România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Vlădica Ignatie al Episcopiei Huşilor - La 44 de ani de viaţă şi 19 ani de slujire la Altar, din care 9 ani ca arhiereu

 

Alba Iulia este oraşul care a pus amprenta şi a contribuit decisiv la formarea sfinţiei sale ca teolog, cărturar şi patriot

Episcopul ortodox român al Episcopiei Huşilor, având numele de mirean Ilie Trif,s-a născut în data de 7 iulie 1976 în comuna Bilbor, judeţul Harghita, în urmă cu 44 de ani , din părinţii Trif Gheorghe şi Ana.

Pregătire şcolară o începe în comuna natală Bilbor, unde a absolvit şcoala generală în 1991, după care a urmat cursurile Colegiului Mihai Eminescu din Topliţa jud. Harghita în anul şcolar 1991-1992, iar în perioada 1992-1997 este elev al Seminarului Teologic Ortodox „ Mitropolit Simion Ştefan “ din Alba Iulia, continuând în perioada 1997-2001 studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. După un stagiu de cercetare bibliografică la Mănăstirea benedictină En Calcat, Franţa în 1998, şi-a continuat formarea profesională la cursurile de master organizate la Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia în perioada 2003-2005, pe care le-a încheiat cu disertaţia: „Teologia persoanei în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae. O incursiune în teologia patristică şi contemporană.” A fost admis şi a urmat în perioada 2001-2007 cursurile doctorale de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, la specializarea patrologie şi literatură Post Patristică, sub îndrumarea ştiinţifică a arhidiacon prof. univ. dr. Constantin Voicu. Studiile doctorale au fost continuate la Facultatea de Teologie „ Patriarhul Justinian” din cadrul Universităţii din Bucureşti sub îndrumarea ştiinţifică a diacon prof. univ. dr. Ioan Caraza, în perioada 2007-2011, sub a cărui conducere magistrală, a întocmit şi susţinut teza de doctorat: „ Sfântul Grigorie Palama şi doctrina despre energiile necreate” (Bucureşti 2011). Preasfinţia Sa continuă studiile pentru un alt doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ethniko Kapodistriako” din Atena - Grecia, pregătind o teză de doctorat cu tema: „Contribuţia teologilor români contemporani la dialogul teologic inter creştin”, sub îndrumarea ştiinţifică a arhimandritului prof. dr. Hrisostomos Savvatos.

A fost hirotonit diacon şi preot în anul 2001 şi tuns în monahism, primind numele de Ignatie, în 2008, pe seama Mănăstirii „Sfânta Treime” din Alba Iulia (Catedrala arhiepiscopală), la iniţiativa arhiepiscopului Andrei Andreicuţ (în prezent Mitropolit al Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului). În acelaşi an 2008 a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar în 2011 la cel de arhimandrit.

Relaţia caldă şi eficienţa din punct de vedere pastoral, cu credincioşii catedralei şi mai cu seamă cu studenţii din mediul universitar albaiulean, l-au recomandat ca prietenul şi duhovnicul tinerilor. Poate tocmai din acest motiv, prima lucrare editată a fost una despre tineri: „ Paradoxul creştin şi cartea tinereţii”, scoasă la Editura „Reântregirea” din Alba Iulia, în anul 2008.

În data de 24 octombrie 2011 a fost ales în şedinţa Sfântului Sinod al Bisercii Ortodoxe Române, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, cu titulatura de Mureşanul. Hirotonia întru arhiereu a avut loc în data de 11 decembrie 2011, în Catedrala Mitropolitană „Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavril şi Rafail” din Paris - Franţa.

În data de 5 octombrie 2017 a fost ales cu majoritatea de voturi (39 din 48 de voturi liber exprimate, unul fiind nul), episcop titular la Episcopia Huşilor de către Sfântul Sinod al BOR.

