România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Pastorala Mitropolitului Andrei Şaguna nr. 60 din anul 1853

 

Pastorala Mitropolitului Andrei Şaguna nr. 60 din anul 1853 a fost transmisă preoţilor parohiilor româneşti ortodoxe din Ardeal, pentru a fi prezentate credincioşilor, în urma atentatului nereuşit a ungurului Janos Libenyi asupra împăratului Franz Josef I după victoria în revoluţia din 1848-1849.

Originalul pastoralei-document, a fost donat (dăruit) de familia MIRON Silviu, ec. Ioan Străjan care a efectuat şi traducerea respectivă.

Ioan STRĂJAN

 

Nr. 60/1853

Iubiţilor mei fii întru Hristos!

 

Viaţa cea scumpă a preaînduratului nostru împărat s-a aflat în zilele acestea într-o primejdie mare, dar prin atotputerncia milă a lui Dumnezeu a fost mântuită.

După o ştire, ce a sosit ieri de la Viena, Înaltul Guvern militar şi civil al ţării, maiestatea sa împăratul ieşind în 6/18 zile ale curgătoarei luni, pe la amiază la preumblare, deodată un om fără de lege, a sărit asupra monarhului cu un cuţit, furişându-se pe la spate rănindu-l la gât. Cea mai mare nenorocire şi bucurie a noastră a tuturor, ni se înştiinţează mai departe că vătămarea aceasta nu este primejdioasă.

Sânt pe deplin convins iubiţilor! că ştirea aceasta va stârni cea mai adâncă întristare şi durere în inimile noastre, căci s-a aflat un ticălos care a cutezat a ridica mâna sa asupra persoanei cea sfinţită a împăratului, dar tot deodată sunt încredinţat că nu-i sfârşitul ce l-a avut această faptă urâtă, căci cunoaşte lucrarea Proniei Dumnezeieşti care a urmărit pe insul său şi a amorţit mâna ucigaşului ca să nu poată tăia firul unei vieţi, care este atât de scumpă pentru întreaga împărăţie.

Deci cum altminteri să mulţumim noi cerescului părinte, pentru scăparea cea minunată a Preaînaltului nostru împărat, din primejdia în care s-a aflat cu viaţa, decât mergând în Casa Domnului şi înălţând către cer, fierbinţi rugăciuni de mulţumită pentru indurarea  ce s-a revărsat asupra insului, sau şi prin urmare asupra noastră a tuturor şi rugând pe Dumnezeu ca să scutească şi să păzească şi de aici în acolo pre Înălţatul nostru împărat şi să-l ţină nevătămat şi întreg până la cele mai adânci bătrâneţe.

Drept aceia poftesc pe Prea Cinstiţii Protopopi şi pe cinstiţii preoţi, ca în Duminica lăsatului de carne, iar unde nu va sosi această circulară până atunci, în duminica lăsatului de brânză, să facă rugăciuni în bisericile lor parohiale, atât de mulţumită pentru scăparea Maiestăţii Sale Împăratul, cât şi pentru ca să-i dăruiască Dumnezeu o viaţă îndelungată şi liniştită şi să-i supuie sub picioarele lui pe tot vrăjmaşul şi pismaşul.

Împărtăşind - Arhiepeasca Binecuvântare, rămân

al vostru  de bine voitor arhiereu

   Andreiu

Sibiu în 11 februarie 1853