România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Activităţile ONG-urilor cultural - patriotice din Alba Iulia pe timpul „statului în casă” din cauza pandemiei COVID - 19, nu au fost întrerupte

 

 Deşi majoritatea membrilor acestor ONG-uri, au vârsta de peste 65 de ani, cu program zilnic de 22 ore de stat în casă, nu au tras pe dreapta în această perioadă, continuând activităţile prevăzute în programul stabilit pentru anul 2020 de la domiciliul fiecăruia, folosind mijloacele moderne de comunicare prin internet şi telefon. Astfel membrii Fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României, ţin permanent legătura între ei prin intermediul reţelelor de socializare amintite.

 În această perioadă a restricţiilor impuse prin ordonanţele militare, s-au ocupat de: - Scoaterea la Editura ziarului „Unirea” Alba Iulia a revistei „Dacoromania” nr. 96/ 2020; - Expedierii acestei reviste prin poştă, reprezentanţilor şi colaboratorilor din localităţile din ţară şi străinătate (Republica Moldova, Serbia, Bulgaria, Austria, SUA etc.) şi distribuirea la membrii fundaţiei şi colaboratorii revistei, la instituţiile statului şi cele culturale din Alba Iulia; - Studierea şi pregătirea materialelor şi temelor, ce vor fi publicate în următoarele numere ale revistei; - Au fost postate public pe internet materiale referitoare la viaţa, opera şi importanţa unor personalităţi şi evenimente istorico-cultural-patriotice, prinse în agenda şi calendarul activităţilor din această perioadă, care de obicei se desfăşurau la busturile de pe Aleea Scriitorilor sau din zona Sălii Unirii. Dintre aceste evenimente amintesc: 1. Marcarea la 13 martie 2020 a 118 ani de la naşterea istoricului David Prodan; 2. la 27 martie, marcarea a 102 ani de la Unirea Basarabiei cu România, dată la care trebuia să înceapă cel de al IX-lea Congres al Tinerilor Basarabeni care studiază în România (festivitate amânată); 3. În data de 01 aprilie, 139 de ani de la naşterea lui Octavian Goga şi 155 de ani de la naşterea omului politic unionist Ştefan Cicio Pop; 4. Marcarea Zilei Internaţionale a Cărţii şi a Dreptului de Autor în data de 23 aprilie, activităţi organizate prin publicarea pe adresa de internet a fundaţiei, în ziare şi reviste, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, cu ASTRA Alba Iulia şi cu celelalte ONG-uri.

 Tot în această perioadă au fost prelucrate şi confruntate datele culese de la faţa locului, de către echipa formată din membrii Fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” condusă de ec. Ioan Bălgrădean, referitor la acţiunea de amenajare şi reabilitare a Cimitirului Eroilor din Alba Iulia, unde sunt înhumaţi eroii căzuţi în timpul celui de al Doilea Război Mondial, lucrări pregătitoare aniversării în 2021 a 75 de ani de la inaugurarea şi sfinţirea acestuia.

 Toţi membrii fundaţiei au participat într-un mod sau altul, la aceste activităţi, dar cei mai activi au fost: ec. Ioan Străjan, scriitor Ion Mărgineanu, ing. Vasile Todor, ec. Ioan Bălgrădean, teolog Rimo Vlonga, coloneii în rezervă Gabriel Grigoraş, Nicolae Paraschivescu, Ioan Galdea, Dorin Oaidă, Ioan Brad, profesorii Georgeta Ciobotă, Victor Făt, Constantin Opincariu, ec. Ilie Dionisie, tehn. Corneliu Atanasiu, jr. Claudiu Dărămuş etc.

 În prezent se lucrează intens spre a pregăti evenimentele prevăzute până la sfârşitul lunii mai, ca de exemplu: 1. În data de 29 aprilie, Ziua Veteranilor de Război; 2. În data de 9 mai, marcarea a 143 de ani de la cucerirea Independenţei României şi 125 de ani de la naşterea lui Lucian Blaga; 3. În data de 14 mai, consemnarea a 172 de ani de la Revoluţia din 1848; 4. În 26 mai, 171 de ani de la luptele oştirii lui Avram Iancu cu insurgenţii maghiari, la Abrud, pentru apărarea Munţilor Apuseni; 5. În data de 27 mai, 420 de ani de la prima Unire a lui Mihai Viteazul, şi alte evenimente.

 În concluzie ONG-urile sunt în activitate găsind şi folosind soluţii adaptate perioadei în care România se află în Stare de Urgenţă.

jurist, teolog Dragomir VLONGA