România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Rugăciune pentru români

 

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru

care ai venit în lume să ne mântuieşti pe toţi

Iată, înaintea Ta venim şi Ţie ne rugăm

Îndură-Te, Doamne,

în vremurile acestea grele de neamul nostru românesc

şi ajută-l să-şi afle, în sfârşit, calea cea dreaptă.

Coboară Duhul Tău cel Mângăietor peste noi

ca să ne curăţească de toate întinăciunile

şi să ne iubim unii pre alţii.

Slobozeşte-ne Doamne din jugul minciunii, al urii, al

pizmei şi al egoismului şi ne arată binele cel bun şi calea

cea adevărată.

 

Încălzeşte-ne, Doamne, inimile care din pricina răutăţilor

noastre şi învrăjbite de diavoli, nu ne mai lasă să fim iertători

şi să ne iubim unii pre alţii.

Slobozeşte-ne, Doamne,

din jugul minciunii, al urii, al pizmei şi egoismului

Învaţă-ne, Doamne,

să ne răbdăm unii pe alţii, aşa cum Tu ne rabzi pe noi,

Stinge, Doamne,

pofta celor puternici şi întunecaţi, care pentru binele lor

îşi vând ţara şi credinţa asuprindu-şi semenii.

 

Doamne

rânduieşte neamului nostru ortodox

diriguitori potriviţi cu lucrarea Ta, şi după nevoile noastre,

ale celor mulţi şi obidiţi.

Tămăduieşte-ne, Doamne, toate rănile, cele ştiute şi cele

ascunse adânc în inimile noastre.

Dă-ne tărie şi curaj să putem schimba înăuntru şi în afara

noastră ceea ţine de noi.

 

Încă ne rugăm, Dumnezeule, Dumnezeul nostru Mare,

să odihneşti în locurile cele mai bune ale Tale, şi sufletele

înaintaşilor noştri care, mucenicesc, şi-au dat viaţa pentru

credinţă, pentru ţară şi pentru dreptate.

 

Doamne,

cu capetele plecate, iată, cu genunchii îndoiţi şi inimile frânte

ridicăm această mică şi puţină rugăciune, către Tine, Bunule, şi

astfel îţi strigăm:

auzi-ne,

auzi-ne, Doamne, şi revarsă Mila Ta peste neamul românesc,

căci de la Tine ni-i nădejdea toată şi ştim că a Ta este cu adevărat

şi Împărăţia

şi Puterea

şi Mărirea

şi mai ştim că numai Tu vei putea întoarce râurile neamului nostru

la matca cea străbună şi bună, pentru că aici, Doamne, să

se laude, numele Tău în veacul vecilor.

Amin.

rugăciune trimisă de

prof.univ.dr. Aurel PENTELESCU - Bucureşti