România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Adeziunea albaiulienilor la “voinţele, dorinţele şi cererile românilor” cuprinse în Memorandum

     

P.O. DOMN Dr. IOAN RAŢIU

PREŞEDINTELE COMITETULUI

PARTIDULUI NAŢIONAL

Cluj

Situaţiunea poporului român în patria sa a devenit insuportabilă prin apăsările zilnice ce îndură.

Comitetul în fruntea căruia eşti chemat înţelegând durerile poporului s-a făcut interpretele simţămintelor tuturor românilor, când a luat hotărârea ca să presenteze în formă de memorand gravaminele legitime ale noastre. Postulatele depuse în memorand sunt postulate drepte, juste şi ele formează drepturile inprescritibile ale poporului român.

Pentru eluptarea acestora, comitetul este tras înaintea barei judecătoreşti.

Să poate că orbiţi de patimi şi şovinism, judecătorii voştri să vă arunce în întunerecul temniţei, să poate ca să fiţi siliţi a gusta din paharul amaraciunei, ba chiar să vă amărască zilele persecutându-vă pentru o causă dreaptă, pentru causa poporului român.

Rogămu-vă să aveţi curagiu, căci causa românilor ce apăraţi e causă dreaptă şi cu voi astăzi este tot poporul român şi cu noi simpatia Europei culte. Alipirea către causa naţională nicicând nu a luat forme mai concrete ca acum, nicicând poporul nu a fos pătruns de sânţenia causei mai cu entusiasm şi dovadă este că a părăsit coarnele plugului ca să vie să vă întâmpine în calea triumfală ce aţi făcut la Cluş.

Ne alăturăm la simţămintele de alipire manifestate de poporul nostru în aceste zile grele şi trăim în convingerea că D-zeu este cu voi şi cu causa noastră şi izbândă are să urmeze în butul tuturor forţărilor duşmanilor noştri seculari.

Nicolae Ivan protopresbiter gr. ort. al Albei Iulia

Matei Nicola advocat

George Filip advocat

Simeon Micu protopop. gr. cat.

Florian Rusan paroch

Nicolae Barbu advocat ...

(Urmează lista cu semnăturile românilor privind adeziunea memorandumului)

 

1894 (aprilie 23)/mai 5, Alba Iulia

Arhivele Statului, Bucureşti, fond Ioan Raţiu, dosar nr. 574/1894

 

 

1894, [aprilie 24]/mai 6, Cetea (comit. Alba Infer.)

Adresă de aderinţă

către

COMITETUL PARTIDULUI NAŢIONAL CE SE AFLĂ PE BANCA ACUSATILOR

                                                                                                     în Cluj

 

Apa trece, petrile rămân!

Sângele nu se face apă !

Au trecut multe tămpestăţi şi furtuni cu săgeţi veninoase peste naţiunea Română dar nu numai că nu a putut-o nimici după cum au dorit şi doresc duşmani(i) noştri, ci încă, au rămas şi va rămâne ca o stâncă poternică şi bine închegată în mijlocul sălbaticelor valuri ameninţătoare.

S-au vărsat mult sânge Românesc pe vechiul nost pământ, care sânge nu s-a făcut apă, căci a picat în pământ bun, în pământ binecuvântat de Dzeu şi odrăslind a adus fructe binecuvântate, cari odrasle sunt mândria naţiunei noastre Române.

În comitetul partidului nostru naţional vedem pe stânca cea poternica carea din iubire catră neamul nostru s-au expus contra sălbatecelor şi turbatelor porniri ale şovinismului maghiar, îndreptate contra naţiunei Române, vedem inimile cele iubitoare de neam în cari bate sângele care nu se face apă şi care e gata a se jertfi pentru noi.

Pătrunşi şi convinşi despre acest sfânt adevăr, zicem comitetului care în zilele acestea stă pe banca acusaţilor în Cluj: înainte, căci Vă urmăm, când staţi pe banca acusaţilor înaintea judecătorilor asiatici socotiţi-ne pe noi, căci procesul Memorandului este procesul nostru al tuturor Românilor şi când v-au judecat pe Domnia Voastră au judecat întreagă naţiunea Română din Transilvania şi Ungaria.

