România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Ziua Roşiei Montane

6 Februarie 2020

 

 

Roşia Montană este o aşezare frumoasă din Ţara Moţilor. Aici se află cel mai mare zăcământ auro-argentifer de la noi din ţară. Vechimea mineritului, ocupaţie de bază a locuitorilor se pierde în cenuşiul epocii fierului, continuând în perioadele istorice până în zilele noastre.

Între anii 1786-1855, în minele de aur au fost descoperite tăbliţele cerate („cărţi din lemn”) care datează dintre anii 131-167 p.Chr. S-au găsit 50 de piese, din care 25 s-au păstrat întregi sau părţi din ele, fiind publicate integral în anul 1873 de Th. Mommsen şi reanalizate mai târziu de I.I. Russu.

 

Tăbliţa cerată XVIII datată 6 februarie 131 p. Chr., a fost descoperită în anul 1854 în galeria Ohaba – Sf. Simion de pe versantul sudic al muntelui Cârnic. Din conţinutul acesteia se cunoaşte prima dată toponimul localităţii Roşia Montană de Alburnus Maior.

În anul 1981, cu prilejul aniversării a 1850 de ani de atestare documentară a localităţii şi mineritului, s-au organizat ample manifestări cultural-istorice, la care au participat acad. Ștefan Pascu, prof. univ. dr. Hadrian Daicoviciu, profesori şi cercetători din Alba Iulia şi Cluj, cadre tehnice locale. Au fost prezentate comunicări ştiinţifice, filmul „În California antichităţii” şi s-a inaugurat oficial „Muzeul mineritului din Roşia Montană”, unicat la noi în ţară. Generaţiile prezente şi viitoare au datoria de a păstra şi valorifica în interes naţional această avuţie de la Rosia Montană.

An de an, la 6 februarie să aducem un omagiu Roşiei Montane. Să luptăm pentru a fi inclusă în circuitul cultural-istoric naţional şi internaţional şi în patrimoniul UNESCO.

 

Ing. Aurel A. SÎNTIMBREAN

 

  Muntele Cârnic, versantul sudic, unde s-a
descoperit Tăblița cerată XVIII

Tăblița cerată XVIII, datată 6 februarie 131 p.Chr.,
Muzeul Național de Istorie București