România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

În pagini, istoria revine – Târgu Mureş, 2 septembrie 1940

 

Astfel de necroloage s-au tipărit în noaptea de 30 aug. – 1 sept. 1940 în oraşele din Ardealul de Nord şi au fost transmise intelectualilor şi conducătorilor români din localităţile Ardealului cedat.

 

Traducere:

Cu frăţească durere de comun destin, dar împăcaţi de voinţa lui Hitler şi Musolini, aducem la cunoştinţă, că copila şi rudenia care n’a voit ca să se sacrifice, România Mare, zămislită de Trianon în fragedă vârstă de 22 ani, după îndelungate suferinţe şi boală, precum şi amputarea făcută de doctorul Stalin, după ultima împărtăşanie dată de părinţii noştri sufleteşti Hitler şi Musolini, şi-a dat sufletul, dar nu creatorului ei, ci îngerului păzitor al răzbunării nedreptăţilor.

Rămăşiţele pământeşti ale gălăgiosului nostru răposat, care multe a promis, dar fără a le respecta, după ce pământul Turnul-Severinului nu le-a primit, le aşezăm spre veşnica odihnă la Wiena.

Prohodul pentru deslegarea sufletească se va celebra în parlamentul din Budapesta de către contele Telëky şi Csáky.

Memoria-i să se odihnească în pace în istorie!

 

                      Ferdinand şi Maria                                                 Wilson, Benes, Cseber Laji

                                Părinţi                                                                            unchi

                          Carol al II-lea                                                         Cehoslovacia, Polonia

                          Tată adoptiv.                                                                       Surori

                                                                                                  Care au murit de aceeaşi boală.

Anglia, Franţa, Turcia, Antanta Mică, Antanta Mare şi Oficiul de sare din Geneva ca şi rudenii.

Întreprinderea de pompe funebre „Ungaria şi Bulgaria”

Târgu Mureş, 1 Septembrie 1940

Redacţia revistei DACOROMANIA

 

Notă: Înscrisul de mai sus reprezintă un exemplu de ordin al noilor autorităţi ungureşti instalate în „Ardealul Cedat” după data de 30 Aug. 1940 prin care se ordonă românilor în mod „civilizat” de a-şi părăsi casa şi pământul natal, în termen de 3 ore de la înştiinţare.

 

D-lui Prodan Sabin, din partea comandamentului militar maghiar regal al Clujului.

 

                                                                                                     Cluj, 1940, octombrie 4

 

Din acest moment, împreună cu familia, îl expulzez de teritoriul Ungariei.

Îl somez, pentru 3 ore (dar mai târziu 14 ore) să se prezinte la gară.

Orice contestare este exclusă!

                                          Comandamentul militar

                                          al oraşului

                                          Semnat indescifrabil

Text de mână, imposibil de descifrat.

Ştampilă

Cluj, oct. 1940     

Redacţia revistei DACOROMANIA