România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Grupul de Iniţiativă a reprezentat cu cinste Alba-Iulia la sărbătoarea „Centenarului Marii Uniri” de la Viena

 

 

O delegaţie a Grupului de Iniţiativă „Centenar-Marea Unire-Alba Iulia-2018”, condusă de preşedintele acestuia Col(r)dr.ing. Constantin Avădanei, a participat în perioada 25-27 mai 2018 la evenimentele organizate la Viena, sub genericul „Centenar Marea Unire”.

Desfăşurarea evenimentelor s-a ridicat la o înaltă ţinută intelectuală, prin care s-a celebrat împlinirea a 100 de ani de la cea mai complexă realizare istorică a neamului românesc, Marea Unire a tuturor românilor desăvârşită prin exprimarea voinţei colective a românilor la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918.

În organizarea acestui eveniment şi-au dat concursul instituţii din Viena ( Cercul Cultural Româno-Austriac din Austria, Ambasada Austriei în România, RTV „Unirea” din Wiener Neuerstadt, Primăria oraşului Viena, Asociaţia austro română din Viena, asociaţiile „Unirea” şi „Hora” din Viena) precum şi asociaţii culturale din România (Asociaţia „Renaşterea sişeşteană” din Maramureş, AGERPRES din România, Grupul de Iniţiativă „Centenar-Marea Unire-Alba Iulia 2018”, ansamblurile culturale „Gura Izvorului” din Vatra Moldoviţei- Suceava şi „Muguri şi mlădiţe de tezaur” din Beiuş, corurile bărbăteşti din Chechiş şi Sişeşti- Maramureş).

Pe parcursul acestor zile au avut loc dezbateri, conferinţe, lansări de carte, programe artistice, expoziţii de artă, proiecţie de film documentar şi spectacole de dans popular. Toţi cei care au participat au fost impresionaţi îndeosebi de prestaţia ansamblurilor folclorice care au avut menirea de a afirma prin cântec, poezie şi dans popular tocmai esenţa românismului. Identitatea noastră naţională a fost regăsită cel mai plenar în aceste manifestări culturale, şi trebuie să recunoaştem că am simţit cu mai multă putere conştiinţa a ceea ce suntem. Poate părea exagerat, dar am simţit că suntem mai români în afara României tocmai pentru că aici, la Viena am conştientizat cât de mult am uitat să ne gândim la ceea ce ne defineşte, la ceea ce este înrădăcinat adânc în sufletul nostru şi la adevăratele valori ale neamului românesc. Mulţumim în acest sens tuturor celor care s-au implicat astfel încât în ziua de 27 mai, Ziua Românilor de Pretutindeni să simţim cu adevărat româneşte. Mai ales că am îmbinat cultura populară, limba română şi credinţa ortodoxă într-o superbă activitate desfăşurată în Biserica Ortodoxă din Wiener Neuestadt în Sfânta zi de Rusalii!

Deschiderea conferinţei s-a marcat cu intonarea imnului de stat al României şi cu un cuvânt de bun-venit din partea autorităţilor austriece, exprimat de Magister Isabelle Jungnickel. Activitatea s-a desfăşurat într-un loc cu o semnificaţie copleşitoare pentru românii ardeleni- Sala de festivităţi a Primăriei Vechi din Viena, acolo unde în luna mai 1892 a fost adus Memorandum-ul Partidului Naţional Român din Transilvania, document de însemnătate uriaşă în condamnarea sistemului dualist şi în solicitarea de drepturi pentru românii deznaţionalizaţi de autorităţile maghiare. Doamna Jungnickel a făcut câteva precizări referitoare la istoricul sălii festive care a fost construită în 1851-1853 şi care a funcţionat timp de 32 de ani ca Sală Festivă şi în care s-au luat decizii esenţiale referitoare la administrarea Vienei. O sală impresionantă, realizată în cel mai clar stil baroc, cu ornamente care te încântă dar te şi copleşesc, şi în care am regăsit multe dintre simbolurile Casei de Habsburg pe care le întâlnim şi în cetatea Alba Carolina (cetate construită de austrieci în prima jumătate a secolului XVIII în Alba Iulia).

Ambasadorul României, E.S. Bogdan Mazuru a fost şi el prezent şi a ţinut să salute această iniţiativă, felicitându-i pe organizatori. Şi-a exprimat mulţumirea pentru numărul mare de participanţi şi a ţinut să reamintească de acţiunea din anul 2017 în care a fost celebrată acţiunea memorandistă. I-a felicitat pe cei veniţi din Maramureş, „o regiune care a făcut atât de mult pentru demnitatea şi cultura română”, pe moldoveni şi pe cei veniţi din Alba Iulia.

