România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

„Dacoromania”,

semnificaţia succintă a unei aniversări

 

Acum 20 de ani. Secretara Ileana apăsă pe buton şi întrebă: „Un grup de domni vor să vă vadă, să-i primiţi în audienţă. Le-am spus că pe uşă scrie clar care sunt zilele de... Ce să le spun?”. „Simplu: deschide-le uşa, în rest ai grijă!”. În biroul strâmt şi întunecat intrară trei oameni trecuţi de-o anumită vârstă, parcă fâstâcindu-se. „Vă, rog, domnilor, luaţi loc. Ileana, 3 cafeluţe pentru oaspeţi!”. Unul dintre ei, ec. Ioan Străjan, rupe tăcerea: „Ştiţi, noi am înfiinţat, deocamdată între noi, o fundaţie: «Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României». Şi, ca să funcţioneze, ne-au trimis de la Consiliul Judeţean la dumneavoastră, domnule director, pentru un fel de aprobare. De la Cultură, aşa-s legile”. Şi-mi întinse un dosar, pe care l-am deschis, am citit pe diagonală şi l-am restituit, făcând o pauză încremenitoare pentru dânşii. „Domnilor, acest dosar este aprobat din clipa în care v-aţi hotărât să slujiţi nesiliţi de nimeni cultura, limba română, tradiţiile şi obiceiurile, continuitatea poporului român pe aceste meleaguri. Nici nu se putea un titlu mai exact - Alba Iulia - capitala Marii Uniri. Vă felicit! Instituţia vă sprijină în activitate, dacă e nevoie. Să fie într-un ceas bun!”. Reţinusem din tot programul fundaţiei o sintagmă: publicarea revistei „Dacoromania”, adică se va relua vechea publicaţie istorică. Un lucru necesar, nu doar Albei Iulia, ci ţării. Acest gând m-a bucurat şi-am venit la direcţie cu primul lor număr. Erau texte care aveau ca fundal segmente istorico-contemporane nu lipsite de interes.

Astăzi, în 6 septembrie, în numărul 94 al revistei „Dacoromania” a Fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”, care apare în parteneriat cu Consiliul Municipal Alba Iulia şi Consiliul Judeţean Alba, semnează 30 de autori: academicieni, jurnalişti, artişti plastici, istorici, critici literari, traducători, profesori universitari, preoţi, bibliotecari, documentarişti, din toată ţara şi din străinătate. Revista are peste 100 de colaboratori din ţări ca: R. Moldova, SUA, Ucraina, Rusia, Ungaria, Germania, Bulgaria, Turcia, Grecia, Franţa. Polonia, China, din ţări latino-americane şi Orientul Îndepărtat. Ea apare de 4-6 ori pe an, în funcţie de posibilităţile financiare asigurate cu mari dificultăţi. În colectivul redacţional îi întâlnim pe Ioan Străjari (director), scriitorul Ion Mărgineanu (redactor-şef), prof. Victor Făt, Ioan Popescu - secretar de redacţie, Gabriel Grigoraş, prof. Georgeta Ciobotă, ing. Dan Botiza, Vasile Todor, Dragomir Vlonga, Ilie Dionisie, Constantin Opincaru, Nicolae Paraschivescu, Ioan Galdea,

La cei 20 de ani de la apariţie, revista a stabilit relaţii redacţionale cu mai multe ţări ale lumii, universităţi, instituţii de cultură, biblioteci, muzee, ambasade, reviste de cultură, ziare, arhiepiscopii, centre de documentare, fundaţii, societăţi istorico-culturale, biblioteci naţionale, devenind respiraţia adevărului în cercetarea problemelor istorice şi contemporane, culturale, emblemă a unor manifestări, aniversări, comemorări, asigurând plăci legate de evenimente majore, întâmplări legate de segmente vii, de Marea Unire de la 1918, considerată fiind în acest domeniu glasul cel mai lucid al înţelepciunii, o poartă deschisă spre apărarea intereselor naţionale ale României în toţi aceşti ani.

Toţi cei care se simt români, cititori adevăraţi, urează publicaţiei „La mulţi ani!”. Era 6 septembrie, acum 20 de ani. Respira în universalitate „Dacoromania” - serie nouă.

                                                                             Cu bine, Ion MĂRGINEANU

 

 

 

 

Revista DACOROMANIA

 

Dacoromania este

Tărâm străbun de poveste

Moştenire de la daci

Cei mai viteji dintre traci.

 

Este vatra zămislirii

Şi în timp a devenirii

A neamului românesc

Pe pământul strămoşesc.

 

La meleagul din străbuni

Cu tot neamul de români

Cu tot ce este-n pământ

Şi avem pe el mai sfânt.

 

Dacoromânia-nseamnă

Mioritic plai ce-ndeamnă

La dragoste şi iubire

Pentru o ţară-n nemurire.

 

E şi Revista ce spune

De româna naţiune

Şi de drumul ei frumos

Spre un ţel tot mai luminos.

 

DacorRomânia este

A românilor poveste

De la-nceput pân-acum

Pe la-nceput pân-acum

De la-nceput pân-acum

Pe al existenţei drum.

 

Ştefan CEAUŞESCU TĂTULESCU