România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Împreună cu fraţii lor de peste Munţi românii ardeleni – apărători fermi ai Marii Uniri din 1918

 

 

Pregătirea spirituală şi dezvoltarea conştiinţei de neam

Românii ardeleni alături de fraţii lor buni de peste Carpaţi, din Moldova, Muntenia, Dobrogea, Basarabia şi Bucovina au ştiut din totdeauna şi întotdeauna că transilvănenii, muntenii, moldovenii, dobrogenii şi bănăţenii sunt fraţi buni, având aceleaşi tradiţii, obiceiuri, aceiaşi limbă, cântece, jocuri şi dansuri comune, unele cu elemente specifice privind zona folclorică de unde provin, îndeosebi privind portul de o frumuseţe şi diversitate încântătoare. Ei sunt fraţi buni cu oltenii, basarabenii şi bucovinenii, vorbitori ai aceleiaşi limbi – limba română. Ei ştiu cu toţii „că de la Râm se trag”, adică de la maica Romă şi geto-daci, de la Burebista şi Decebal şi împăratul Traian. Cronicarii, Grigore Ureche, Ion Neculce, Miron Costin, Nicolae Milescu Spătarul şi alţii au întărit ideea de unitate şi coeziune naţională, unitatea de limbă a tuturor românilor, cei mai vechi şi numeroşi locuitori în spaţiul carpato-danubiano-pontic, situaţi de o parte şi alta a Carpaţilor.

Românii transilvăneni au contribuit la Marea Unire din 1918 prin luptele duse de deputaţii români în Parlamentul ungar de la Budapesta în care şi-au exprimat continuu aspiraţia legitimă de unitate naţională cu românii din Vechiul Regat. Ei au luat o poziţie fermă împotriva politicii de maghiarizare forţată a românilor, practicată de guvernele de la conducerea Ungariei între 1867-1918, a lipsei de drepturi politice, prin cuvintele şi discursurile ţinute în parlamentul budapestan, de Vasile Lucaciu, Ştefan Ciceo-Pop, Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-Voevod, Teodor Mihali, Vasile Goldiş, Aurel Vlad şi mulţi alţii. Ei au ţinut o legătură strânsă cu marii patrioţi ai Regatului României: Take Ionescu, Barbu Ştefănescu-Delavrancea, V.A. Urechia, Ion I.C. Brătianu, cu marele istoric Nicolae Iorga.

Transilvania a contribuit la Marea Unire prin învăţaţii săi care au trecut Munţii la fraţii lor din Moldova şi Muntenia, apoi în România Mică, prin poeţii şi scriitorii, oamenii politici şi de cultură: Gheorghe Lazăr, Andrei Mureşanu, Aron Pumnul, Simion Bărnuţiu, Alexandru Papiu Ilarian, August Treboniu Laurian, George Coşbuc, Ioan Slavici, Ştefan Octavian Iosif, Liviu Rebreanu, Octavian Goga şi alţii, care prin opera şi activitatea lor deosebită, prin versuri şi cuvântul scris în presă şi proză, au răspândit în toate provinciile locuite de români, flacăra vie a unităţii de neam, limbă şi tradiţii.

Românii ardeleni au contribuit la Marea Unire prin pregătirea măreţei Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, la care peste o sută de mii de oameni au votat într-un cuget şi o simţire, Unirea fără nici o condiţie cu Patria Mamă. Acesta a fost un act de voinţă politică, dorit şi visat de secole spre a scăpa din ghearele celor două imperii reacţionare: Habsburgic şi Austro-Ungar. Desigur trebuie să apreciem şi activitatea minorităţilor. Saşii, şvabii şi evreii ca minorităţi au recunoscut în 1919 la Mediaş, Timişoara şi Bucureşti actul de dreptate istorică şi de Unire a românilor ardeleni cu Ţara Mamă – România, prin documentele adoptate la Mediaş, Timişoara şi Bucureşti. O parte a reprezentanţilor secuilor au recunoscut Unirea de la 1918 ca un act legitim. Peste 93% din locuitorii Transilvaniei istorice au recunoscut în 1919-1920 Marea Unire. Este o majoritate zdrobitoare ce nu mai poate fi contestată ca nelegitimă, juridică şi plebiscitară. Este un adevăr istoric indubitabil ce mai este contestat doar de minţi bolnave, nostalgice, dominate de o gândire medievală.

Bineînţeles, românii din Transilvania au contribuit la Marea Unire prin jertfele de sânge ale vitejilor săi, care cu sutele şi zecile de mii au alergat să lupte pentru apărarea acesteia cu arma în mână, cot la cot cu fraţii lor din Regatul României. Au răspuns în 1919 la Ordinele de Chemare nr. 167 şi 914 cu un entuziasm greu de descris.

Subiectul nostru are o însemnătate deosebită din punctul de vedere al cunoaşterii, din cel puţin cinci motive: a) în perioada comunistă din varii motive tema nu a fost abordată decât sporadic b) în opinia publică se manifesta o percepţie greşită, cum că fraţii noştri „regăţenii” ne-ar fi eliberat de sub unguri. Ori lucrurile nu stau chiar aşa. c) În studiile publicate până în 1990, se spuneau foarte puţine lucruri despre activitatea militară a Consiliului Dirigent, despre rolul gărzilor naţionale române din Transilvania, o adevărată Armată, până la sosirea Armatei Române din Regat; d) Nu se spunea decât tangenţial şi fără prea multe argumente despre mobilizarea românilor ardeleni în Diviziile 16, 18, 20 şi 21 Infanterie, a voluntarilor şi jandarmeriei; e) Locul şi rolul românilor ardeleni nu era evidenţiat în structurile militare, forţa lor de acţiune şi insistenţa lor pentru a participa direct la apărarea Marii Uniri, inclusiv cu arma în mână împotriva celor ce nu vroiau să recunoască acest act profund democratic. Nu se spunea mai nimic despre bătăliile şi luptele la care au participat Diviziile 16 şi 18 Infanterie ardelene în operaţiile de pe Munţii Apuseni, de la Tisa, din Ungaria. Nu se arăta marele efort depus de românii ardeleni pentru întronarea ordinii şi a liniştii publice în acest spaţiu imens al Transilvaniei, despre rolul lor de preîntâmpinare a bolşevismului din Ungaria, contracararea propagandei acestuia.