Într-o perioadă în care România este parte a Europei, astfel de evenimente celebrează identitatea noastră naţională, demnitatea şi unitatea românilor. Totodată , faptul că România este astăzi membră a Uniunii Europene li se datorează şi eforturilor românilor din 1892 şi 1918. Vorbind de rolul oamenilor politici de astăzi, E.S. ambasadorul Bogdan Mazuru a subliniat că aceştia ar trebui să fie preocupaţi de modul în care vor fi percepuţi de istorici având ca barometru modul în care şi-au făcut datoria faţă de ţară!

Momentele artistice au fost inserate între prezentările ştiinţifice şi au încântat pe toţi cei prezenţi. Corurile bărbăteşti din Maramureş au făcut să vibreze întreaga sală şi să cânte împreună cântece patriotice care au subliniat încă o dată dragostea noastră pentru tot ceea ce este mai pur, mai adevărat şi mai frumos în sufletul nostru de români.

Profesorul Iosef Neuwirth, filosof, istoric şi sociolog, a prezentat un material extraordinar despre comunitatea românilor din Viena. Dânsul a trecut în revistă numele importante ale oamenilor de cultură români care au studiat şi au activat la Viena, de la Titu Maiorescu la, George Enescu , Lucian Blaga şi Emil Cioran. Aceştia au îmbogăţit cultura austriacă şi a întregii lumi.

Un moment important în cadrul conferinţei a fost cuvântul Mag. Lucas Vosicky, secretarul general al Societăţii Austro-Române din Viena, care a vorbit în limba română şi a prezentat corelaţia istorică asemănătoare între celebrarea centenarului României şi al Austriei. Ambele state celebrează 100 de ani de la constituirea lor ca state independente şi împărtăşesc acum aceleaşi valori democratice, ca state membre ale Uniunii Europene. Împreună sărbătorim libertatea şi pacea, într-o Europă comună la care participă deopotrivă România şi Austria! Ne-a invitat să sărbătorim împreună aceste evenimente şi a mulţumit organizatorilor pentru implicare.

Directorul RTV „Unirea” din Viena, Ioan Godja, alături de col. Gavril Babiciu din Maramureş, la care s-a alăturat mai târziu şi preşedintele Grupului de Iniţiativă din Alba Iulia, col(r)dr.ing. Constantin Avădanei, au fost cei care au venit cu ideea organizării la Viena a evenimentelor legate de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, fapt care s-a şi concretizat. Aceştia au mulţumit celor implicaţi, românilor care au făcut drum lung până la Viena doar pentru a sărbători româneşte, celor din Bucovina, Maramureş, Beiuş şi Alba Iulia.

Unul dintre cele mai emoţionante momente a fost cel al ansamblului Gura Izvorului din Vatra Moldoviţei coordonat de doamna Ilaria Puşcă, un om dedicat, demn şi cu un suflet uriaş de român adevărat! După momentul de început, cel al Oraţiei rostite de una dintre eleve, a fost adus Colacul Prieteniei şi împărţit celor prezenţi, iar mulţimea de copii frumoşi ,cu chipuri de îngeri şi voci de heruvimi , au cântat cu emoţie transformând sala într-o adevărată capelă. Pentru ca emoţia să fie desăvârşită, corurile din Maramureş au cântat Doina lui Lucaciu , care a fost intonată şi de participanţi. Lumea cânta printre lacrimi, iar sala era străbătută de un fior magic.

Mesajul celor din Maramureş către cei prezenţi a întregit această atmosferă. Domnul colonel(r) Gavril Babiciu l-a citit cu pasiune şi dragoste deplină faţă de ţară, chemând pe toţi românii să fie laolaltă păstrând patria, pământul, cultura şi credinţa şi a încheiat profetic cu cuvintele „Am foş şi-om fi!!!”

O promisiune şi, în acelaşi timp, o certitudine a vieţuirii noastre pe meleagurile natale şi în lume!

Momentul maramureşean a fost completat de intervenţia scurtă a unui român austriac, Dorel Usvad, pasionat de istorie şi un patriot autentic care a donat Primăriei din Siseşti câteva imagini de epocă cu Vasile Lucaciu pentru a completa zestrea Muzeului memorial din Siseşti.

