România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Vizită la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria

„Sfântul Nicolae” de la Gyula

 

 În data de 12 decembrie a. c. o delegaţie formată din: protopopul Cornel Juică, Parohia Ortodoxă Mesici, Republica Serbia, jurist Aurel Bancu, secretat al Asociaţiei Culturale, ,Constantin Brâncuşi”, Timişoara, Ioan Roşca, preşedintele Asociaţiei Culturale „Nicolae Ursu” din Şanoviţa, jud. Timiş şi istoricul Constantin C. Gomboş, reprezentantul Fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României” şi a redacţiei revistei „Dacoromania” din Alba Iulia a fost primită la Episcopia Ortodoxă Română din Gyula, Ungaria.

 Delegaţia a fost întâmpinată la reşedinţa episcopală de către Presfinţitul Părinte Siluan Mănuilă, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria şi Locţiitorul Episcopiei Daciei Felix, subordonată Patriarhiei Române.

 Vizita a început la Biserica Episcopală cu Hramul „Sfântul Nicolae” din Gyula. Istoricul bisericii a fost prezentat de Preasfinţitul Părinte episcop care a subliniat că aceasta are o istorie începând cu anul 1721 şi până în prezent făcând parte din patrimoniul cultural al oraşului Gyula. Un rol însemnat în ridicarea bisericii a avut familia Nicoreşti.  În anul 1721 a fost construită prima biserică ortodoxă română din lemn. Construirea prezentei biserici a durat timp de zece ani, fiind finalizată în 1812. Turnul, în schimb a fost construit mult mai târziu, abia în anul 1854. Biserica episcopală are o lungime de 32 m şi lăţimea de 14 m.

Înălţimea până la structura acoperişului fiind de 39 m, iar crucea care se vede pe turn este la o înălţime de 42 m. Iconostasul bisericii este considerat a fi o deosebită capodoperă de artă. Picturile sacre sunt creaţia lui Arsa Teodorovici iar icoanele sunt împodobite cu sculpturi din lemn în formă de trandafiri şi poleite cu aur. La intrare se poate vedea o cruce înaltă de trei metri ridicată în anul 1869 în memoria credinciosului Bogdan Lazăr. Interiorul bisericii a fost renovat în anul 1928 de către pictorul Predmerszky Bela Biserica are influenţe ale stilului baroc târziu fiind considerată un monument în stil clasic.

 S-a continuat apoi cu primirea la reşedinţa episcopală unde în sala de primire a oaspeţilor a avut loc un fructuos dialog despre acţiunile bisericii române ortodoxe din Voivodina, Republica Serbia, din Banatul Românesc despre modul în care se poate colabora în viitor. Autorul acestor rânduri s-a referit la bogata activitate a Fundaţiei noastre pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, despre modul în care revista „Dacoromania” prezintă istoria Neamului Românesc de pretutindeni, strădania redacţiei de a reliefa legăturile de neam şi suflet dintre românii din cele patru zări.

 Preasfinţitul părinte episcop Siluan a rămas profund impresionat despre cele relatate de membrii delegaţiei. Unele informaţii nu le cunoştea şi s-a bucurat de calitatea membrilor delegaţiei. A fost semnat un Protocol de colaborare culturală, artistică şi spirituală între Parohia ortodoxă a localităţii Şanoviţa, judeţul Timiş cu Parohia ortodoxă cu sediul în localitatea Apateu - Ungaria, cu cea din Mesici - Republica Serbia şi Asociaţia culturală „Constantin Brâncuşi, Timişoara”.

 

 

 Constantin C. GOMBOŞ

                             istoric