România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

„Flori” româneşti presărate pe pământul României Mari

 

Începând cu luna iunie 2017, ajunsă la a XXI-a ediţie, Tabăra de Cultură şi Civilizaţie românească „Acasă la noi” a presărat lăstari tineri şi nu numai, din Republica Moldova, pe tot cuprinsul pământului românesc, respectiv al României Mari. Trebuie menţionat şi faptul că românii s-au întâlnit pe acelaşi pământ strămoşesc,atât în anii precedenţi cât şi începând cu anul 2017, cu ocazia unor festivaluri folclorice, simpozioane, înfrăţiri şi schimburi de experienţă, susţinute de fraţii români de pe ambele maluri ale Prutului.

Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român - ASTRA CENTRALĂ Sibiu, Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, „ Despărţământul ASTRA „Eugen Hulea” Alba Iulia, în colaborare cu alte Despărţăminte din România şi Republica Moldova, au făcut posibil să aibă loc aceste tabere, manifestări culturale şi înfrăţiri.

ASTRA albaiuliană a organizat prima tabără cu un număr de 26 persoane, „artişti” din Cercul ASTRA Floreşti, Raionul Floreşti, respectiv Ansamblul Folcloric „Sălcioara” în localitatea Lupşa, în perioada 19-25 iunie 2017,cu sprijinul Primăriei, respectiv a d-lui primar ing. Dănuţ Bârsan, viceprimar ing. Radu Penciu, director al Şc. gen. Lupşa, doamna Cristina Andreş, Părintele Stareţ de la Mănăstirea Lupşa, Pensiunea „Popasul Iancului”, Pensiunea „Galaxy” şi astriştilor albaiulieni Dorin Oaidă, Ioan Brad, Vasile Todor, Sabin Cioica, Ioan Bâscă, cărora le mulţumim şi pe această cale. Tot în această perioadă am făcut legătura de înfrăţire între Com. Lupşa cu Loc. Băhrineşti, Rai. Floreşti. Legături de înfrăţire am realizat şi între Loc. Sălciua cu Loc. Baimaclia,Loc. Vinţu de Jos cu Loc. Tănătari, Loc. Săliştea de Cioara cu Loc. Mereni, Loc. Ocoliş cu Loc. Geamăna din Anenii Noi, Loc. Poşaga cu Valul lui Isac - Cahul. În speranţa că Primăria Municipiului Alba Iulia dă curs cererilor ASTREI albaiuliene, vor sosi în astfel de tabere şi alte grupuri de români de peste Prut.

În luna iulie 2017 Despărţământul ASTRA „Eugen Hulea” Alba Iulia a contactat conducerea mai multor Licee şi Colegii din Jud. Alba şi Jud. Olt unde avem un Cerc ASTRA, în funcţie de lista liceelor şi colegiilor eligibile pentru proiectul Şcolii Europene de Vară de la Iaşi şi a trimis elevi de la mai multe şcoli, la această Şcoală de Vară, pe o perioadă de două săptămâni. Aceasta a fost organizată de Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iaşi, în colaborare cu ASTRA, în care elevilor li s-a plătit totul, inclusiv transportul, de unde elevii s-au întors cu un bagaj de cunoştinţe mult mai bogat şi foarte mulţumiţi. De acest program au beneficiat „Flori româneşti” din Republica Moldova, Ucraina şi România.

A doua tabără organizată de ASTRA albaiuliană şi Despărţământul „Valul lui Traian”–Tighina, preşedinte ing. Lidia Jubea, a fost laVinţu de Jos, în perioada 14-21 august 2017, unde am întâlnit oameni cu suflet mare care i-au cazat pe aceşti elevi, respectiv Ansamblul Folcloric „Vatra Satului” în număr de 35 de persoane. Printre aceşti oameni minunaţi se numără d-nul Primar Iosif Josan ,viceprimar Ioan Barbu, director cultural Eneşel Albu, coregraf Cristian Albu şi alţi angajaţi ai primăriei, coregraf Petru Bran din Săliştea şi artista profesionistă Maria Dan Păucean. Le mulţumim tuturor şi pe această cale. În ziua programată pentru Alba Iulia, aceşti fraţi de neam şi sânge au participat şi la lansarea de carte a scriitorului astrist col.(r) Dorin Oaidă, „Istoria trăită”, care le-a oferit elevilor şi însoţitorilor câte o carte cu dedicaţie şi menţiunea „să nu uiţi că eşti român!” În acea zi s-au depus flori la bustul poeţilor Mihai Eminescu, Grigore Vieru şi Adrian Păunescu, după care s-a vizitat Cetatea din Alba Iulia cu toate obiectivele turistice. Pe parcursul taberei, aceste grupuri de „flori” au fost însoţite de dir. cultural Eneşel Albu, prof. Maria Cioica, primar Iosif Josan, viceprimar Ioan Barbu, coregraf Cristian Albu,coregraf Petru Bran, ec. Ioan Străjan, prof. Sabin Cioica, prof. Ioan Bâscă, scriitor Dorin Oaidă, preş. Vasile Todor,scriitor Ioan Brad,artist profesionist Maria Dan Păucean şi alţi astrişti. Asamblul „Vatra Satului” a participat la Festivalul Folcloric „Mărie dragă Mărie” de la Vinţu de Jos cu jocuri populare şi solişti. Au fost minunaţi şi aplaudaţi,dar şi premiaţi de către Primăria Vinţu de Jos şi Despărţământul ASTRA „Eugen Hulea” Alba Iulia,care a oferit diplomă aniversară şi diplomă pentru revigorarea,conservarea şi promovarea culturii populare româneşti tradiţionale fiecărui „artist” cât şi coordonatorului Alexandru Cernean şi coregrafului Angela Cernean, dar şi preşedintei Despărţământului „Valul lui Traian” Raionul Tighina, ing. Lidia Jubea. ASTRA albaiuliană a premiat tot la fel şi Ansamblul „Vinţana”, dar şi alte persoane iubitoare de cultură ce sprijină şi promovează obiceiurile şi tradiţiile româneşti, care reprezintă zidul de rezistenţă împotriva globalizării şi omogenizării culturale şi inclusiv a păstrării noastre ca naţiune română. Printre aceste persoane se numără:Ion Dumitrel - preşedintele Consiliului Judeţean, Iosif Josan - primarul localităţii Vinţu de Jos, Ioan Barbu - viceprimarul din Vinţu de Jos, Eneşel Albu - dir. cultural, Cristian Albu - coregraf, Petru Bran - coregraf Săliştea, Maria Dan Păucean – artist profesionist, Angela Chelaru - prezentatoarea festivalului, etc.

