România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Scriitorul Victor Făt la 75 de ani

 

Profesorul, scriitorul, publicistul, folcloristul Victor Făt s-a născut în 14 iunie 1942 în municipiul Alba Iulia, tatăl Victor - tâmplar, mama Anisia – casnică. A studiat la Şcoala nr. 1 şi Liceu „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia. A urmat Universitatea „Babeş Bolyai”, Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca. Ajuns profesor de limba şi literatura română, a predat la Şcoala Generală Vidra-Poieni (1967-1976) Liceul Mecanic (ulterior Liceu industrial nr. 1, apoi devenit Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa” Alba Iulia, 1976-2005). între ani 1994-1996, ca detaşat, a preda limba şi literatura română şi literatura universală la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Mitropolit Simion Ştefan” din Albe Iulia. A urmat cursuri de perfecţionare şi a luat gradele didactice: definitivat, gradul II, gradul l. La Şcoala Generală Vidra-Poieni a înfiinţat şi îndruma cercul „Micii folclorişti”. La liceu industrial nr. 1 a condus cenaclu literar „Lucian Blaga”. Ca profesor a participat la simpozioanele organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean. A fost director adjunct, director, metodist, îndrumător ştiinţific pentru lucrările de gradul l.

A debutat cu poezii, epigrame. articole în revista liceului „Gând tineresc” în 1959. în facultate a fost membru al cenaclului condus de praf. univ. Vasile Fanache, critic literar şi scriitor, şi a publicat grupaje de poezii în „Viaţa studenţească”, „Tribuna” şi „Familia”. La cercul literar a prof. univ. dr. Mircea Tomuş participă cu studii, articole, recenzii. Activitatea literară se va materializa cu poezii, poeme, reflecţii în revistele: „Tribuna”, „Familia”, „Orizont” (Timişoara), „Luceafărul”, „România literară”, „Credinţa străbună”, „Gând românesc”, „Ethos XXI”, ziarul „Unirea” (de la înfiinţare, din 1968), în culegerile „Poarta inimii”, „Cartea unirii”, volumele Festivalul de poezie „Lucian Blaga”, Sebeş şi Caietele Blaga. în domeniul folclorului apare în antologii cu grupuri de creaţii populare, studii de stilistică populară, în şase volume „Sinteze de literatură română” pentru Bacalaureat, e prezent cu analize literare şi comentarii, conform programei analitice pentru examen, în volumul „Chipuri în oglindă” de Ironim Muntean evocă figuri de profesori ai liceului. A activat ca membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice (1967-2005), membru fondator al Asociaţiei Etnografilor şi Folcloriştilor din judeţul Alba (1973), membru fondator al Despărţământului „Eugen Hulea” ASTRA, Alba Iulia (2009), membru al Uniunii Artiştilor Plastici (2011), vicepreşedinte al Fundaţiei „Alba Iulia 1918, pentru unitatea şi integritatea României”, secretar de redacţie şi colaborator la revista „Dacoromania” Alba Iulia, secretar general de redacţie (o perioadă) la revista „Gând românesc”, redactor la revista „Ethos XXI”. Fiind un scriitor foarte exigent cu el însuşi, a publicat până în prezent trei volume de poezie: „Accente lirice”, Editura Şcoala Albei, Alba Iulia, 1998; „Lacrimi, seminţe, scântei”, Editura Şcoala Albei, Alba Iulia, 2002; „Din pridvorul naturii - haiku-uri”, Editura Gens Latina, Alba Iulia, 2016. Lucrări de folclor: „Obiceiuri folclorice în satul Hăpria, judeţul Alba”, vol. I şi II, Editura Bălgrad, Alba Iulia, 2006, monografie literară; „Natura epitetului în poezia populară” - studiu de stilistică populară, Editura Gens Latina, Alba Iulia, 2015: „Flori dalbe, flori de măr - colinde”, coautor, Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Alba, Alba Iulia, 1991. De-a lungul anilor, pentru activităţile pline de succes, a fost distins cu numeroase diplome de excelenţă şi onoare.

Hobby-urile în care îşi limpezeşte mereu scrisul, modestia, acurateţea sufletului său sunt: lectura, muzica modernă, clasică, întâlnirile literare, lansările de carte, drumeţiile montane.

 

Redacţia îi urează sănătate, putere de muncă,

bucuria curată şi tradiţionalul „La mulţi ani!”