România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

În anul centenar de la Marea Unire, pe Câmpia Libertăţii din Blaj mai mulţi patrioţi din Alba Iulia au sărbătorit şi depus coroane de flori la bustul crăişorului Avram Iancu, cu ocazia celor 170 de ani de la Marea Adunare Poplară

 

 

La îndemnul preşedintelui Consiliului Naţional a Societăţii „Avram Iancu”, prof. Victor Bercea, mai multe filiale din ţară a Societăţii „Avram Iancu” printre care: filialele, Alba Iulia - preşedinte prof Emil Jurcă; Câmpeni - preşedinte Sicoe; Oradea ; Brăila reprezentată de octogenara Georgeta Bălan ; Tg. Mureş ; Cluj etc. au fost prezente la marea sărbătoare din ziua de duminecă 13 mai 2018, pentru a cinsti şi depune coroane de flori la bustul eroului naţional, marele revoluţionar paşoptist Avram Iancu şi la alţi corifei ai Revoluţiei de la anul 1848, care au fost cinstiţi prin ridicarea celor 26 de busturi ce străjuiesc Câmpia Libertăţii.

Pe lângă membrii Societăţii „Avram Iancu” - filiala Alba Iulia, au mai fost prezenţi şi reprezentanţii celorlalte organizaţii cultural-patriotice din Alba Iulia. Printre acestea s-au regăsit: Fundaţia „Alba Iulia 1918, pentru Unitatea şi Integritatea României” şi a revistei „DACOROMÂNIA”, reprezentată de teologul Rimo Vlonga; Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Alba, reprezentată de col. (r.) Ioan Galdea-preşedinte; Consiliul Seniorilor Alba, reprezentată de sociolog Dionisie Heljoni preşedinte; Asociaţia Naţională a cadrelor militare în Rezervă şi Retragere, filiala Alba, reprezentată de Gl. Brig. (r.) ing. Ioan Belci preşedinte; ASTRA Alba Iulia, reprezentată de col. (r.) Ioan Brad; Asociaţia Pensionarilor „Speranţa de Alba”, reprezentată de Corneliu Atanasiu; Grupul de Iniţiativă „Centenar - Marea Unire - Alba Iulia 2018”, reprezentat prin col. (r.) dr. ing. Constantin Avădanei - preşedinte şi alte multe persoane fizice şi juridice care nu fac parte din aceste organisme, dar care au în ADN-ul lor un firicel de patriotism pur românesc, pe a căror sentimente şi fapte se poate bizui ţara.

Pe aleile Câmpiei Libertăţii te întâmpină citate precum; „Zi de 15 mai 1848! Zi de lumină, de libertate şi de măreţie română, te pomenim şi te serbăm cu drag! Tu minunaşi lumea şi arătaşi că naţia română e matură, vrednică de libertate şi de a intra în frăţia cea mare a naţiilor. ... Te pomenim şi te serbăm cu drag, o zi măreaţă; căci întâiaş auzirăm atunci un popor răspunzând ... prin această strigare: „Noi vrem să ne unim cu Ţara”.

Activitatea a cuprins depuneri de coroane, fotografierea în grup, în faţa bustului lui Avram Iancu şi pe expanada din faţa PORŢII GLORIA şi a celor trei femei sculptate ce reprezintă Principatele: Ţara Românească, Moldova şi Transilvania. Tot aici pe zidul expanadei este scris cu litere mari din metal, vizibile de la distanţă textul: „ La 15 mai 1848 pe Câmpia Libertăţii reprezentanţii poporului român, au rostit răspicat dorinţa arzătoare a realizării unităţii naţionale a statului naţional Român visul de aur al unor veacuri de suferinţă şi luptă, prin istoricele cuvinte: „Vrem să ne unim cu Ţara”. Acest ideal al românilor s-a înfăptuit abia la 1 Decembrie 1918.

După ce s-a poposit pe la fiecare din cele 26 de busturi, ce reprezintă pleiada de aur a politicienilor vremii, au fost trecute în revistă tarabele cu exponatele diferitelor localităţi ce cuprindeau articole de artizanat, diverse obiecte aparţinând vechilor meşteşugari, artă culinară etc. Cu mare interes a fost urmărită parada portului popular prezentată de reprezentanţii tuturor comunelor judeţului Alba în frunte cu primarii acestora, care pentru meritele de a fi prezenţi şi la importanta acţiune de păstrare a tradiţiilor populare prin actul de cultură patronat de Consiliul Judeţean Alba „Cultură pentru cultură”, preşedintele C.J.Alba ing. Ion Dumitrel le-a înmânat diplome. A urmat program artistic de mare ţinută, la care au participat cântăreţi de renume şi unele formaţii artistice din localităţile rurale ale judeţului.

A fost o zi minunată atât climatic cât şi sufleteşte, care ne-a dat şi mai multă încredere că poporul român ştie şi poate să realizeze lucruri măreţe, să-şi cinstească cum se cuvine eroii şi istoria, ducând mai departe stindardul idealurilor transmite de strămoşii, moşii şi părinţii noştri.

 Dragomir VLONGA