România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Astra albaiuliană îşi intensifică activitatea pe zi ce trece

 

La Festivalul Internaţional,,Se-ntâlneşte dor cu dor”, organizat de către ASTRA din România şi ASTRA din Republica Moldova, care a avut loc in perioada 3-8 mai 2017, Despărţământul ASTRA ,,Eugen Hulea” Alba Iulia a promovat cultura românească şi la fraţii noştri de peste Prut, participând cu două ansambluri folclorice din judeţ. Aceste ansambluri au fost ,,Plăişorul” din Săliştea şi ,,Vinţana” din Vinţu de Jos, care s-au întors acasă cu mai multe premii I, având în vedere faptul că au prezentat spectacole în mai multe localităţi, după care au participat la Festivalul din Loc. Mereni, Anenii Noi. Au avut mare succes peste tot,atrăgând aplauze puternice, care au fost determinate şi de prezenţa artistei profesioniste Maria Dan Păucean, care a adus o plus-valoare spectacolelor, cu glasul ei minunat şi cântecele autentice. Au cântat minunat şi solistele Daria Maria Jurjiu şi Georgiana Bogdan, din Ansamblul ,,Plăişorul” Săliştea. După întoarcerea în ţară, Astra Albaiuliană a fost preocupată cu lansarea de carte a dlui col.r.scriitor Dorin Oaidă, care a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor, la care au fost prezente aproape 100 de persoane. Pentru prima dată, la o lansare de carte s-a intonat Imnul ASTREI sub asistenţa tehnică a dlui col.r.ing.dr. Constantin Avădanei şi s-a arborat steagul Astrei. Au vorbit foarte multe persoane despre carte,toate aducându-i numai cuvinte de laudă autorului. Printre acestea se numără: preşedintele Consiliului Judeţean Ion Dumitrel, viceprimar Gabriel Pleşa, Mârza Traian, Ioan Popa,Georgeta Ciubotă, Victor Făt, Victor Câmpean, Traian Şerban,Adam Drăgoi, Oliviu Iacob, Ioan Brad, Vlonga Dragomir, Viorel Nicula,Veronica Oşorheian şi nelipsitul epigramist Ioan Filimon.

Având în vedere apropierea Centenarului Unirii, ASTRA Albaiuliană a mijlocit mai multe înfrăţiri cu localităţi din Republica Moldova şi localităţi din Judeţul Alba, a organizat mai multe schimburi de experienţă între elevi şi profesori din Republica Moldova cu cei din România, a organizat tabere în care vin elevi din Republica Moldova, urmând să meargă şi cei din România la ei peste Prut. Tot în această perioadă ASTRA a participat la comemorările scriitorilor: Lucian Blaga, Ion Agârbiceanu,Octavian Goga, Nicolae Iorga, David Prodan, etc. La toate aceste manifestări culturale s-au remarcat cuvintele alese şi bine ticluite ale scriitorului Ion Mărgineanu, aşa cum numai dânsul ştie să le metaforizeze, care este nelipsit de la toate aceste acţiuni cultural-patriotice şi desigur pionul şi oratorul principal, urmat de Ioan Străjan, care este o adevărată enciclopedie, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai organizaţiilor culturale şi patriotice şi alte persoane iubitoare de cultură şi de dragoste de popor şi ţară. De menţionat faptul că la toate aceste acţiuni şi manifestări culturale este prezent şi dnul viceprimar Gabriel Pleşa şi de cele mai multe ori şi dnul preşedinte Ioan Dumitrel. Păcat că lipsesc de fiecare dată reprezentanţii altor instituţii culturale, care chiar ar trebui să fie prezenţi.

Cu ocazia celebrării celor 125 de ani de la înaintarea Memorandului românilor din Transilvania, Banat şi Ungaria,Curţii imperiale de la Viena, la 28 mai 1892, o delegaţie din Alba Iulia formată din: Străjan Ioan, Cioica Maria, Ciubotă Georgeta, Avădanei Constantin, Gomboş Constantin, Cioica Sabin, Stroe Lucian din Jud. Olt , Ciontu Ştefan şi Minerva, alături de Delegaţia de la Cluj-Napoca, în frunte cu Vasile Iuga de Sălişte, care a fost organizatorul principal a acestei acţiuni măreţe, împreună cu delegaţi din alte judeţe ale ţării, au mers pe urmele memorandiştilor la Viena. După 125 de ani Steagul Astrei Albaiuliene a ajuns la Centrul Cultural Român din Viena, la Ambasada Română din Austria şi nu numai. Societatea Culturală Pro Maramureş ,,Dragoş Vodă” din Cluj-Napoca, iniţiatoarea şi organizatoarea acestor manifestări al cărui director general este Vasile Iuga de Sălişte, a înmânat diplome unora dintre delegaţii din Jud. Alba, iar ulterior Ambasadorul României în Republica Austria dnul Bogdan Mazuru, a acordat delegaţiilor din România, printre care şi din Jud. Alba, mai multe Certificate, ca semn de preţuire pentru participarea la manifestarea cultural-patriotică ,,PE URMELE MEMORANDIŞTILOR”. Bănuiesc, că, a acordat doar acelor persoane care i-au încântat sufletul cu cuvintele adresate dânsului cât şi tuturor românilor. Printre acestea se numără: Ioan Străjan, Maria Cioica, Sabin Cioica şi Constantin Avădanei.