 

Măsurile imediate întreprinse de Consiliul Dirigent al Transilvaniei în cooperare cu Marele Cartier General Român

Pentru a înţelege şi clarifica rolul jucat de românii ardeleni în apărarea Marii Uniri, trebuie să luăm în consideraţie următoarele şapte considerente ce converg între ele.

a) Cunoaşterea activităţii militare a Consiliului Dirigent al Transilvaniei în general, a Resortului Armatei şi Siguranţei Publice în special, precum şi cooperarea dintre aceste două structuri şi Comandamentul Trupelor din Transilvania1 (C.T.T.), care în unele documente apare cu denumirea de Armata „TRANSILVANIA”;

b) Abordarea istorică şi militară a activităţii Comandamentului General Teritorial Sibiu şi relaţia cu Ministerul de Război2 al României întregite;

c) Clarificarea şi evaluarea activităţilor militare întreprinse de „Secţia VI şi VII2 Organizare” şi transformarea lor în Comandamentele Corpurilor 6 şi 7 Armată;

d) Mobilizarea în 1919 a românilor ardeleni şi constituirea Marilor Unităţi şi unităţi a Corpului Voluntarilor Ardeleni şi a Jandarmeriei:

1) Constituirea Corpurilor VI şi VII Armată, cu sediul la Cluj şi Sibiu3;

2) Constituirea şi compunerea pentru luptă a Diviziilor 16, 17, 18, 19, 20 şi 21 Infanterie ardelene4; organizarea regimentelor, batalioanelor şi companiilor;

3) Mobilizarea şi constituirea unităţilor de voluntari români ardeleni şi bănăţeni5;

4) Constituirea unităţilor şi subunităţilor de jandarmi6.

e) Participarea Diviziilor 16 şi 18 Infanterie ardelene în operaţia ofensivă din 16-18 aprilie 1919 de pe Munţii Apuseni, ulterior în operaţia de acoperire pe Tisa7;

f) Operaţiunile marilor unităţi şi unităţilor militare ardelene de la declanşarea ofensivei ungare din 20 iulie 19198; Rolul lor militar în contracararea ofensivei ungare de-a lungul râului Tisa;

g) Punerea bazelor marilor unităţi şi unităţilor româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş care vor garanta apărarea Marii Uniri pe timpul revizionismului promovat de Ungaria în perioada interbelică: stabilirea garnizoanelor de dislocare, comenduirilor de garnizoană, spitalelor militare, poligoanelor pentru instrucţie, trageri, tabere de instrucţie şi altele. Stabilirea patrimoniului şi averilor acestora: clădiri, intravilan şi extravilan, terenuri de instrucţie, terenuri montane pentru alpinism, cabane, păşuni, terenuri pentru fânaţe necesare cavaleriei, grădini de zarzavaturi, fântâni ş.a. Acestea au intrat în subordinea Comandamentelor Corpurilor 6 Armată (Cluj), 7 Armată (Sibiu), a Comandamentului Teritorial Cluj9, unităţilor de jandarmi, poliţie şi pompieri, a celor de grăniceri şi alte forţe ale sistemului naţional de apărare.

 

Apărarea Marii Uniri era un drept fundamental şi o obligaţie a românilor ardeleni, la fel ca azi

1. Resortul Armatei şi Siguranţei Publice s-a constituit în structura de fiinţare a Consiliul Dirigent. Consiliul Dirigent s-a ales după ce iniţial Adunarea Naţională de la Alba Iulia a stabilit şi ales componenţa Marelui Sfat Naţional din cei 1228 de delegaţi aleşi în mod democratic pe plan local şi împuterniciţi cu credenţionale scrise. Marele Sfat Naţional urma să fie format din 250 de membri, dintre care 200 să fie aleşi de Marea Adunare imediat, iar restul de 50 să fie cooptaţi după constituirea Marelui Sfat. Deşi s-a hotărât alegerea a 200 de membri, lista notată a cuprins în final 212 membri10, din care cei mai mulţi erau jurişti (99) şi preoţi (39).

Marele Sfat Naţional s-a constituit la 2 decembrie 1918, la Alba Iulia. Misiunea lui era să gestioneze şi să conducă în colaborare cu consiliile naţionale locale treburile administrative şi judiciare ale Transilvaniei până la promulgarea de către Parlamentul României a legii de unire cu Statul Român.

În componenţa Consiliului Dirigent făceau parte: episcopii Miron Cristea şi Iuliu Hossu, Vasile Goldiş, Ioan Suciu, Aurel Lazăr şi dr. Nedelcu11. Aceştia constituiau Comisiunea de candidare. Marele Sfat Naţional a stabilit pe următorii 15 membrii ai Consiliului Dirigent: dr. Iuliu Maniu ca preşedinte, dr. Ştefan Ciceo-Pop, dr. Victor Bontescu, dr. Aurel Vlad, dr. Aurel Lazăr, dr. Emil Haţieganu, Vasile Goldiş, dr. Romul Boilă, dr. Alexandru Vaida-Voevod, dr. Ioan Suciu, Ioan Flueraş, Iosif Jumanca, dr. Vasile Lucaciu, dr. Valer Branişte şi Octavian Goga12. Aceştia au depus jurământul în cadrul aceleiaşi şedinţe elective în faţa episcopului Ion Papp (Pop s.n.). „În Consiliul Dirigent erau 10 membri ai Partidului Naţional Român, 2 ai Partidului Social Democrat din Transilvania şi Banat şi 3 independenţi13. Romul Boilă, membru în Consiliul Dirigent „considera că 13 erau membri ai Partidului Naţional Român şi 2 ai Partidului Social Democrat14. Din punct de vedere al profesiei, 7 din membrii Consiliului Dirigent erau avocaţi, unul judecător, 3 publicişti, 2 muncitori, 1 preot şi 1 proprietar15.

