România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

[MANIFEST]

 

ROMÂNI

 

Noi, studenţii universitari, ne îndreptăm spre voi, să vă spunem cuvântul nostru tânăr şi puternic, fiindcă voim ca nici o neînţelegere să nu învăluie pornirile şi măsurile voastre.

Am purtat toţi cu cinste haina de soldat. Dintre noi, cari nu şi-au înfrăţit trupul cu pământul acestei ţări?

Cei dintâi am fost cari încă sub apăsarea baionetei germane, nu ne-am silit să strigăm toată revolta unui neam încătuşat şi jefuit timp de doi ani de zile.

Când norocul ne părăsise câtăva vreme, am lăsat cu amărăciune haina oştească, fără să pierdem nădejdea în zorii unor zile mai bune.

Zilele acestea luminoase s-au arătat. Neamului nostru s-a deschis azi calea cea adevărată.

Morţii noştri care zac căzuţi vitejeşte în lupte eroice acolo, pe crestele Carpaţilor, în frământatul pământ de la Oituz, Mărăşeşti şi Mărăşti, ne strigă astăzi:”La Arme!”

Să îngenunchem sub cutele faldului nostru tricolor, cel mai sfânt din inimile neamului. Unirea tuturor românilor.

Prin braţul nostru vânjos să făurim România Mare şi Noua, în cuprinsul căreia să domnească o viaţă adânc democratică, cu împărţirea pământului la aceia cari s-au luptat pentru el şi cu o largă participare la trebile statutului a celor mulţi.

Aceasta e făgăduiala iubitului nostru rege.

Şi pentru ea vom lupta cu toată puterea tinereţii noastre.

Nu se cade însă să ştirbim măreţia clipelor de faţa prin manifestări care nu se potrivesc în nici un caz cu gândurile noastre.

Rezolvarea chestiunii evreieşti la care cugetăm astăzi, nu o vom putea găsi în mijloace violente.

Azi nu înţelegem să fim decât ostaşi.

Aţâţările la dezordine le socotim pornite din suflete care nu înţeleg îndeajuns îndatoririle momentului de faţă.

Înţelegem să  fim şi cei dintre, care să punem puterea noastră pentru păstrarea ordinei, care singură garantează înfăptuirea actelor mari.

 

Români,

Ne cheamă pământul Ardealului şi Bucovinei. Vitezele armate ale marilor democraţi se luptă azi cot la cot cu oştile noastre.

Din toată strălucirea clipei se desprinde un singur strigăt. Români la datorie pentru Neam şi pentru Lege.

Studenţimea Universitară Română.

 

 

1918, nov. 17, Bucureşti

Manifestul intitulat "ROMÂNI!" prin care studenţimea română îi îndeamnă pe toţi la luptă pentru înfăptuirea idealului national