Ne unim cu Domnia Voastră!

Trăiască şi înflorească dreptatea!

Piară cu ruşine cei ce lucră pe faţă ori în ascuns contra naţiuni[i] Române.

Cetea, comit. A(lba) de Jos, în 6 Mai 1894.

 

• Muzeul Naţional al Unirii. Alba Iulia, Documente, inv. nr. 290.

 

1894, [aprilie 25]/mai 7, satul Cetea (comit. Alba Infer.)

 

PREA STIMATULUI COMITET AL PARTIDULUI NOSTRU NAŢIONAL ROMÂN

 

Condamnăm şi desconsiderăm asiatica   şi obrasnica pornire a pătimaşilor inimici (unguri), cari au împrocesuat pe comitetul partidului nostru naţional.

Consimţim şi ne unim cu comitetul nostru naţional.

Procesul Memorandului îl considerăm de procesul nostru al tuturor Românilor din Transilvania şi Ungaria.

Trăiască şi înflorească dreptatea. Piară cu ruşine cei ce lucră contra naţiunei Române!

Cetea, la 7 Mai n. 1894

 

Chiprian Dărămuş m.p.   Toma Medrea             Andron Otoiu             Simion Truţa m.p. Ioan Chiţulea  Moise Dărămuş                          loan Laslo m.p.          Iacob Ciocănea                  Iosif Dărămuş loan Raica m.p.  Vasilie Dărămuş            Petru Dărâmuş

Petru Raica m.p.              Nicolae Marc              Vasilie Vale                Ioan Bota               Nicolae Tregălzan  Ioan Dărămuş                George Sava m.p.       Vian Bancea                      George Dărămuş         Ioan Dărămuş m.p.                                 Vasilie Oţoiu              Ioan Sava                    George Oţoiu m.p. Arnos Dărămuş  Leon Oţoiu                    Nicolae. Chiţulea m.p.                                   loan Todoran         Simion Dărămuş  Amos Sava                    Simion Suciu              Mihailă Rânză            Gavrilă Sava          Nicolae Chiţuea  loaii Muntean

Nicolae Hălălae               Ştefan Hălălae            Vasilie Raneea            Ioan Suciu

Ioan Marincă                   Vasilie Rad                Ioan Oţoiu                  Vasilie Sandru                   Samson Răieuţ                              Gligore Chiţulea         Ştefan Raica               Ioan Dărămuş

Ioan Suciu                       Isailă Raica                 Nicolae Daisa             Petru Groza                       Alecsă Todericiu                         Ioan Valea                  Ştefan Muntean          Loghin Gârlea                    Anisim Dărămuş                          Ioan Oţoiu                  Maftei Nicolae            Simion Vale

Gavrilă Oţoiu                  Nechifor Hălălae        Ştefan Vale                 Mihailă Sava                     Simion Raica  Ioan Oţoiu                     Macsin Marc              Gavrilă Raica                     Ioan Dărămuş Nicolae Oţoiu Sofron Gârlea                              Ştefan Nicoe

Ioan Dărămuş                  Agoştin Silvăşan        Nicolae Dărămuş        Mihailă Dărămuş               Onisim Hălălae                            Ioan Raica                  Ioan Oţoiu                  Gavrilă Medrea     Ioan Chiţulea  Amos Oţoiu                               Ioan Hălălae               Ioan Oţoiu

Petru Todoran                 Ioan Daisa                  George Dărămuş         Ştefan Todoran                  Iosif Sandru  Nicolae Todoran           Samson Dărămuş       Filimon Sandru                 Nicolae Oţoiu loa Hălălae   Alesandru Nicoe           Ioan Hălălae

loan Răieuţ                      Vasilie Dărămuş         Gavrilâ Chiţulea         Ioan Suciu              Maftei Nicoe  Spiridon Dărămuş         Todor Dărămuş          losif Sava

Teodor Marc                   Ioan Oţoiu                  Ştefan Gţoiu