România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

130 de ani de la naşterea lui Tiron Albanierou al marii uniri de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918

 1887 – 2017

 

În urmă cu 130 de ani, pe 2 martie 1887, se năştea în Gârbova de Sus-Aiud, jud. Alba, scriitorul şi ziaristul Tiron ALBANI, cel care avea să fie unul din artizanii Marii Uniri de la Alba Iulia din ziua 1 Decembrie 1918.

Părinţii lui - Istina şi Amos ALBANI, au murit foarte tineri, lăsându-l orfan la o vârstă fragedă. Tiron ALBANI, care avea o personalitate puternică, şi-a luat soarta în propriile-i mâini muncind şi învăţând în acelaşi timp.

Prenumele de Tiron provine de la Chirion, care era un prenume frecvent întâlnit în Gârbova de Sus. Transformarea prenumelui din Chirion în Tiron, o găsim explicată în documentele vremii şi pe cărţile vechi ale bisericii, la scrierea veche cu litere din alfabetul chirilic, în care nu exista grupul de litere „Chi” iar scrierea se făcea cu litera „T”. Astfel prenumele de Chirion devenea Tirion sau Tiron.

Numele de ALBANI îl moştenea de la bunicii şi străbunicii lui Laurenţiu ALBANI şi Sebastian ALBANI, foşti preoţi în Gârboviţa până pe la anul 1875.

Integrat mişcării muncitoreşti de la Budapesta unde a plecat în căutare de lucru, îşi completează pregătirea urmând după propria-i mărturie: „o clasă de liceu particular, două clase de gimnaziu muncitoresc şi Academia ziaristică, plus cursurile seminariale ale Universităţii libere”.

Ca politician Tiron ALBANI era un fruntaş socialist, care împreună cu Ioan FLUERAŞ şi Iosif JUMANCA au fost principalii lideri care în ianuarie 1906 formau la Lugoj secţia românească a Partidului Social-democrat din Ungaria, iar în ceea ce priveşte evenimentele din 1918, ei erau convinşi că lupta de eliberare socială şi lupta de eliberare naţională sunt indisolubil legate astfel că, pentru înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, conducătorii socialişti au luat hotărârea de a conlucra cu Partidul Naţional Român pentru organizarea luptei naţionale a românilor din Transilvania şi Banat.

Conlucrarea dintre cele două partide s-a înfăptuit ca o dorinţă firească şi comună de eliberare socială şi naţională: „Şi dacă poporul român manifesta pentru eliberare naţională şi dezrobire socială o făcea pentru că în mintea lui aceste idealuri se contopeau, formând o singură credinţă. Pentru el faptul că socialişti ‘conlucrează’ cu naţionali este o chezăşie” – spunea fruntaşul socialist Tiron ALBANI .

Tiron ALBANI făcea parte din Consiliul Naţional Român Central, organ politic format la data de 30 octombrie/12 noiembrie 1918 şi constituit din reprezentanţi ai Partidului Naţional Român şi ai Partidului Social Democrat, care a preluat controlul Transilvaniei în acele zile având rolul de organizare a luptei naţionale a românilor din Transilvania şi devenind structura centrală a luptei românilor pentru Unire.

Consiliul Naţional Român Central avea în componenţă şase naţionali: Vasile GOLDOŞ, Aurel LAZĂR, Teodor MIHALI, Ştefan CICIO POP, Alexandru VAIDA-VOIEVOD, Aurel VLAD şi şase socialişti: Tiron ALBANI, Ioan FLUERAŞ, Eneea GRAPINI, Iosif JUMANCA, Iosif RENOIU şi Basiliu SURDU.

Consiliul Naţional Român Central a hotărât organizarea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, care a reunit peste 1228 (în realitate 1700) de delegaţi şi peste 100.000 de participanţi.

Marea Unirea din 1918 – visul de veacuri al românilor - a fost posibilă în primul rând datorită faptului că românii din Transilvania au înfiinţat acest organ politic, Consiliul Naţional Român Central.

Pentru noi, este o mândrie faptul că din componenţa Consiliului Naţional Român Central făcea parte şi Tiron ALBANI, originar din Gârbova de Sus-Aiud, jud. Alba, fiind unul din cei 12 reprezentanţi, iar omagierea celor 130 de ani de la naşterea acestui Erou al Marii Unirii de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, este o datorie de onoare.

Conferinţa omagială ” 130 de ani de la naşterea lui Tiron ALBANI - Erou al Marii Uniri de la Alba Iulia din ziua de 1 Decembrie 1918”, va fi organizată în data de 16 martie 2017, la Aiud.

Tiron ALBANI s-a stins din viaţă la 12 septembrie 1976 la Oradea, la vârsta de 89 de ani.

 Istina SIMA

Preşed. Asociaţia Pro Gârbova de Sus