Consiliul Dirigent, un fel de guvern provizoriu al Transilvaniei a funcţionat începând cu 2 decembrie 1918 până la 10 aprilie 1920, când s-a desfiinţat „de iure et de facto”. A funcţionat timp de 496 de zile şi a ţinut 256 de şedinţe16. În cele 256 de şedinţe a rezolvat un număr foarte mare de probleme de ordin administrativ, juridic, politic, economic şi militar, inclusiv probleme curente ale dezvoltării economico-sociale, de normalizare a întregii vieţi economico-sociale din Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi părţile ungurene, inclusiv de ajutorare a populaţiei înfometate din Ungaria în timpul guvernului comunist condus de Bela Kun-Garbai al Republicii Sfaturilor Ungare. Consiliul Dirigent avea ca organ de presă Gazeta Oficială”, ce a apărut între 2 decembrie 1918-31 martie 1920, în 99 de numere în limba română17. De la 1 iulie 1919 „Gazeta Oficială” a apărut şi în limba germană, iar într-o formă prescurtată, din 13 martie 1919 şi în limba franceză18.

La Resortul Armatei şi Siguranţei Publice a fost numit şef, dr. Ştefan Ciceo-Pop, care era şi unul din cei 4 vicepreşedinţi ai Consiliului Dirigent. Dr. Ştefan Ciceo-Pop îndeplinea şi funcţia de comandant al Comandamentului Gărzilor Naţionale Române din Transilvania, iar şef de stat major îl avea pe maiorul Alexandru Vlad.

Cele două funcţii au fost contopite la 17 decembrie 1918, aşa cum reiese din Nota Circulară nr. 9519, prin care Ştefan Ciceo-Pop anunţa „contopirea comenzii supreme a gărzilor naţionale în Consiliul Dirigent, cu Şeful Armatei şi Siguranţei Publice”20. Resortul Armatei şi Siguranţei Publice a funcţionat până în 5/18 ianuarie 1919, când în baza Decretului-lege nr. 3632 din 11/24 decembrie 1918, toate problemele de natură militară vor fi preluate de Comandamentul General Teritorial Sibiu. Real acest resort va mai funcţiona încă 25 de zile până când Comandamentul Teritorial Sibiu îşi va prelua din mers toate atribuţiile. La aceeaşi dată, 11/24 decembrie 1918 pentru conducerea operaţiunilor militare împotriva armatei ungare, la Sibiu se va constitui Comandamentul Trupelor din Transilvania (C.T.T.).

Resortul Armatei şi Siguranţei Publice a avut un mare rol în pregătirea gărzilor naţionale române pentru a-şi îndeplini misiunile de apărare a ordinii şi liniştii publice, a avutului obştesc în plan local, la nivelul oraşelor, comunelor şi satelor. Gărzile naţionale române au reprezentat „adevărata Armată a Transilvaniei, până la sosirea marilor unităţi şi unităţi din Regatul României (...), care timp de trei luni de zile (octombrie 1918-ianuarie 1919), au avut un rol hotărâtor în apărarea Marii uniri a Banatului, Crişanei, Maramureşului, Transilvaniei şi părţilor ungurene cu Ţara Mamă-ROMÂNIA”21.

2. Comandamentul General Teritorial Sibiu, s-a înfiinţat la 11/24 decembrie 1918 îl va avea comandant pe generalul de divizie Ioan Boeriu22. Misiunea sa principală a fost de a prelua treptat toate atribuţiile militare de la Resortul Armatei şi Siguranţei Publice. Era subordonat Consiliului Dirigent al Transilvaniei. Răspundea de „organizarea şi disciplina” gărzilor naţionale. A trecut la crearea şi organizarea forţelor armatei ardelene, pregătirea ordinelor de chemare şi mobilizare. Notele şi ordinele sale circulare vor apărea în „Gazeta Oficială” fiind semnate de Iuliu Maniu ca preşedinte al Consiliului Dirigent, ori de generalul Ioan Boeriu comandantul Armatei ardelene23. Şef de stat major al acestui comandament a fost numit colonelul Dănilă Papp (Pop s.n.)24, viitor general şi comandant al Corpului 6 Armată din Cluj în perioada 1 aprilie 1924 - 1 aprilie 1930.

