România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

 

„Ziua Limbii Române”

 

Ziua Limbii Române se sărbătoreşte în România la data de 31 august, la aceiaşi dată cu „Limba Noastră”, o sărbătoare similară celebrată în Republica Moldova (sora noastră) din 1990, care are scopul de a cinsti şi onora limba de stat.

Primele semne pentru legiferarea „Zilei Limbii Române” s-a petrecut în 31 august 2006 când s-a organizat pe treptele Teatrului Naţional din Bucureşti „Concertul limbii române”, eveniment menit să promoveze libertatea şi necesitatea de a vorbi limba română. Este sărbătoarea identităţii şi demnităţii naţionale. Pentru a atrage atenţia asupra importanţei păstrării calităţii limbii române şi pentru a-i sprijini pe românii dinafara graniţelor să-şi păstreze cultura şi identitatea naţională, ziua de 31 august a fost proclamată prin Legea nr. 53 din 2013, drept „Ziua Limbii Române”.

Ziua Limbii Române este marcată de autorităţi şi instituţii publice, de reprezentantele diplomatice şi institute culturale ale României, precum şi de instituţii româneşti din străinătate, prin organizarea unor programe şi evenimente cultural-educative (ca ceia care va avea loc la Alba Iulia în 31 aug. 2019 orele 10,00 la Bustul lui Mihai Eminescu situat pe Aleea Scriitorilor, din parcul M. Eminescu din Oraşul de Jos), cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate limbii române. Manifestările naţionale şi cele internaţionale, îşi propun să-i unească pe 31 august, pe cei care vorbesc şi simt româneşte şi dau ocazia de a ne reaminti că limba noastră-i o comoară şi că limba românească este patria noastră.

Învăţată în familie şi în şcoală, iubită, cultivată şi îmbogăţită mereu, uneori din păcate ignorată, poluată ori uitată, limba e vie şi puternică, pentru că exprimă, uneşte sau dezbină, defineşte identitatea, se moşteneşte şi se lasă moştenire, este „tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul sacru lăsat de generaţiile trecute ” (Vasile Alecsandri). „Limba este însăşi floarea sufletului etnic al românimii” ( Mihai Eminescu ). „ A vorbi despre limba în care gândeşti este ca o zi de sărbătoare....” (Nichita Stănescu).

Limba română, cu toată diversitatea, bogăţiea şi forţa sa expresivă, n-a aşteptat o anume zi pentru a fi sărbătorită, marii gânditori, scriitori şi poeţi, au celebrat-o prin toate scrierile lor, sau au cântat-o în ode, iar înţelepciunea populară s-a exprimat despre limba noastră strămoşească cu haz şi har în proverbe şi zicători. Exemple: - „Limba dulce mult aduce”; - „Limba ta e capul tău”; - „ Limba îndulceşte, limba amărăşte” etc. Limba română face parte dintre limbile romanice, este vorbită de 28 milioane de oameni din toată lumea, fiind a cincea după numărul de vorbitori.

Cu mici deosebiri de accent sau pronunţie, limba română este vorbită şi înţeleasă de toţi conaţionalii indiferent de zona geografică (cu mici excepţii în judeţele cu populaţie maghiară, în defavoarea acestora), deşi în Moldova, Muntenia, Transilvania, Oltenia, Basarabia sau Bucovina se vorbesc mai multe graiuri.

Această sărbătoare să fie marcată prin a ne sili să vorbim cât mai corect, să nu o mutilăm, să o păstrăm frumoasă, dulce şi întreagă ca limbă maternă şi naţională, să o apărăm de toate abuzurile, concurenţele şi presiunile interne şi externe. TRĂIASCĂ ÎN VEAC LIMBA ROMÂNĂ ŞI POPORUL ROMÂN!

Sărbătorirea „Zilei Limbii Române” s-a desfăşurat la bustul geniului poeziei noastre „Mihai EMINESCU” aflat pe Aleea Scriitorilor din parcul oraşuliui Alba Iulia „Mihai Eminescu”.

 

Dragomir VLONGA

  Alba Iulia -13 August 2019 „Ziua Limbii Române”