România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

MANIFESTUL ADUNĂRII SAȘILOR ÎNTRUNITĂ LA MEDIAȘ DE ADERARE LA HOTĂRÂRILE DE LA

ALBA IULIA. 1919 , IANUARIE 8

.............................................................................

Către poporul nostru.

,,Comitetul central săsesc sporit împreună cu sfatul german-săsesc  pentru Transilvania , ca reprezentanțe chemate ale poporului ardelean sărac a votat în Mediaș la 8 Ianuarie 1919 cu unanimitate următoarea hotărâre :

Evenimentele mondiale au creat fapte nouă pentru teritoriul , în care poporul Sașilor ardeleni și-a întemeiat înainte cu aproape 800 de ani căminul său . Regele Ferdinand al României și-a declarat și inaugurat  stăpânirea asupra acestui teritoriu prin decretul său de la 27 Decemvrie 1918. Iar poporul cel mai numeros al Transilvaniei și al părților limitrofe din Ungaria a declarat în adunarea națională de la Alba – Iulia alipirea sa la România. Prin unire cu România a Transilvaniei și a ținuturilor ungurene locuite de Români s-a creat un teritoriu compact, unitatea căruia  se întemeiază pe relațiunile lui etnice.

În vederea acestor fapte și în convingerea  că aici s-a îndeplinit un proces de istorie universală, poporul săsesc din Transilvania, așezându-se  pe tărâmul dreptului de autodeterminare a popoarelor, decide alipirea sa la Regatul României  și trimite poporului român salutul său frățesc împreună cu urări cordiale la îndeplinirea idealurilor sale naționale.

Poporul săsesc din Transilvania ține prin aceasta seamă nu numai de evoluția istoriei universale, ci și de dreptul natural al poporului român la evoluția statului său național unitar și exprimă așteptarea plină de încredere , că poporul și statul român , căruia poporul săsesc îl pune la dispoziție  tradiționala sa hărnicie, va fi condus față de el totdeauna de sentimente nobile și echitabile. Poporul săsesc, care a avut secole  de-a rândul autonomie administrativă și constituțională, care i s-a luat în mod nedrept (de către statul ungar) împotriva asigurărilor solemne și legale, așteaptă mai departe , să nu i se facă niciodată cu neputință a se afirma și dezvolta în viitor ca unitate națională și politică conștientă de originea sa,  în presupunerea, că noul stat îi va oferi bucuros tot ceea ce va considera ca condiție de trai pentru el.

O chezășie pentru aceasta vede în hotărârile adunării naționale  românești de la Alba-Iulia, în cari se spune că fiecare popor se va conduce, instrui, administra și judeca în propria sa limbă și guvernare, cari asigură autonomie pentru biserică și școală și în general o considerațiune dreaptă și binevoitoare a tuturor drepturilor și libertăților naționale, politice, economice și culturale ale poporului întreg , deci și ale poporului nostru .

Poporul săsesc se alătură la hotărârea adunării naționale din Alba-Iulia, prin care se cere, să asigure congresul de pace, dreptate și libertate pentru națiunile mari și mici, văzând în aceasta o chezășie durabilă a păcii între popoare.

Speră că și ceilalți Germani din noul stat vor proceda la fel șI exprimă dorința, ca drepturile ce se cuvin Sașilor, să fie acordate și celorlalți Germani și ca unitatea etnică a tuturor Germanilor din noul stat să fie recunoscută.

În conștiința deplină a importanței acestei hotărâri poporul săsesc se  consideră de azi înainte ca membri al statului român , iar fiii și fiicele sale ca cetățeni ai acestui stat. Roagă pe Dumnezeu, ca pasul acesta plin de răspunderi, pe care s-a simțit obligat a-l face, să-l îndrepte spre bine și să-l însoțească cu binecuvântarea sa.

        Mediaș, 8 Ianuarie  1919

        Adunarea Națională Săsească.”

 

  Ion Lupaş, Lecturi din izvoarele române, Bucureşti , 1988 , p. 290 – 292.