Până la 28 februarie 1919, Comandamentul General Teritorial Sibiu a trecut la organizarea trupelor ardelene: 8 regimente de infanterie la: Sibiu (R. 98 I.), Braşov (R. 89 I.), Alba Iulia (R. 91 I.), Orăştie (R. 92 I.), Cluj (R. 83 I.), Dej (R. 81 I.), Tg. Mureş (R. 82 I.) şi Bistriţa (R. 84 I.); a 3 unităţi organice: Batalionul tehnic Alba Iulia, Regimentul 35 Tunuri Sibiu, Regimentul 36 Obuziere Sibiu; constituirea Corpului de Voluntari Români Ardeleni cu: Regimentul nr. 1Avram Iancu” cu forţe dislocate la Cluj (58 ofiţeri; 1198 trupă), Târgu Mureş (28 ofiţeri, 718 trupă), Bistriţa (6 ofiţeri, 230 trupă), Vidra de Sus (5 ofiţeri, 232 trupă). Avea în total 97 ofiţeri şi 2.378 trupă. Regimentul Nr. 2Alba Iulia” (61 ofiţeri, 1643 trupă) cu dislocări de oameni la Alba Iulia (27 ofiţeri, 508 trupă), Petroşani (17 ofiţeri, 522 trupă), Miercurea Ciuc (9 ofiţeri, 313 trupă), Ditrău (8 ofiţeri, 300 trupă). Regimentul de voluntariBeiuş” (68 ofiţeri, 2300 trupă)25 şi Regimentul InfanterieHorea” la Odorheiu Secuiesc (45 ofiţeri, 1268 trupă). Au mai fost constituite până la 27 martie 1919:  Batalionul 16 Vânători (Miercurea Ciuc) Batalionul 18 Vânători (Târgu Secuiesc), Regimentul 31 Tunuri (Cluj) şi Regimentul 32 Obuziere (Cluj). Pentru o bună reuşită a mobilizării s-a păstrat numeraţia avută de unităţile militare înainte de 1918.

Au fost puse bazele jandarmeriei în Transilvania, astfel: Regimentul de jandarmi Braşov cu 5 companii, câte una la Braşov, Făgăraş, Sighişoara, Sf. Gheorghe, Sânmărtin; Regimentul de jandarmi Cluj cu 5 companii: Cluj, Dej. Tg. Mureş, Bistriţa, Baia Mare; Regimentul de jandarmi Arad (provizoriu la Deva) cu 3 companii, la: Arad, Deva şi Orăştie26.

La data de 28 februarie 1919 efectivele intrate în compunerea trupelor ardelene erau, în total: 954 ofiţeri şi 15.124 trupă, din care, infanterişti (584 ofiţeri, 5367 trupă), voluntari (226 ofiţeri, 6321 trupă); cele 3 unităţi organice (54 ofiţeri, 284 trupă), jandarmeria (90 ofiţeri, 3152 trupă)27.

Comandamentul General Teritorial Sibiu a stabilit concepţia sa în legătură cu măsurile practice necesare, cuprinsă în proiectul intitulat „Principii pentru organizarea militară în Ardeal, Banat şi Ţara Ungurească”28, proiect ce a fost supus examinării Ministerului de Război. În acest scop s-au făcut mai multe consfătuiri, întâlniri şi discuţii între Iuliu Maniu, preşedintele Consiliului Dirigent şi generalul de corp de armată Constantin Prezan, şeful Marelui Cartier General de la Bucureşti29, dar şi o serie de generali şi ofiţeri superiori de la Comandamentul General Teritorial Sibiu precum Ioan Boeriu, Dănilă Pop, Ioan Ilcuşu, Iosif Iacobici ş.a., care cunoşteau mult mai bine situaţia din Transilvania.

În cadrul documentului mai sus menţionat se propunea înfiinţarea armatei ardelene, subordonată Ministerului de Război al României, structurile militare (marile unităţi şi unităţile), garnizoanele de constituire, încadrarea cu ofiţeri a plutoanelor, companiilor, batalioanelor şi regimentelor, listele cu comandanţii de divizii şi regimente, listele cu ofiţerii de stat major, dotarea cu armament, locurile de redislocare în raport de situaţia militară existentă, reducerea treptată a rolului gărzilor naţionale, inclusiv des-fiinţarea lor, preluarea atribuţiilor acestora de către jandarmi etc.

3. “Secţia Organizare nr. VI, VII”

“Secţia Organizării nr. VI şi VII” va fi inclusă în ordinea de bătaie a Ministerului de Război30. Menirea “Secţiei Organizării VI şi VII” era de a înfiinţa diviziile şi regimentele ardelene şi de a pune bază Comandamentelor Corpurilor 6 şi 7 Armată, odată cu depăşirea aliniamentului Munţilor Apuseni. Cele două comandamente vor lua în subordine, începând cu luna iulie 191931, pe rând marile unităţi şi unităţi ardelene, dispuse înapoia dispozitivului operativ al Comandamentului Trupelor din Transilvania. Menirea lor era să creeze structurile militare pentru condiţii de pace, după încheierea tratativelor Conferinţei de Pace de la Paris din 1919-1920.

Secţia de Organizare nr. VI şi VII” se va înfiinţa prin “Deciziunea Ministerială” nr. 65 din 24 februarie 1919, la Sibiu. Avea drepturile şi îndatoririle unui comandament de corp de armată. Şef al secţiei a fost numit generalul de divizie Ioan Boeriu, iar ajutor generalul de brigadă Dănilă Papp (Pop s.n.).

4. Comandamentul Trupelor din Transilvania (Armata “Transilvania”)

A fost înfiinţat printr-un ordin al Marelui Cartier General încă din 30 noiembrie/13 decembrie 191832 ca şi comandament unic, “eşalon Armată”, pentru conducerea acţiunilor operative. Iniţial au trecut în Transilvania Divizia 7 Infanterie şi Divizia 1 Vânători, ulterior încă 2 divizii: Divizia 6 Infanterie şi Divizia 2 Vânători. Fâşia lor de acţiune se lărgise foarte mult, inclusiv depărtarea faţă de Marele Cartier General Român (M.C.G.). Era nevoie de o nouă structură de “tip Armată” care să coordoneze şi să conducă unitar trupele. Sediul Comandamentului a fost stabilit la Sibiu, începând cu 11/24 decembrie 1918. Ulterior acesta s-a mutat la Cluj, apoi la Oradea.

