În perioada când a început folosirea
 clopotelor și în această parte a Europei, în anul
 975, Patriarhia a dăruit un clopot Episcopiei din
 Alba Iulia.
 La venirea maghiarilor la Alba Iulia,
 episcopia a fost dărâmată, iar, în zona respectivă,
 în secolul al XIII-lea, s-a construit Episcopia
 maghiară romano-catolică ,,Sfântul Mihail”, unde a ajuns și acest clopot deosebit, mai ales
 prin vechimea și istoricul său. Ulterior, în anul
 1277, în urma luptelor dintre sașii/nemți din
 zona Sebeșului și a Petreștiului, victoria
 acestora împotriva maghiarilor din Alba Iulia
 s-a soldat cu luarea clopotului ca pradă de
 război. Acest clopot a ajuns la Petrești, iar, în
 prezent, se află la biserica protestantă din
 localitate.
 Ne exprimăm regretul profund că aceste
 vestigii creștinești românești din Alba Iulia,
 descoperite și confirmate și la data de 13 aprilie
 2011 de către arheologul expert dr. Daniela
 Marcu de la Asociația Culturală Hieronimus,
 Brașov, au rămas părăsite și trecute în uitare,
 prin acoperire cu pământ, spre nemulțumirea
 creștinilor români din Alba Iulia.


 Sperăm totuși că, într-o zi, aceste dovezi ale
 vechiului creștinism românesc pe meleagurile
 Albei să fie descoperite, iar adevărul să iasă la
 lumină, la fel ca și vestigiile romane și
 habsburgice, iar dangătul primului nostru
 clopot să-l auzim în nopțile Învierii Domnului,
 la Catedrala Ortodoxă, în Cetatea cucerită de
 români la 1 Decembrie 1918.
 ec. Ion Străjan