România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Cartea „Album Sava Henţia” lansată la

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş

 

Joi 3 octombrie 2019, în prezenţa a peste 100 de participanţi de diferite vârste şi profesii din Sebeş şi Alba Iulia, printre care şi elevii clasei a -XI-a A, de la Liceul Tehnologic Sebeş, însoţiţi de prof. de istorie Rodica Groza, toţi iubitori de artă, cultură şi istorie, au luat parte la un eveniment cultural de înaltă ţinută şi real patriotism local, oferit de Consiliul Judeţean Alba prin Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, constând în lansarea cărţii „Album memorialistic 170 de ani de la naşterea marelui pictor român SAVA HENŢIA”, născut în comuna Săsciori, sat Sebeşel, jud. Alba.

La eveniment alături de Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia - manager prof. Silvan Stâncel şi-au adus contribuţia partenerii: Fundaţia ”Alba Iulia 1918 pentru Unitate şi Integritatea României” - preşedinte ing. Vasile Todor, Revista „Dacoromânia” - director ec. Ioan Străjan, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş gazda evenimentului -coordonator muzeograf prof. Radu Totoian, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş - director prof Nadia Mitrea, Biblioteca Municipală Sebeş, Asociaţia Culturală „GISAT” Sebeş - preşedinte prof Rodica Groza, ASTRA Sebeş - Despărţământul „Vasile Moga”- preşedinte prof. dr. Mihai-Octavian Groza şi Liceul Tehnologic Sebeş.

Activitatea s-a desfăşurat în aer liber în curtea muzeului, având ca martori statuetele şi vestigiile din piatră expuse, provenite din descoperirile din ani şi ani prin săpăturile arheologice din zonă, creând mediul unei ore de istorie veritabile a dăinuirii neamului românesc şi a bunei conveţuiri cu alte neamuri.

Evenimentul a fost deschis de moderatorul prof. Daniela Floroian, de la Biblioteca Judeţeană Alba, care a făcut cunoscută tema momentului cultural în desfăşurare, invitând la microfon pe toţi reprezentanţii parteneri, pentru a-şi aduce salutul lor acestui eveniment de mare încărcătură patriotică şi emoţională.

Prezentarea cărţii „Album memorialistic 170 de ani de la naşterea marelui pictor român SAVA HENŢIA” i-a revenit tot moderatoarei prof. Daniela Floroian, care a scos în relief munca celor trei autori col. (r.) Nicolae Paraschivescu, prof. dr. Ioana Raica şi ec. Ioan Străjan, subliniind că prin strădania acestora în realizarea cărţii s-a îndeplinit o dorinţă patriotică, de a-l face cunoscut pe marele pictor Sava Henţia în judeţ şi în ţară, să-şi ocupe locul pe care-l merită printre pictorii României. Apreciază efortul autorilor.

Poftiţi la cuvânt autorii au spus:

1. IOANA RAICA, informează pe cei prezenţi că pentru lucrarea de doctorat a cărei temă a fost pictorul Sava Henţia, a cercetat multe muzee din ţară, găsind operele acestuia dar nu se bucurau de o mediatizare şi punerea în valoare a acestora. Prin lucrarea de doctorat dar şi prin această carte lansată astăzi, se face un act de reparaţie, făcându-l cunoscut marelui public. De ce o carte album? Pentru că biografia unui pictor se cunoaşte prin picturile realizate. Punându-l în valoare nu va mai fi numit „Micul pictor”.

2. NICOLAE PARASCHIVESCU, cel care împreună cu majoritatea membrilor prezenţi la acest eveniment a Fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”cu a cărui gir a fost editată cartea, au pus mai mult sau mai puţin umărul la realizarea ei. După ce a arătat paşii nu uşori făcuţi pentru îndeplinirea acestei idei născute în cadrul fundaţiei, a prezentat unele aspecte din viaţa pictorului Sava Henţia, amintind de principalele tablouri realizate, tehnicile şi temele abordate.

3. IOAN STRĂJAN, a amintit că această acţiune pornită din interiorul fundaţiei, s-a înscris în programul şi proiectele dedicate Centenarului Marii Uniri şi a aniversării anul acesta a 20 de ani de la înfiinţarea Fundaţiei şi Revistei, care slujesc cu devotament, patriotism istoria reală, cultura şi românismul. A amintit şi de bogăţia trecutului istoric şi a culturii de care se bucură municipiul Sebeş.

După autori, au mai luat cuvântul:

- Prof. dr. Gheorghe Anghel, fostul director al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, care a felicitat şi salutat această realizare, ce îmbogăţeşte patrimoniul istoric şi cultural al României;

- Prof Nicolae Afrapt, născut în aceiaşi localitate cu pictorul Sava Henţia (Sebeşel), aminteşte că a fost primul care s-a ocupat de a-l face cunoscut pe acest mare pictor, prin numeroase articole publicate în ziarul „UNIREA” şi acordându-i numeroase pagini în monografiile publicate despre Săsciori şi Sebeşel. Şi-a arătat totodată mâhnirea că tocmai comunitatea din care provine pictorul nu-i dă preţuirea pe care o merită şi că face prea puţin pentru a-l face cunoscut. Este mâhnit că picturile care se află la biserica din sat nu sunt protejate după valoarea lor şi a pictorului, păstrându-le în condiţii ce favorizează degradarea acestora în loc să fie restaurate unele dintre ele. A spus că Sava Henţia trăieşte prin marii profesori universitari, medici, oameni de cultură din Cluj şi jud. Alba prin manifestările organizate şi desfăşurate, dedicate pictorului.

- Eleva Moga Andreea, din partea grupului de elevi prezenţi a adresat întrebarea: Sava Henţia are şi alte picturi sau numai portrete? Răspunsul prompt a venit din partea autorului Nicolae Paraschivescu, amintind de toate temele abordate, peisaje, şcene de războii, natură moartă, compoziţie şi pictură bisericească pentru care a primit medalia de aur.

- Ec. Ioan Bălgrădean, membru Fundaţiei, a remarcat şi apreciat cuminţenia şi interesul de care a dat dovadă clasa de elevi prezenţi, întrucât nici unul dintre ei, pe toată perioada desfăşurării evenimentului nu au fost văzuţi să folosească telefoanele mobile. Este un bun şi frumos exemplu pentru care merită felicitări.

- Muzeograful Radu Totoian, a lansat invitaţia ca la sfârşitul evenimentului, cei prezenţi să viziteze muzeul şi în special încăperea destinată celor 44 de picturi găzduite, semnate de Sava Henţia. A relatat modul de achiziţie şi sursa de unde la-au adus ca zestre a acestui muzeu.

- Prof. Silvan Stâncel, menegerul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba Iulia, a amintit de numeroasele proiecte pe care le derulează biblioteca, spunând că printre acestea în parteneriat cu Sebeşul se numără „Caravana Scriitori în Şcoli”, prin care intermediază întâlniri cu scriitori şi alţi oameni de cultură. A mulţumit tuturor pentru participare şi implicare, subliniind că la acest eveniment vedeta zilei este pictorul SAVA HENŢIA, faţă de care suntem răspunzători să-l promovăm.

Frumosul moment s-a încheiat prin oferirea de cărţi şi autografe de la autori, urmat de vizitarea muzeului.

În concluzie s-a făcut o treabă bună având parte de o largă participare, dând culturii locale şi a României o gură de oxigen. „Carte frumoasa, cinste cui te-a scris!”

Dragomir VLONGA