În fruntea Comandamentului Trupelor din Transilvania, comandant a fost numit la 11/24 decembrie 1918 generalul de brigadă Traian Moşoiu33, originar din Bran, iar şef de stat major generalul de brigadă Ştefan Panaitescu, primul fost comandant al Diviziei 7 Infanterie, cel de-al doilea comandant al Brigăzii 40 Infanterie  din Divizia 15 Infanterie. Acest Comandament de Armată a pregătit şi condus operaţiunile de apărare a Marii Uniri, împotriva Ungariei de pe aliniamentul Munţilor Apuseni, până la Budapesta. Misiunea lui fundamentală a fost aceea de apărare a Marii Uniri ca act profund democratic şi întronarea administraţiei româneşti în Banat, Crişana, Transilvania, Maramureş şi părţile ungurene.

5. Corpurile VI şi VII Armată.

Corpul VI Armată (Cluj) s-a reînfiinţat în anul 1919 prin Decretul-Lege nr. 345/27 ianuarie/7 februarie 1919 şi “Decizia Ministerială” nr. 40/26.01.191934 şi practic a început să funcţioneze la 12 iulie 1919. Primul comandant a fost generalul de divizie Nicolae Petala. Avea în subordine Diviziile 16 Infanterie (Bistriţa), 17 Infanterie (Oradea), 20 Infanterie (Tg. Mureş) şi cercurile de recrutare: Beiuş, Bistriţa, Cluj, Odorhei, Tg. Mureş, Oradea, Satu Mare şi Sighetu Marmaţiei.

Corpul VII Armată (Sibiu) s-a înfiinţat concomitent cu Corpul VI Armată. Avea în compunere Diviziile 18 şi 20 Infanterie şi cercurile de recrutare: Sibiu, Alba, Făgăraş, Târnava Mică, Târnava Mare, Braşov şi Deva35.

Cele două comandamente de corp de armată vor fiinţa până în 1939, când datorită declanşării celui de-al Doilea Război Mondial vor fi desfiinţate şi transformate în Comandamente de Armată: Armata 1 (la Cluj) şi Armata 4 (Deva).

În perioada interbelică C. 7A. (Sibiu) a avut în subordine şi marile unităţi şi unităţile dislocate în Banat, cu zonă de responsabilitate de la râul Crişul Alb până la Orşova.

La Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920) s-a hotărât ca la armatele tuturor statelor beligerante, eşalonul “Armată” să fie desfiinţat. Singura ţară care nu a respectat această decizie a fost Germania, care după 1933, odată cu venirea la putere a lui Hitler a încălcat hotărârile Conferinţei de Pace de la Paris, trecând la o înarmare făţişă şi militarizarea ţării.

6. Constituirea Diviziilor 16, 17, 18, 19, 20 şi 21 Infanterie ardelene.

În prima fază s-au înfiinţat doar două divizii – 16 şi 18 Infanterie ardelene în baza “Deciziunii Ministeriale” nr. 40 din 26 ianuarie/8 februarie 1919 şi a Decretului-Lege nr. 345/25 ianuarie/7 februarie 191936. Înfiinţarea celor două divizii prin completarea cu efective s-a făcut prin Ordinul de chemare nr. 167, emis de Consiliul Dirigent, prin recrutarea contingentelor 1896, 1897, 1898 în zilele 17 februarie, 3 şi 8 martie 191937. Divizia 16 Infanterie a încorporat 339 ofiţeri şi 10.507 trupă, iar Divizia 18 Infanterie ardeleană, 421 ofiţeri şi 11.241 trupă38. Până la 3 aprilie 1919 au fost mobilizaţi şi Corpul Voluntarilor; 334 ofiţeri şi 8.450 trupă39; jandarmii = 117 ofiţeri şi 4387 trupă40. La data de 3 aprilie 1919 efectivele Armatei “TRANSILVANIA” numărau 35.796 oameni, din care 1.211 ofiţeri şi 34.583 trupă41. La 13 aprilie 1919 efectivele au crescut la partea operativă (P.O.) şi partea sedentară (P.S.) la 55.597oameni42.

În luna mai 1919 au fost mobilizate în etape Diviziile 20 şi 21 Infanterie, astfel: D. 20 I. avea 306 ofiţeri şi 9.525 trupă, iar D. 21 I. cu 323 ofiţeri şi 8233 trupă43. Ele vor spori efectivele Armatei “Transilvania” care vor ajunge la 1825 ofiţeri şi 73.984 trupă44. Pentru D. 20 şi 21 I. au fost mobilizaţi tinerii născuţi în 1893, 1892 şi 1891 şi cei între 1899-1894 rămaşi după constituirea părţilor sedentare ale D. 16 şi 18 I. Mobilizarea s-a executat în baza Ordinului de chemare nr. 914 al Consiliului Dirigent şi s-a încheiat la 24 mai 191945.

Divizia 17 Infanterie (Oradea) se va constituit treptat în 1919-1920, după încetarea ostilităţilor dintre România şi Ungaria. Sediul Comandamentului diviziei a fost stabilit în garnizoana Oradea.

Principalele forţe ale D. 16 I. (Bistriţa) erau dislocate astfel: B. 16 V. (Miercurea Ciuc), R. 81 I. (Dej), R. 82 I. (Tg. Mureş), R. 83 I. (Cluj), R. 84 I. (Bistriţa), R. 31 Art. (Cluj), R. 32 Ob. (Cluj). Divizia 16 Infanterie mai avea în compunere: Secţia telegrafie / B. 16 Pi., Compania Pioneri, Secţia Ambulatorie, Brutăria de Campanie, Divizionul de Călăraşi, Spitalul Diviziei (Bistriţa), Batalionul 16 Pioneri46. Sediul Comanda-mentului D. 16 I. a fost stabilit în oraşul  Bistriţa.