Partea istorico-ştiinţifică a activităţilor de la Viena a fost asigurată de dr. Mircea Abrudan de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca care a subliniat chiar de la început că „ mare parte din ceea ce s-a construit în Viena s-a datorat înaintaşilor noştri”. Ideile esenţiale ale alocuţiunii istoricului clujean au surprins implicarea bisericii în realizarea unităţii naţionale şi ceea ce defineşte identitatea noastră naţională. Pe linia discursului istoric susţinut şi de preşedintele Academiei Române, prof. univ. dr. Ion Aurel Pop, dl. Abrudan susţine că trei aspecte definesc foarte bine identitatea noastră de români: statalitatea, neîntreruptă din 1330, latinitatea (indubitabilă şi recunoscută pe baza numeroaselor dovezi istorice) şi ortodoxia (Biserica ortodoxă a fost singura instituţie românească ce a existat continuu!) Pentru că sărbătorim centenarul Mari Uniri, a subliniat cu tărie faptul că aceasta a fost rezultatul voinţei românilor exprimat în adunările plebiscitare de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia şi nu a vreunei decizii luată la masa tratativelor de către Marile Puteri.

Într-un moment în care mulţi dintre români nu cred în viitorul nostru dl. Abrudan a încurajat românii să creadă în acesta pentru că avem mulţi oameni valoroşi, nu numai în ţară ci şi în întreaga lume şi că avem mult mai multe posibilităţi acum comparativ cu anul 1918.

Cu puternice aplauze a fost întâmpinat la intervenţia sa, şi preşedintele „Grupului de Iniţiativă Centenar-Marea Unire-Alba Iulia 2018”, col.(r)dr. ing. Constantin Avădanei, care a prezentat Mesajul nostru către participanţi, subliniind importanţa oraşului Alba Iulia în înfăptuirea visului secular de unire, „oraş binecuvântat al istoriei noastre, oraş sfânt prin acel unic 1 Decembrie 1918”.

După cuvântul de salut col(r) dr.ing. Avădanei Constantin a înmânat ambasadorului român din Viena, E.S. Bogdan Mazuru medalia aniversară „Centenar -Marea Unire-2018” din partea preşedintelui Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Gl.mr.(r)prof.univ.dr. Visarion Neagoe, precum şi Diploma aniversară „Centenar-Marea Unire-Alba Iulia-2018” emisă de Grupul de Iniţiativă.

Aceleaşi distincţii au fost oferite şi directorului RTV „Unirea” Viena, Ioan Godja.

Delegaţia de la Alba Iulia s-a bucurat permanent de o atenţie deosebită, pentru că reprezentam „Cetatea de scaun a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”, şi românii de pretutindeni au mari aşteptări faţă de fraţii lor din Alba Iulia privind organizarea sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.

Nici nu am intrat bine în sală şi organizatorii au fost puternic impresionaţi de simbolistica care ne însoţea în această vizită, tricolorul românesc , banner-ul, portul popular al membrilor delegaţie. Astfel am fost invitaţi să aşezăm banner-ul chiar la tribuna conferinţei iar tricolorul în poziţie perfect vizibilă pentru toţi participanţii din sală.

În a doua parte a zilei de 25 mai 2018, organizatorii au rezervat 30 de minute delegaţiei de la Alba Iulia, pentru a exprima salutul românilor din Alba şi apelul la unitate pentru a sărbători cum se cuvine ziua de 1 Dcembrie 2018.

Cu emoţie au luat loc la tribuna conferinţei, preşedintele Grupului de Iniţiativă, doamna profesoară Cioica Maria, doamna profesoară Cetean Daniela, domnul profesor Cioica Sabin.

Organizatorii au rezervat şi o surpriză, au invitat-o la tribună, alături de noi, pe doamna Ionela Flood, directoarea RTV a românilor din Londra, care s-a simţit onorată că este alături de cei din Alba Iulia.

Col(r)dr.ing. Constantin Avădanei a dat citire Manifestul Grupului de Iniţiativă intitulat „Alba Iulia -Capitala Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”, către românii de pretutindeni, pentru unirea în cuget şi simţiri la sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, şi a îndemnat pe toţi românii să fie cu gândul şi sentimentele patriotice îndreptate spre Alba Iulia.

Rând pe rând, doamna profesoară Maria Cioica, doamna profesoară Daniela Cetean, domnul profesor Sabin Cioica au arătat în cuvântul lor semnificaţia istorică a evenimentelor şi contribuţia ASTREI la pregătirea înfăptuirii visului de veacuri a românilor, Marea Unire.

De asemenea, domnul Stroe Lucian, membru al grupului, a adus în discuţie elemente specifice locurilor din care provine, oraşul Caracal, despre modul cum au acţionat românii de acolo pentru realizarea Marii Uniri.

