România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Artistul plastic Romi Adam la 75 de ani de viaţă

 

 Pictorul, graficianul, portretistul, sculptorul, artistul plastic Romi Adam s-a născut în data de 4 mai 1945 în satul Balomir, comuna Șibot, judeţul Alba. După absolvirea şcolii generale din satul natal, urmează studiile liceale la Liceul Teoretic din Cugir, unde se îndrăgosteşte de desenul tehnic predat cu profesionalism şi pasiune de profesorul acestei catedre. După absolvirea liceului, continuă studiile universitare la Facultatea de Arte Plastice, Institutul Pedagogic din Cluj Napoca. Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România. Este căsătorit cu Valeria, profesoară de rusă-română, actualmente ambii pensionari.

 Dumnerzeu i-a dăruit cu doi fii, Ovidiu Romi - arhitect şi Dorin-Ștefan, arhitect cadru didactic universitar la Facultatea de Arte Bucureşti.

 După absolvirea facultăţii în anul 1966, începe activitatea ca profesor la Liceul Teoretic din Zlatna, apoi din anul 1968, profesor la catedra de pictură, apoi la cea de ceramică-sculptură la Alba Iulia, până în anul 2009, timp în care îşi obţine toate gradele didactice. Îşi continuă activitatea până la pensionare la Palatul Copiilor din Alba Iulia.

 În cariera sa artistică a fost atras de arta prelucrării şi modelării lutului, materie primă ieftină, mai aproape de fiinţa umană, prin a cărei modelare şi-a dat frâu liber fanteziei creatoare. Ne îndeamnă să preţuim lutul, care este amprenta propriei copilării, locul de joacă, jucăriile de început al omenirii, materia primă primordială, din care Dumnezeu a făcut - omul. Artistul dă viaţă formelor de lut, le face să vorbească, să devină adevărate sculpturi.

 În legătură cu desenul, mărturiseşte că pentru el desenul înseamnă adevăratul mod de a trăi al artistului plastic, este aerul de care are nevoie într-o respiraţie normală pentru artă, trudă şi satisfacţie, este agonie şi extaz. Desenul este floarea şi fructul creatorului, radiografia structurii sale sentimentale, iar portretul este o replică a figurii umane, trecută prin sufletul artistului, este buna manifestare a comunicării scrise şi totodată statrea de început a picturii şi sculpturii.

 Referitor la chemarea pentru portret, mărturiseşte că i-a plăcut şi îi place să privească figura umană şi să se lase furat de această frumuseţe dumnezeiască care este omul.

 Din mâinile artistului Romi Adam, au prins viaţă sute de portrete, plachete, medalioane în tehnica basoreliefului, dar şi busturi monumentale, ale unor personalităţi monumentale de prim rang pe care i-a avut România.

 Bustul poetului Mihai Eminescu a fost deschizător de drum în lucrările monumentale, în portretistica monumentală a artistului, prin realizarea a două busturi care se află în faţa şcolilor nr. 7 din Alba Iulia şi din comuna Ighiu. Apoi au urmat mai multe busturi realizate din bronz, ce întruchipează personalităţi româneşti de seamă al culturii naţionale care îmbogăţesc peisajul cultural istoric al municipiului Alba Iulia, aflate la vederea turiştilor şi trecătorilor, situate pe Aleea Scriitorilor, în parcul Unirii din Cetate, la Liceul HCC, în oraşul Năsăud şi alte localităţi din România dar şi în localităţi din Republica Moldova.

 În decursul carierei, a realizat numeroase expoziţii de pictură, grafică şi portretistică de mare succes pentru public. A pregătit multe generaţii de copii, dăruindu-le apetitul, dragostea pentru frumos, mulţi dintre ei devenind artişti consacraţi.

 Cu toate realizările de excepţie, îl caracterizează modestia şi puternicul simţ patriotic. Nu-i place să iasă în faţă, lucrările sale de înaltă ţinută artistică îi dă valoarea pe care o merită, acestea îl reprezintă şi-l va reprezenta veşnic pe durata trăiniciei bronzului din care sunt modelate.

 Acuma la an aniversar, în numele tuturor iubitorilor de artă şi frumos, îi urez să aibă parte de viaţă lungă, cu sănătate, noroc, multe realizărti artistice, încununată de fericire împreună cu întreaga familie!

LA MULŢI ANI FERICIŢI!

jurist, teolog Dragomir VLONGA