De-a lungul timpului a fost redactor responsabil al oficiosului Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia „Credinţa Străbună” (1998-2003), membru în comitetul de conducere a Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din Balcani (BOYA), ca reprezentant al asociaţiilor ortodoxe de tineret din România ( 1998-2002). În cariera didactică a fost asistent asociat la catedra de Formare duhovnicească (2002-2003), asistent titular (2004-2008) la catedra Patrologie şi Literatură Patristică şi Limba Elină (2008-2011) din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Alba Iulia. Recalibrează viziunea şi practica pedagogic-universitară prin inserţii personale şi calde în calitate de profesor şi prieten nedisimulat al Patristicii şi al studenţilor de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia.

Studiile publicate şi cercetările intreprinse de Preasfinţia Sa, îl recomandă ca pasionat al teologiei patristice din secolul al XIV-lea, Teologia Persoanei- antecedente patristice şi reverberaţii contemporane, Raportului dintre Teologie şi Filozofie în lumea Răsăriteană, Tradiţie isihastă în variantă bizantină şi românească. Este membru în Colegiul de redacţie al revistei „Altarul Reîntregirii” publicaţie oficială a Facultăţii de Teologie din Alba Iulia, membru în Comitetul de redacţie al revistei „Tabor”, Revista de Cultură şi Spiritualitate al Mitropoliei Clujului, revista „Altarul Reîntregirii”, precum şi membru în echipa redacţională a postului de radio „Reîntregirea” Alba Iulia.

 Activitatea ştiinţifică subsumează, publicarea de cărţi, traduceri, un însemnat număr de studii ştiinţifice, conferinţe internaţionale şi naţionale, conferinţe duhovniceşti în ţară şi străinătate (Londra, Oxford, Madrid, Paris etc.). Peste 30 articole de popularizare („Credinţa Străbună”, „Lumina”, „Dilema Veche”, „Astra Blăjeană” (ţinând aproape de ASTRA Alba-Blaj), Unirea, Informaţia de Alba etc.). La această bogată activitate se mai adaugă sute de emisiuni, interviuri, reportaje Radio-TV (Radio Reântregirea, Radio Trinitas, Radio România Actualităţi, Radio Renaşterea, TV. Trinitas etc.).

 Cu ocazia intronizării în data de 22 octombrie 2017, pe postul vacantat al Episcopiei Huşilor prin plecarea fostului episcop Corneliu Bârlădeanu, declară, dar şi dovedeşte : că îi place simplitatea, iar pasiunile sale sunt cărţile şi nu luxul material.”

 Episcopia Huşilor înfiinţată pe timpul domniei lui Ştefan Cel Mare (şi Sfânt), în anul 1498, cu perioade de întrerupere, a fost reînfinţată în anul 1996. Are sediul în oraşul Huşi, („Oraşul dintre vii”), jud. Vaslui având în subordine 304 parohii, 500 lăcaşe de cult, 19 mănăstiri, 254 preoţi, 250 călugări, un seminar teologic şi câteva aşezăminte sociale şi trei protopopiate ce cordonează toată activitatea pastoral bisericească din judeţul Vaslui. Îşi desfăşoară activitatea administrativă în Palatul episcopal construit în perioada 1782-1792, are un muzeu episcopal reconstruit în perioada 1998-2003, iar activitatea liturgică, pastorală şi duhovnicească se desfăşoară în Catedrala Episcopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, ctitorie a lui Ştefan cel Mare construită în 1494-1497.

 Prin origine şi formaţie teologico-cărturărească vlădica Ignatie este un adevărat voievod al timpurilor noastre.

 La ziua aniversară din 7 iulie 2020, toţi cei           care-l cunoaştem îi dorim sănătate şi ani mulţi de slujire pe ogorul ortodoxiei şi viaţă lungă în lupta şi îndrumarea spre mântuire a păstoriţilor! LA MULŢI ANI!

 

Teolog Dragomir VLONGA