Între aceste două tabere, ASTRA albaiuliană a însoţit şi alte grupuri din astfel de tabere ca: Ansamblul folcloric „SIRET” al Despărţământului „Mihai Eminescu” Străşeni, care au fost găzduiţi de Primăria Municipiului Sebeş, primar Dorin Gheorghe Nistor şi Despărţământul „Vasile Moga” Sebeş, preşedinte Gheorghe Groza şi alţi colaboratori, pe perioada 28 iulie - 4 august 2017. Au fost însoţiţi de astrişti albaiulieni în frunte cu preşedintele prof. actor Maria Cioica, în mai multe zile la Sebeş, când scriitorul astrist col. rz. Dorin Oaidă le-a dat tuturor elevilor şi însoţitorilor câte o carte din „Istoria trăită”, cu dedicaţie şi în mod special cu menţiunea: să nu uite că sunt români. S-au depus apoi flori la bustul poeţilor Mihai Eminescu, Grigore Vieru şi Adrian Păunescu, apoi s-au vizitat obiectivele turistice din Cetatea Alba Iulia. Alt grup pe care l-a însoţit a fost Cercul ASTRA Floreşti din Republica Moldova, din perioada 7-15 august 2017, în număr de 40 persoane care au fost susţinuţi de Primăria Zlatna, primar Silviu Ponoran, viceprimar Nicolae Clonţa, Despărţământul „Ampeia”, ec. Melania Forosigan, Fundaţia 1 Decembrie 1918 pentru unitatea şi integritatea României” Alba Iulia - ec. Ioan Străjan. Astriştii albaiulieni în frunte cu preşedintele i-au însoţit atât la lansarea de carte cât şi la depunere de flori la bustul poeţilor Mihai Eminescu, Grigore Vieru şi Adrian Păunescu,dar şi la vizitarea obiectivelor turistice din Cetate. Şi la acest grup d-nul scriitor astrist col. rz. Dorin Oaidă le-a dat cartea „Istoria trăită”,cu aceeaşi dedicaţie „să nu uiţi(uitaţi) că eşti (sunteţi) român (români)”. Printre astriştii albaiulieni care au însoţit aceste grupuri se numără: Maria Cioica, Ioan Bâscă, Dorin Oaidă, Ioan Brad, Vasile Todor, Sabin Cioica, Constantin Avădanei,Grigore Udrea, Ana Udrea, Boris Răvineală, Victor Făt. De menţionat faptul că cele mai multe explicaţii le-au fost date de către ec. Ioan Străjan şi prof. ziarist Ioan Bâscă, două persoane doxă de carte, o adevărată enciclopedie.

Fiecare elev din grupurile menţionate, a primit la întoarcerea din tabără, din partea primăriilor şi a ASTREI, pe lângă diplome şi cărţi şi pachet de drum. La aceste atenţii a contribuit şi d-nul Ioan Străjan, Vasile Todor,Maria Dan Păucean, Petru Bran

Alte „flori”, respectiv grupuri de „artişti” au fost presărate la: Cluj - Napoca, Malliuc, Jud. Tulcea, Gledin - Bistriţa Năsăud, Rebra - Parva – Bistriţa Năsăud, Bucureşti, Întorsura Buzăului, Botoşani, Barcani - Covasna,Bistriţa Năsăud, etc. care mai de care mai frumoase şi mai „talentate”. Meritul cel mai mare pentru presărarea acestor „flori” pe pământul României Mari i se cuvine vicepreşedintelui ASTREI pe ţară şi preşedintelui Despărţământului „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, dna prof. Areta Moşu, domnului prof. univ. dr. Dumitru Acu şi abia apoi tuturor Despărţămintelor ASTRA de pe pământul României Mari, Primăriilor şi altor persoane implicate. Toate aceste „flori” au trăit şi au simţit româneşte, simt şi trăiesc româneşte. Sunt buni români şi patrioţi. Dovadă stau şi impresiile lor postate pe facebook.

                        Maria CIOICA