România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Cleveland - U.S.A. - 27 martie 2020

Eveniment religios al românilor, la 102 ani de la Unirea Basarabiei cu România

 

Evenimentul religios desfăşurat în Catedrala Română Ortodox㠄Sfânta Maria” din Cleveland - USA, în ziua de 27 martie 2020, în condiţiile deosebit de grele, ne-a fost comunicat de către colaboratoarea revistei noastre Dacoromania, doamna arhitect licenţiat Mariana Negrilă, astfel:

 

Stimate domnule Străjan,

Astăzi, 27 martie 2020, la 102 ani de la istoricul act al Unirii Basarabiei cu România, am făcut un Parastas pentru Fruntaşii Unionişti Basarabeni. Eu am fost iniţiatoarea, am întocmit lista fruntaşilor şi am sponsorizat această acţiune. Am ţinut Parastasul la Catedrala Română Ortodoxă din Cleveland şi a fost oficiat de preotul protopop Remus Grama, pe care-l ştiţi, de asemenea.

Datorită situaţiei cu totul speciale, a pandemiei cu virusul Corona, am asistat numai eu şi soţul meu Cristian, biserica fiind închisă pentru orice fel de evenimente. Totuşi preotul Grama, care este un mare patriot, a acceptat să oficieze în mod privat Parastasul.

M-am gândit să vă fac cunoscută acţiunea noastră din Cleveland, statul Ohio, ca să vă bucuraţi alături de noi. Am ataşat două fotografii din timpul Parastasului şi lista Fruntaşilor Unionişti Basarabeni.

Vă doresc să treceţi cu bine prin această perioadă fără precedent din viaţa noastră.

                                                                             Cu prietenie,

                                                                 Marina NEGRILĂ, Arhitect Licenţiat

 

Fruntaşii unionişti basarabeni de la Unirea Basarabiei cu România - 27 martie 1918

 

Alexandru Baltaga, preot, deputat în Sfatul Ţării a votat pentru Unire la 27 martie 1918;

Dimitrie Bogos, avocat, Șef de Stat Major al Armatei Republicii Moldoveneşti; vice-ministru de Război în guvernul Republicii Moldoveneşti;

Sergiu Bogos, economist, participant la acţiuni pentru Unire;

Vladimir Bogos, medic, preşedintele Cercului Naţional al studenţilor şi ostaşilor români-basarabeni Deşteptarea din Kiev, deputat în Sfatul Ţării a votat pentru Unire la 27 martie 1918, conducătorul studenţilor moldoveni din 1917-1918;

Nicolae Bosie-Codreanu, inginer, deputat în Sfatul Ţării a votat pentru Unire la 27 martie 1918, ministru al Lucrărilor Publice în guvernul Republicii Moldoveneşti;

Constantin Brăescu, militar de carieră, ministru de Război în guvernul Republicii Moldoveneşti (cu gradul de general);

Ion Buzdugan, avocat, economist, deputat în Sfatul Ţării a votat pentru Unire la 27 martie 1918, secretar al Prezidiului Sfatului Ţării;

Grigore Cazacliu, avocat, deputat în Sfatul Ţării a votat pentru Unire la 27 martie 1918;

Vladimir Cazacliu, inginer, vice-preşedintele Cercului Naţional al studenţilor şi ostaşilor români-basarabeni Deşteptarea din Kiev, deputat în Sfatul Ţării a votat pentru Unire la 27 martie 1918;

Daniel Ciugureanu, medic, deputat în Sfatul Ţării a votat pentru Unire la 27 martie 1918, Prim-ministru în guvernul Republicii Moldoveneşti;

Ștefan Ciobanu, deputat în Sfatul Ţării a votat pentru Unire la 27 martie 1918, ministru al Instrucţiei Publice în guvernul Republicii Moldoveneşti;

Teodosie Cojocaru, militar de carieră, deputat în Sfatul Ţării a votat pentru Unire la 27 martie 1918, ministru de Război în guvernul Republicii Moldoveneşti;

Ion Codreanu (Moş Codreanu), agricultor, deputat în Sfatul Ţării a votat pentru Unire la 27 martie 1918;

Anton Crihan, economist, deputat în Sfatul Ţării a votat pentru Unire la 27 martie 1918;

Vladimir Cristi, avocat, deputat în Sfatul Ţării a votat pentru Unire la 27 martie 1918, ministru de Interne în guvernul Republicii Moldoveneşti;

Pantelimon Halippa, scriitor, iniţial vice-preşedinte al Sfatului Ţării, apoi preşedinte al Sfatului Ţării la 27 martie 1918 când se votează Unirea;

Teofil Ioncu, studii de finanţe, deputat în Sfatul Ţării a votat pentru Unire la 27 martie 1918, ministru de Finanţe în guvernul Republicii Moldoveneşti;

Ion Pelivan, jurist, deputat în Sfatul Ţării a votat pentru Unire la 27 martie 1918; Blocul Moldovenesc l-a desemnat ca preşedinte al Sfatului Ţării, dar maturitatea sa politică l-a făcut să renunţe în favoarea lui Ion Inculeţ, care era agreat de minorităţile naţionale; ministru de Justiţie apoi ministru de Externe în guvernul Republicii Moldoveneşti;

Mihail Manuilov, avocat, căpitan în Regimentul Moldovenesc de Cavalerie al Armatei Moldoveneşti, care a asigurat paza Sfatului Ţării.