România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Patriotism activ în anul centenar

ONG-urile nu uită trecutul şi înaintaşii ce reprezintă modele în acţiunile

vieţii de zi cu zi

 

 

Nu uităm trecutul României şi nici înaintaşii pentru a le duce şi îndeplini mai departe idealurile lor, prin acţiunile urmaşilor, printre care se numără şi rugăciunea colectivă ridicată spre cer cu ocazia slujbei parastaselor, rânduite în amintirea lor. O astfel de acţiune care îndeplineşte aceste criterii, cu miros de tămâie şi patriotism sa petrecut duminică 08. iulie 2018, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Lipoveni Alba Iulia, pr. paroh Ştefan Urdă, unde fundaţia „ Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” - preşedinte ing. Vasile Todor, împreună cu redacţia revistei „DACOROMANIA”, - director ec. Ioan Străjan, cu participarea membrilor tuturor ONG-urilor cultural - patriotice albaiuliene, au organizat trei parastase de pomenire pentru comemorarea tuturor foşti membrii ONG. trecuţi la Domnul, a martirilor şi a tuturor eroilor căzuţi pe toate câmpurile de luptă pentru bunăstarea şi apărarea României de la anul 1848 până în zilele noastre.

Întrucât ploaia torenţială nu a permis după dorinţa organizatorilor, desfăşurarea evenimentului la monumentul ridicat în curtea bisericii, dezvelit şi sfinţit în iunie 2009 prin grija fundaţiei mai sus amintite, a bisericii şi enoriaşilor din Lipoveni, proiectat de Vlad Străjan şi executat de B.V. Liviu, slujba parastaselor s-a oficiat în biserică. Ploaia nu i-a împiedecat să fie prezenţi la eveniment ec. Ioan Străjan, ing. Vasile Todor organizatorii acestui eveniment, col. (r.) Ioan Galdea, prof. sculptor Romi Adam, prof. Ioan Bâscă, prof. Georgeta Ciobotă, prof. Victor Făt care a recitat propria poezie „EROII” viceprimarul Gabriel Pleşa cu întreaga familie, teolog Rimo Vlonga, ing. Vasile Bogdan, Ioan Bălgrădean, prof. Dr. Anghel Gheorghe, col. (r.) Nicolae Paraschivescu, jurist Nicolae Iordache, prof. Constantin-Aurel Opincariu, Corneliu Atanasiu şi alţii, reprezentând toate ONG-urile cultural - patriotice albaiuliene. Au fost prezenţi deasemenea membrii familiilor celor comemoraţi, precum şi enoriaşii prezenţi la Sf. Liturghie.

Prin această acţiune s-a demonstrat încă o dată că preţuim trecutul României, prin respectul acordat înaintaşilor noştri, dovedind totodată că ONG-urile nu promovează un patriotism declarativ implicându-se într-un patriotism pragmatic, activ prin fapte.

 

 

 

DRAGOMIR VLONGA