Principalele forţe ale D. 18 I. (Sibiu) erau dislocate astfel: B. 18 Vânători (Tg. Secuiesc), R. 89 I. (Braşov), R. 90 I. (Sibiu), R. 91 I. (Alba Iulia), R. 92 I. (Orăştie), R. 35 Art. (Sibiu), R. 36 Ob. (Sibiu). Divizia 18 Infanterie mai avea în compunere: Secţia telegrafie / B. 18 Pi., Compania Pioneri, Secţia Ambulatorie, Brutăria de campanie, Divizionul de Călăraşi, Spitalul Diviziei (Braşov), Batalionul 18 Pioneri48.

În luna mai 1919, la D. 16 I. comandant era generalul Alexandru Hanzu, născut în 1871 la Cacova Sibiului, şcolit la Academia Militară din Viena, iar şef de stat major locotenent-colonelul (sas) Artur Phleps. La D. 18 I., comandant era generalul Dănilă Papp (Pop s.n.), şef de stat major locotenent-colonelul Iosif Iacobici49, ambii cu studii militare superioare în Austria.

La 20 iulie 1919 comandant al D. 20 I. era generalul Mihail Darvari, şef de stat major locotenent-colonel Ilie Partenie50. La D. 21 I., comandant era generalul D. Glodeanu, şef de stat major locotenentul-colonel D. Papazoglu51. La o parte din regimente şi unităţile de divizie au fost numiţi în funcţii de comandă ofiţeri superiori şi inferiori din rândul saşilor şi şvabilor, care au acceptat funcţiile respective. Spre exemplu, comandant al R. 83 I. (Cluj) era locotenentul-colonel Heinrich Brandsch, la R. 84 I. (Bistriţa) comandant era locotenentul-colonel Adolf Reiner, la R. 91 I. (Alba Iulia) comandant era locotenent-colonelul Hugo de Grünberger52 ş.a.

7. Corpul Voluntarilor Români Ardeleni

Voluntarii români ardeleni au fost mobilizaţi prin Ordinul de chemare nr. 16753, la sfârşitul lunii ianuarie 1919. Sediul Corpului era la Cluj. Comandant al Corpului Voluntarilor Ardeleni a fost numit locotenent-colonelul Silviu Bardan54. Au fost constituite 3 regimente: Regimentul nr. 1 “Avram Iancu”, Regimentul nr. 2 “Alba Iulia”, Regimentul “Beiuş” şi Regimentul de voluntari “Horea” sosit la 27 martie 1919 din Italia (330 ofiţeri şi 8400 trupă)55. Au fost folosiţi în zona de supraveghere: Cluj, Turda, Târgu-Mureş, Reghin, Bistriţa, Sibiu, Alba Iulia, Aiud, Zlatna, Sighişoara, Odorhei, Sânmărtin, Braşov, Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc. Au îndeplinit îndeosebi misiuni de pază şi ordine, apărarea instituţiilor şi avutului obştesc.

Din Italia au mai sosit: Regimentul nr. 2 “Cloşca”, la Sibiu (16/29 martie 1919), iar la 20 aprilie 1919, la Făgăraş, Regimentul nr. 3 “Crişan”. În luna iulie 1919 unele dintre regimentele de voluntari au fost desfiinţate sau transformate în regimente de infanterie sau batalioane de etapă56, în total 6 batalioane de etapă.

8. Jandarmeria

La 28 februarie 1919 datorită eforturilor Consiliului Dirigent s-au constituit 13 Companii de jandarmi, grupate în 3 regimente: Regimentul nr. 7 Cluj, Regimentul nr. 8 Braşov, Regimentul nr. 9 Arad57. Aceste regimente cu precădere au îndeplinit misiuni de pază şi ordine în zonele de supraveghere stabilite de Comandamentul Trupelor din Transilvania (C.T.T.). Cele 17 companii existente la 3 aprilie 1919 au înlocuit treptat gărzile naţionale române, începând cu prima decadă a lunii ianuarie 1919. Cele 17 companii de jandarmi erau la 13 aprilie 1919 cu un efectiv de 188 ofiţeri şi 5.623 trupă58.

9. Diviziile 16 şi 18 Infanterie ardelene în operaţia de acoperire pe Tisa.

Nu vom intra în prea multe detalii, deoarece pe această temă s-ar putea scrie zeci de pagini. Cert este că după o oarecare stabilizare a acţiunilor militare pe Tisa, Diviziile 16 şi 18 Infanterie au trecut în acoperire, adică în apărare pe Tisa: D. 16 I. în compunerea Grupului de Nord, iar D. 18 I. în compunerea Grupului de Sud. Preluarea sectoarelor de apărare de pe Tisa de către cele două divizii şi regimentele din subordine s-a făcut treptat între 3 mai – 7 mai 1919 fiind înlocuite astfel: Diviziile 6 Infanterie şi 2 Vânători de către D. 18 I; Diviziile 1 şi 7 Infanterie de către D. 16 I. Pe malul stâng al râului Tisa s-au făcut lucrări genistice sumare pentru apărare. S-au exploatat la maximum condiţiile oferite de teren.

La declanşarea ofensivei armatei ungare la 20 iulie 1919 cele două divizii erau în apărare pe malul stâng al Tisei. Ele au făcut mari eforturi pentru limitarea pătrunderii trupelor ungare pe cele trei direcţii de ofensivă: Csóngrad-Mindszent, Szolnók-Turkéve, Tokaj-Rakamáz. S-au dat lupte grele timp de 4 zile, cele 6 divizii române au pierdut 123 ofiţeri şi 6434 soldaţi (morţi, răniţi şi dispăruţi)59. După ce cele două divizii ardelene au participat la ofensivă între 12 aprilie-mai 1919, ele şi-au îndeplinit cu succes şi misiunea de acoperire şi apărare pe Tisa.