Un rol deosebit l-a avut şi domnul Opruţa Vasile în realizarea pas cu pas a programului stabilit de delegaţia noastră pentru Viena.

Prezenţa noastră s-a bucurat de un mare succes în rândul românilor prezenţi la evenimente.

Pe 26 mai 2018 festivităţile au început cu o mare surpriză din partea organizatorilor, slujba de sfinţire a tricolorului românesc cu eşarfă, prezentat de delegaţia de la Alba Iulia, pentru a marca 100 de ani de la sfinţirea primului tricolor românesc-roşu-galben-albastru de pe teritoriul austro-ungar, de către generalul Ioan Boeriu şi Iuliu Maniu. Acesta comanda trupele române în retragerea spre Transilvania, îndeplinind temporar misiunea de a instaura ordinea în Viena, după haosul provocat de mişcarea bolşevică.

Slujba a avut loc la domul din Viena Nouă, numit Marktgemeinde Lichtenwörth, nu departe de Academia Militară Tereziană, fiind oficiată de preotul ortodox Florin Răzvan Gască.

Împreună cu românii din Maramureş, Bihor, Suceava, delegaţia de la Alba Iulia a participat la parada portului popular, pe traseul din faţa domului şi până la Academia Militară Tereziană, bucurându-se de ropote de aplauze din partea privitorilor.

La Academia Militară Tereziană, o delegaţie formată din cinci persoane, printre care şi col(r)dr.ing. Constantin Avădanei, a fost primită de reprezentanţi ai academiei, unde s-a prezentat salutul românilor de pretutindeni, prezenţi la fetivităţi.

Spre seară s-a desfăşurat spectacolul dedicat Centenarului Unirii şi Zilei românilor de pretutindeni-Uniţi prin Cântec şi Iubire de Ţară” – organizat într-o locaţie minunată pe Insula Lichtenworth din Wiener Neustad.

Alte momente artistice în prezenţa românilor austrieci precum şi o masă câmpenească susţinută prin bunăvoinţa şi truda ansamblului din Vatra Moldoviţei au venit să întregească o zi minunată.. Tot ceea ce se putea mai bun, mai gustos şi mai reprezentativ pentru Bucovina a fost pus pe masă. S-au ciocnit şi ouă roşii pentru că a doua zi am sărbătorit Rusaliile. Toată lumea s-a înfruptat din aceste bucate alese . Cât despre suflet… el a fost mângâiat şi emoţionat prin activităţile copiilor din Vatra Moldoviţei care au readus în faţa noastră Jocurile copilăriei!

Seara s-a încheiat cu prezentarea filmului documentar al Agenţiei AGERPRES Marea Unire- România la 100 de ani despre centenar şi oamenii care au făcut Marea Unire, un film impresionant şi emoţionant.

Totodată, în cursul festivităţilor, dl. col.(r) Const. Avădanei a oferit diplome aniversare organizatorilor , Ambasadorului României în Austria, oficialităţilor austrice şi participanţilor din Maramureş, Suceava şi Bihor.

Slujba de Rusalii, de duminică 27 mai 2018, ne-a adus din nou împreună pe cei care am venit la Viena să simţim româneşte. Iar unul dintre factorii care au făcut posibil acest lucru au fost membrii Ansamblului Gura Izvorului din Vatra Moldoviţei, care au pregătit un program deosebit şi ne-au făcut să „plângem româneşte” după ce-am trăit la cea mai mare intensitate bucuria de a ne regăsi ca români! Şi am putut să fim uniţi în credinţa noastră străbună prin frumoasa urare creştin-ortodoxă „Hristos s-a înălţat!”

La încheierea festivităţilor domnul col(r) dr. ing. Constantin Avădanei a primit Diploma de Excelenţă din partea organizatorilor, RTV „Unirea” Viena.

Diplome şi aprecieri elogioase au primit toţi membrii delegaţiei de la Alba Iulia.

Pentru noi, cei care am avut bucuria şi onoarea de a fi împreună pe meleaguri străine, „Cu adevărat s-a înălţat!” Şi astfel, sub ocrotirea dumnezeiască am săvârşit minunea de a fi împreună!

Vă mulţumim tuturor celor care au avut gânduri bune despre noi şi pentru ceea ce am vrut să facem!

La mulţi ani români de pretutindeni!

 

A consemnat,

 Col(r)dr.ing. Constantin AVĂDANEI

Preşedintele Grupului de Iniţiativă „CENTENAR-MAREA UNIRE-ALBA IULIA-2018”