ASTRA a participat şi la alte comemorări, printre care şi cea a familiei Camil Velican, primul primar din Alba Iulia, după Unirea din 1918, la care au participat toate organizaţiile cultural-patriotice în frunte cu marele om de cultură, bun român, scriitor Ion Mărgineanu, care din nou ne-a îmbogăţit cunoştinţele cu oratoriul său şi cuvintele frumoase alese cu dibăcie, urmat de Ioan Străjan care aşa cum îmi place mie să spun, este o adevărată enciclopedie.

 La sfârşit de an şcolar, în zilele de joi şi vineri, 15-16 iunie, ASTRA Albaiuliană a acordat diplome elevilor de la mai multe şcoli, pentru rezultate deosebite la învăţătură cât şi pentru revigorarea,conservarea şi promovarea culturii populare, care reprezintă zidul de rezistenţă împotriva globalizării şi omogenizării culturale. Joi 15 iunie ASTRA a participat şi la comemorarea geniului poeziei româneşti Mihai Eminescu, unde s-a intonat Imnul Astrei şi Imnul Naţional, pregătite de preşedinta Astrei, după care tot marele scriitor şi poet Ion Mărgineanu a deschis primul discursul despre luceafărul poeziei româneşti, urmat de d-nul Ioan Străjan, Georgeta Ciubotă, Victor Făt şi mulţi alţii. Săptămâna viitoare vor avea loc alte premieri, la alte şcoli, de regulă acolo unde există Cercuri ASTRA şi unde elevii promovează cultura populară, respectiv obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti.

 Luni 19 iunie 2017 au sosit primii elevi din Republica Moldova, respectiv de la Liceul de Arte din localitatea Floreşti, în Com. Lupşa, pentru o perioadă de o săptămână, când au vizitat şi Alba Iulia şi apoi Salina -Turda. Pe perioada cât au fost cazaţi la Lupşa au vizitat toate obiectivele turistice existente în zonă, care nu sunt puţine, apoi cele din Câmpeni şi Ţara Moţilor, încheind cu Peştera Scărişoara. Pentru a avea o şedere plăcută în România, respectiv la Lupşa, alături de ASTRA s-a implicat Primăria Lupşa, dnul primar Dănuţ Vasile Bârsan,vice-primar Radu Penciu, consilierii şi Şcoala Gen.,,Petru Şpan” în frunte cu directorul şcolii Cristina Andrieş, care le-a prezentat musafirilor istoricul şcolii cât şi alte amănunte despre învăţământul românesc. Un aport substanţial şi-au adus şi Mănăstirea Lupşa, Pensiunea ,,Popasul Iancului” şi Pensiunea ,,Galaxy”tot din Lupşa. Nu este de neglijat nici contribuţia substanţială a dlui Ioan Străjan vicepreşedintele Fundaţiei ,,1 Decembrie 1918 pentru unitatea şi integritatea României”, din Alba Iulia, în pregătirea pachetelor pentru drumul de întoarcere cât şi în ceea ce priveşte prezentarea Cetăţii din Alba Iulia, acest om fiind o adevărată enciclopedie, un bun român şi mare, mare patriot. Trebuie menţionată deasemenea şi contribuţia membrilor ASTRA, scriitor col.r. Dorin Oaidă, scriitor col.r. Ioan Brad şi Vasile Todor care este şi preşedintele fundaţiei amintite, pentru că i-au însoţit pe fraţii basarabeni în ultimele două zile de şedere în România. ASTRA le mulţumeşte tuturor celor care s-au implicat în această acţiune pentru fraţii noştri de peste Prut, dovedind că sunt adevăraţi români şi buni patrioţi. Toţi au fost gazde primitoare, ospitaliere şi sociabile. Atât elevii cât şi profesorii veniţi în România, au rămas plăcut impresionaţi de obiectivele şi frumuseţile văzute cât şi de modul în care au fost trataţi, plecând în Republica Moldova cu amintiri primite,frumoase, mulţumiţi, cu o impresie bună şi cu gândul de revenire în România cu ocazia sărbătoririi CENTENARULUI UNIRII din 2018, cât şi în următorii ani. Noi îi aşteptăm cu drag.

 Activitatea ASTREI este foarte încărcată în această perioadă, urmând alte lansări de carte şi alte grupuri de elevi basarabeni de care se ocupă ASTRA,pe lângă alte evenimente cultural-patriotice care vor avea loc. Toţi cei care iubiţi cultura, poporul român şi această ţară, alăturaţi-vă nouă, pentru a fi mai mulţi, mai uniţi şi mai puternici împotriva vicisitudinilor vremii. Vivat, crescat, floreat ASTRA!

prof. Maria CIOICA

 

Lansare carte ,,Istoria trăită”-autor Dorin Oaidă

Centrul Cult. Român-Austria Ambasada României din
Viena - Delegați din țară, pe urmele memorandiștilor

Comemorare familia Camil Velican

Elevii basarabeni în vizită la șc.Gen.Lupșa

Elevii basarabeni în vizită la Sala Unirii din Alba Iulia