 

Încetarea activităţii gărzilor naţionale ardelene - în prima decadă a lunii ianuarie 1919

Gărzile naţionale române din Transilvania s-au constituit la sfârşitul lunii octombrie 1918. Erau formate din foştii ofiţeri, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi români, care au revenit ACASĂ, după dezmembrarea armatei şi a Imperiului austro-ungar.

Menirea lor a fost de a apăra ordinea şi liniştea publică, avutul obştesc al cetăţenilor în condiţiile în care în plan local s-a creat un vid de putere, dezordine, iar primarii din peste 80% din localităţi, au plecat. Gărzile naţionale au constituit adevărata armată naţională a Transilvaniei, până la sosirea Armatei Române din Regat.

Gărzile naţionale s-au constituit din dispoziţiile Consiliului Naţional Român Central (Arad), fiind conduse şi coordonate după 1 Decembrie 1918 de către Consiliul Dirigent al Transilvaniei.

Comandant al Gărzilor Naţionale a fost numit Ştefan Ciceo-Pop, ministru al apărării şi siguranţei naţionale, iar şef de stat major, maiorul Alexandru Vlad. Ţinând seama că este vorba de o chestiune deosebită, vom reveni cu un studiu distinct pe această temă.

 

Participarea multor unităţi şi unităţi militare ardelene de la declanşarea ofensivei ungare din 20 iulie 1919, până la încheierea campaniei Armatei Române în Ungaria.

După oprirea pătrunderilor făcute de diviziile ungare pe cele trei direcţii cu D. 2 şi D. 4 I, la sud, cu D. 7, 5 şi 6 I. la centru şi Detaşamentul Szanto la Tokaj, trupele D. 16 şi 18 I. ardelene vor trece la ofensivă cu cele 8 divizii române din Regatul României pentru neutralizarea şi nimicirea inamicului. S-au remarcat R. 89 I. în luptele de la Öcsöd, R. 107 I. pe râul Kurca şi gara Szentes, R. 92 I. la Karcag, R. 90 I. la Mindszént, R. 89 I. la Szentes60, alături de celelalte regimente ardelene şi cele din Regatul României. O cronică amănunţită  a luptelor desfăşurate până la ocuparea Budapestei ne oferă Radu Cosmin în lucrarea “Românii la Budapesta” (2 volume), tipărită imediat după evenimente, în 1920, la editura Librăriei Stănciulescu, Bucureşti.

În zonă vor fi aduse ulterior şi D. 20 şi 21 I. ardelene. Divizia 20 Infanterie a fost dispusă în acoperire între Csáp şi Abádszalók, iar Divizia 21 Infanterie cu Brigada 11 Artilerie “vor acoperi sectorul Tisei între Abádszalók şi gura Mureşului”61. Prin aducerea celor două divizii, totalul forţelor române în ajunul forţării Tisei era de 12 divizii, din care: D. 1, 2, 6, 7, 16, 18, 20 şi 21 erau de infanterie, D. 1 şi 2 de Vânători şi D. 1 şi 2 Cavalerie. Ele reuneau 119 batalioane şi 84.000 de arme, 98 de baterii de artilerie cu 392 guri de foc, 60 escadroane şi 12.000 săbii62.

Cele patru divizii române ardelene au participat cu o parte din forţe la operaţia ofensivă, timp de 5 zile la vest de Tisa la dezarmarea trupelor ungare care s-au predat în masă. S-a încheiat astfel o epopee victorioasă a Armatei Române la care şi ardelenii au fost la înălţime alături de fraţii lor din Moldova şi Muntenia, reuniţi în aceiaşi casă – ROMÂNIA.

 

Concluzii:

a) Conduita celor patru mari unităţi la est şi vest de Tisa a fost una corectă, umanitară, evidenţiată de autorităţi, instituţii şi persoane particulare prin documente scrise inclusiv scrisori de mulţumire.

b) La operaţiunile din Ungaria cele 4 divizii ardelene au participat cu 52 batalioane de infanterie, 4 escadroane de cavalerie, 48 de baterii de artilerie, reprezentând 42%  din batalioane, 15% din escadroane, aproape 50% din bateriile de artilerie63, conduse de Comandamentul Trupelor din Transilvania (Armata “TRANSILVANIA”), la comanda căruia, la 12 aprilie 1919 va fi numit generalul de corp de armată Gheorghe Mărdărescu. Motivele certe ale schimbării din funcţie a generalului Traian Moşoiu nu sunt cunoscute. Cert este că după numirea generalului Traian Moşoiu la comanda Grupului de Nord a condus la întărirea coeziunii şi forţei comandamentului şi statelor majore de la divizii.

c) Cele patru divizii ardelene au pierdut între 12 aprilie-10 august 1919: 173 militari morţi şi 2.164 (morţi, răniţi şi dispăruţi). Ei merită pomenirea lor în veci şi GLORIE VEŞNICĂ!

d) Un rol hotărâtor în asigurarea victoriei Armatei Române pe Tisa şi a operaţiei ofensive şi contraofensive l-a avut generalul Traian Moşoiu cu Grupul de Nord (4 divizii) cu statul său major, care a dat lovitura principală ce a condus la capitularea generală a Armatei Ungare. Pentru meritele sale deosebite, înaltul patriotism de care a dat dovadă, generalul Traian Moşoiu a fost numit “Arhanghelul bătăliei pentru Ardeal”.

 

Prof. Dr. colonel (r.) Vasile Şt. TUTULA

 

Note:

1 Cf. Alexandru Baboş, Consiliul Dirigent, Ardelenii şi Apărarea Marii Uniri, Edit. Spicon, Sibiu, 2000, p. 36-37.

2 Ibidem, p. 49-50.

3 D. Preda, V. Alexandrescu, C. Prodan, În apărarea României Mari. Campania armatei române din 1918-1919, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p. 323.

