România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Apelul generalului Mircea Chelaru:

Este revoltătoare „abilitatea” administratorilor acestei ţări de a se descotorosi de tot ce este originar românesc

 

 

Către, Primarul orașului Alba Iulia, Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, Președintele Consiliului Județean Alba, Ministrul Culturii și Identității Naționale, Departamentul ”Centenar” din cadrul Guvernului României, Toți cetățenii  Albei Iulia, capitala Marii Uniri a românilor.

În numele tuturor trăitorilor din toate colțurile locuite de români care în aceste zile ridică rugăciune de pomenire Voievodului Martir Mihai Viteazul, vă aducem salutul nostru de frățietate și de dreaptă credință. Și mai aducem Laudă lui Dumnezeu că ne-a îngăduit în marea Lui bunătate să trăim și să ne bucurăm împreună de rodul lucrării prea vrednicilor noștri înaintași, Întemeietori de Țară.

Fraților, de aici și de pretudindeni,

În urmă cu 418 ani Mihai Voievod Viteazul a ridicat din umilințe Neamul Românilor Transilvăneni, cu conștiința luminată de Credința în Dreptatea lor, în Libertatea lor, în Demnitatea lor, așa cum de altfel s-a scris în toate cronicile vremii și  mult timp după aceea.

Ridicând barda Eliberării către Cer, El a trecut brâul Munților Carpați de două ori și a încins cu același Steag pământurile vechii Dacii cu cele trei peceți, astfel că la 27 mai 1600 a putut zice din rărunchii sufletului său voivodal:

„Asta-i pohta ce-am pohtit!”.

Intrarea glorioasă dar și primirea sa triumfală în Cetatea Alba Iulia este reperul istoric de căpătâi al demnității și conștiinței naționale a oricărui român. Acest moment nu a fost oferta imperiilor și nici rodul întâmplării ci recompensa divină pentru jertfa de secole a unui Neam Ales, împlinită în cele din urmă în anul 1918!

Acest moment nu trebuie uitat niciodată ci dimpotrivă, trebuie scrijelit în memoria fiecărei generații, în veacul vecilor!

De aceea vă cerem, cu condescendență dar imperativ, ca imediat să se instituie Marele Ceremonial Alegoric de Intrare Triumfală a lui Mihai Viteazul în Cetatea Alba Iulia desfășurat săptămânal în ziua și la ora istorică coincidentă. Acest Ceremonial să intre în atributul permanent al Ministerului Culturii și IDENTITĂȚII NAȚIONALE și susținut după cum este firesc de toate autoritățile locale și centrale convergente.

Dacă în forturile cetății austriece de tip Vauban, din rațiuni motivate comercial, astăzi se practică spectacolul schimbării gărzilor cu salve de tun, reactivând memoria a unui imperiu opresor al nației române, este firesc și obligatoriu ca în Centenarul Marii Uniri să fie recuperată Autenticitatea Istorică, Demnitatea Românității și Suveranitatea Națiunii Române.

Este obligația dumneavoastră instituțională dar și de conștiință a propriei identități să instituiți acest moment simbolic!

Și iarăși, Laudă lui Dumnezeu pentru gândul cel bun ți înțelept ce vă va călăuzi în hotărârea ce o veți lua!

 

 

General(r) dr. Mircea CHELARU

Vicepreședinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni