România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

În amintirea sacrificiului suprem al martirilor albaiulieni, zona Lipoveni din timpul Revoluţiei Române de la 1848-1849

 

 Duminică 12 iulie 2020, la Monumentul ridicat în amintirea şi cinstirea martirilor albaiulieni aparţinând cartierului Lipoveni din Revoluţia Română de la 1848-1849, situat în curtea Bisericii Ortodoxe Române „ Adormirea Maicii Domnului” din Alba Iulia - Lipoveni, prin grija fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”, preşedinte ing. Vasile Todor, a revistei „Dacoromania”, director ec. Ioan Străjan şi a preoţilor parohi Sergiu Pantea şi Gheorghe Hriţac, a avut loc slujba parastasului de pomenire la 172 de ani de la moartea nedreaptă a martirilor din Lipoveni şi Miceşti.

 Monumentul a fost ridicat şi sfinţit în 25 iunie 2009, la iniţiativa şi cu sprijinul fundaţiei amintite mai sus, a bisericii şi enoriaşilor, în baza schiţei lui Vlad Străjan, lucrări executate de B. V. Liviu, marcând 160 de ani de la sfârşitul Revoluţiei Române din Transilvania.

 La parastasul care a avut loc afară în aer liber, cu respectarea tuturor restricţiilor impuse de pandemia Covid-19, după săvârşirea Sfintei Liturghii, au participat enoriaşi din zona Lipoveni rude cu martirii, şi membrii fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”, care de la ridicarea monumentului din 2009, organizează an de an parastase în memoria acestor martiri.

 Dintre membrii fundaţiei au fost prezenţi ec. Ioan Străjan, ing. Vasile Todor, coloneii în rezervă, Victor Teodorescu, Nicolae Paraschivescu, Ioan Galdea, Ioan Brad, Constantin Gomboş, profesorii Maria Cioica (preşedintele ASTRA - Alba), Constantin-Aurel Opincariu, Nicolae Vancu, teolog Rimo Vlonga, tehn. Corneliu Atanasiu, juriştii Claudiu Dărămuş, Nicolae Iordache, Inginerii Vasile Bogdan, fraţii Călin şi Gabriel Pleşa ( contributori la realizarea monumentului) etc.

 După slujba parastasului au spus câteva cuvinte Ioan Străjan, Constantin-Aurel Opincariu, istoricul Constantin Gomboş şi Maria Cioica, referitoare la evenimentele Revoluţie de la 1848- 1849 din Transilvania şi la cruzimea magheară prin care au fost omorâţi cei 49 de martiri din Lipoveni înscrişi nominal pe monument, dintre care 4 tineri sub 18 ani : Florea Gheorghe 17 ani, Câmpean Nicolae 16 ani, Ribilă Ioan 16 ani, Bercariu Nicolae 15 ani şi 6 femei: Berghian Maria, Păcuraru Anica, Raţiu Paraschiva, Comşa Anişca, Aldea Maria şi Boncea Maria.

 Evenimentul a avut şi menirea de a repune în paginile istoriei României, adevărul jertfelniciei istorice a românilor pentru identitatea României în faţa tuturor prigoanelor impuse de puterile austro-ungare. Nu vom accepta denaturarea istoriei pe care încearcă să ne-o scrie alţii, adevărul trebuie să învingă, sunt cuvintele cu care a încheiat discursul Ioan Străjan,

 

Dragomir VLONGA