4 Armata Română şi Marea Unire, Edit. Daco-Press, Cluj-Napoca, 1993, p. 216-235.

5 Apud Alexandru Baboş, op. cit., p. 260-266 (Anexele nr. 7-10).

6 Ibidem, p. 91-95.

7 Ibidem, p. 95-99.

8 Ibidem, p. 104-105, 116-121, 132-152.

9 Ibidem, p. 156-233.

10 Ibidem, p. 234-236.

11 “Gazeta Oficială”, nr. 13 din 15/28 februarie 1919, p. 63-65. După alte surse lista votată cuprindea 210 membri: Ştefan Pascu, “Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia”, Cluj-1968, p. 20-21; “Unirea” (Blaj), nr. 58, din 18 martie 1919 etc.

12 “Românul”, nr. 21, din 21 noiembrie/4 decembrie 1918, p. 1.

13 Gheorghe Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statului naţional unitar român (1918-1920), Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1985, p. 16-17.

14 Ştefan Pascu, op. cit., p. 383.

15 Romul Boilă, “Consiliul Dirigent, în “Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul 1918-1928”, vol. I, Cultura Naţională, Bucureşti, 1929, p. 89.

16 “Gazeta Oficială”, nr. 13 din 15/28 februarie 1919, p. 63-65.

17 Romul Boilă, op. cit., p. 92.

18 Alexandru Baboş, op. cit., p. 13.

19 Ibidem.

20 “Gazeta Oficială”, nr. 2 din 11/24 decembrie 1918, p. 6.

21 “Gazeta Oficială”, nr. 2 din 11/24 decembrie 1918, p. 6.

22 Cf. Prof. dr. Colonel (r.) Vasile Şt. Tutula, Rolul Gărzilor Naţionale Române din Transilvania în apărarea Marii Uniri din 1918 (oct. 1918-ian. 1919) până la sosirea Armatei Române din Regat, în “Astra Clujeană”, an. VI, nr. 1-2/2009, p. 13-20.

23 Cf. Alexandru Baboş, op. cit., p. 39.

24 Ibidem.

25 Ibidem; Iulian Patca, Vasile Tutula, Comandanţi ai Armatei a 4-a “Transilvania” (1916-2001), Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2001, p. 38-41.

26 Cf. Arh. M. Ap. N., fond Comandamentul Trupelor din Transilvania, dosar nr. 94, f. 59; Alexandru Baboş, op. cit., p. 260-261.

27 Alexandru Baboş, op. cit., p. 260-261.

28 Arh. M. Ap. N., fond Comandamentul Trupelor din Transilvania, dosar nr. 94, f. 59; Alexandru Baboş, op. cit., p. 260-261.

29 Arh. M. Ap. N., fond Marele Stat Major, Serviciul istoric, dosar nr. 128, f. 7-10.

30 Arh. M. Ap. N., fond Microfilme, rola P. II 5.161, c. 268.

31 “Monitorul Oficial”, nr. 256 din 13/26 februarie 1919, p. 5, 331; Iulian Patca, Vasile Tutula, Comandanţii Armatei a 4-a “Transilvania” (1916-2001), Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2001, p. 30-37.

32 ***, Cf. Armata a IV-a “TRANSILVANIA”. Istoria unei jumătăţi de veac, vol. IV 13 mai 1945-sept. 1999), Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1999, p. 454-455.

33 Alexandru Baboş, op. cit., p. 41-42.

34 Ibidem, p. 42; Vasile Tutula, Constituirea Comandamentului Trupelor din Transilvania (24 decembrie 1918) în revista “Dacia Felix Militaris”, nr. 2/1994-nr. 1(3)/1995, p. 62-64.

35 Cf. Armata a IV-a “TRANSILVANIA”. Istoria unei jumătăţi de veac, vol. IV …, op. cit., p. 454-455; Alexandru Baboş, op. cit., p. 55.

36 Armata a IV-a, vol. IV, op. cit., p. 455.

37 Apud Alexandru Baboş, op. cit., p. 55; “Monitorul Oficial”, nr. 243 din 26 ianuarie/8 februarie 1919, p. 4.784.

38 Cf. Alexandru Baboş, op. cit., p. 73.

39 Ibidem, p. 262, Anexa nr. 8.

40 Ibidem.

41 Ibidem, p. 262-263.

42 Ibidem.

43 Ibidem, p. 264-265.

44 Ibidem, p. 266.

45 Ibidem.

46 Ibidem, p. 81, 266 (Anexa nr. 10).

47 Ibidem, p. 268, Anexa nr. 12.

48 Ibidem, p. 79.

49 Ibidem, p. 268, Anexa nr. 12.

50 Ibidem.

51 Ibidem, p. 273, Anexa nr. 16.

52 Ibidem, p. 272, Anexa nr. 16.

53 Arh. M. Ap. N., fond Cdm. Tp. din Transilvania, dosar nr. 17, f. 146.

54 Apud Alexandru Baboş, op. cit., p. 86.

55 Ibidem, p. 87-88.

56 Cf. Arh. M. Ap. N., fond Cdm. Tp. din Transilvania, dosar nr. 94, f. 276.

57 Ibidem, Fond Microfilme, rola P II, 5.216, c. 105.

58 Arh. M. Ap. N., fond Cdm. Tp. din Transilvania, dosar nr. 52, f. 525.

59 D. Preda, V. Alexandrescu, C. Prodan, op. cit., p. 291.

60 Cf. Alexandru Baboş, op. cit., p. 193-197.

61 Ibidem, p. 206-207.

62 Ibidem, p. 208.

63 Ibidem, p. 247.