România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Un prim pas a fost făcut!

A apărut, în Monitorul Oficial, Ordinul Ministrului Culturii privind clasarea ca monument istoric a Bisericii Creştine Episcopale a lui Ierotei!

 

După aproape doi ani de când Fundaţia ”Alba Iulia – 1918 - pentru unitatea şi integritatea României” a întocmit primul memoriu în vederea valorificării vestigiilor arheologice descoperite în anul 2011, în faţa Catedralei ”Sf. Mihail” din Alba Iulia, şi cunoscute ca aparţinând, potrivit specialiştilor, Bisericii Episcopale a lui Ierotei (memoriul a fost înaintat în august 2018), iată că primul pas a fost făcut în demersul nostru, deschizând porţile pentru ca această primă biserică episcopală creştină, construită la nord de Dunăre în secolul al X-lea, să fie cunoscută şi repusă în panoplia monumentelor arheologice ale municipiului Alba Iulia.

În 26 mai 2020, a apărut în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Culturii privind clasarea ca monument istoric a Bisericii lui Ierotei! Mulţumim Direcţiei de Cultură Alba şi celorlalte instituţii care s-au implicat în întocmirea documentaţiilor necesare procedurii de clasare.

 

Importanţa deosebit de mare a acestei descoperiri de la Alba Iulia constă în confirmarea existenţei creştinismului organizat înainte de anul 1000, precum şi existenţa şi continuitatea neamului românesc pe meleagurile Albei. Înainte de întemeierea acestei episcopii, slujbele religioase se desfăşurau într-un lăcaş de cult – Rotonda Baptisteriu – transformat dintr-un templu roman, la care s-a adăugat o absidă, fiind folosit din cele mai vechi timpuri.

Existenţa unui centru creştin puternic la Alba Iulia, la mijlocul secolului X era binecunoscut în această parte a Europei, fapt ce l-a determinat pe împăratul Bizanţului Constantin Porfirogenetul să-l invite la Constantinopol pe Iuliu cel Bătrân împreună cu călugărul Ierotei. Delegaţia de la Alba Iulia a fost primită cu mult fast la Constantinopol, cu regulile protocolare ale timpului, privind primirea înaltelor personalităţi. Împăratul Constantin Porfirogenetul i-a acordat titlul de onoare de ”Patricius” lui Iuliu Întemeietorul, iar călugărul Ierotei a fost hirotonit ca primul episcop al acestor meleaguri româneşti.

În unele cărţi vechi de istorie a religiei din ţara noastră, acest moment istoric a fost prezentat astfel: „În veacul al X-lea era aici (la Alba Iulia) Biserica Răsăriteană organizată, căci altfel n-ar fi fost de lipsă ca principele Iuliu să-l ducă pe monahul Ierotei spre a fi hirotonit întru episcop al acestor părţi de însuşi Patriarhul Constantinopolului – Theophilact.”

Deşi demersul nostru a fost privit, iniţial, cu neîncredere de către mulţi, în urma campaniei media în care s-a angrenat şi dr. Andrei Dârlău, de la publicaţia ”Adevărul”, în care personalităţi din mediul parlamentar, guvernamental, Academia Română, Prefectura şi Consiliul Judeţean Alba, Primăria Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia şi-au exprimat opiniile pozitive referitoare la beneficiile valorificării descoperirilor arheologice, iată că am ajuns la un prim pas realizat.

Reamintim că am întocmit şi un memoriu către Papa Francisc la care nu am primit un răspuns direct, însă înţelegem că noua conducere a Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Alba Iulia nu are obiecţii şi urmează să se efectueze un schimb de terenuri între ea şi Primăria Alba Iulia.

Din discuţiile purtate cu responsabili ai Primăriei Alba Iulia, a rezultat că proiectul reabilitării Bisericii Episcopale a lui Ierotei este unul prioritar pentru edilii municipiului, aşteptându-se această undă verde a publicării ordinului în Monitorul Oficial.

Important este, de acum, ca proiectul să respecte adevărul istoric iar specialiştii să se implice în valorificarea relicvelor basilicii construită înainte de Marea Schismă din 1054, pe vremea când biserica creştină nu era divizată. Poate că această pandemie prin care trecem acum ne va conştientiza în sensul că dacă vrem să avem o Europă unită, o planetă unită, trebuie să acţionăm împreună, fără orgolii.

Fundaţia noastră se va implica, în continuare, pentru ca demersul nostru să aibă sorţi de izbândă până la capăt, astfel încât contemporanii şi urmaşii noştri să cunoască şi să fie recunoscători pentru ceea ce înaintaşii au realizat – Prima Biserică Episcopală Creştină din această  parte a Europei.

Col (r) Gabriel GRIGORAŞ